Siste nytt innen helseinnovasjon

Få med deg nyheter og aktuelle saker i Helseinnovasjonssenterets blogg.

Kontakt oss
 • Thinking boxes in colours and a lightbulb symbolizing innovation
  28/09/2020 - Geir Dagfinn Sylte
  Er samskaping en forutsetning for innovasjon i helse – og omsorgstjenesten?

  Store, komplekse utfordringer er vanskelig å løse alene. Samskaping gjør at vi kan aktivere ressurser på tvers av samfunnet og skape gode løsninger, sammen.

  Les mer
 • two people outside holding a fish and a brain text about a podcast
  21/09/2020 - Signe Sefland
  Podcast om hav, helse, hjerne

  Hvor går praten når en marinforsker og en hjerneforsker setter seg ned og spretter tanker mellom seg? Vi har laget podcast.

  Les mer
 • mann tre i bakgrunnen portrett
  03/07/2020 - Stephan Kristensen, helseingeniør Helseinnovasjonssenteret
  Teknologi – Menneskets natur

  Det ligger som et fundament i vår tidslinje at gjennom menneskets nysgjerrighet, evner, empati og vilje, har vi hele tiden utviklet oss videre ved hjelp av kløktige teknologiske løsninger. I det øyeblikket våre forfedre startet med teknologi, skjedde det en drastisk endring i tidslinjen for vår utvikling. En endring som vi fortsatt rir på bølgen av. 

  Les mer
 • illustrasjon bok folk som jobber sammen
  25/05/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Gir ut bok i samarbeid med norske og internasjonale forskere

  Ansatte ved Helseinnovasjonssenteret er med å utgi boka Samskaping - Sosial innovasjon for helse og velferd. Over 30 forfattere fra flere land har bidratt i boka.

  Les mer
 • 13/05/2020 - Signe Sefland. Foto: Eva Nerbø Ødegård
  Helseinnovasjonssenteret tilknytter seg professor

  Med spesialområde på tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning, er forsker Atle Ødegård en god match for Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 06/05/2020 - Msc Lillian Karlsen, Rådgiver FoUI og PhD Bjarte Bye Løfaldli, Leder FoUI
  Når innovasjon tar av – Bør vi tenke større om hjemmesykehus?

  Innovasjon begynner mange år før det tar av, sier innovasjonssjef ved Oslo Universitetssykehus, Christian Skattum. Vi sier oss enige i det.

  Les mer
 • Mann med mobil i hendene
  02/04/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Gå på digitalt besøk!

  Det er mange som er ensomme om dagen. Har du gått på digitalt besøk i det siste?

  Les mer
 • 28/02/2020 - Signe Sefland
  Workshop om diabetes

  Onsdag 26. februar var vi samlet til ny workshop i prosjektet MinT2D

  Les mer
 • tegnet illustrasjon tjenestedesign trygghetsprinsipp personer tegning prosess
  25/02/2020 - Mari Mørkeset Sandbakk, Tjenestedesigner Helseinnovasjonssenteret og Cecilie Kristoffersen, master i Design ved NTNU
  Er workshop en god arena for samskaping?

  Hva tenker du når vi sier ordet workshop? Er du en av de som blir klam i hendene av tanken på å gjøre gruppearbeid sammen med folk du ikke jobber med til vanlig? Eller er du en av de som elsker tanken på å få et avbrekk i hverdagen for å få utfolde seg kreativt sammen med andre?

  Les mer
 • Møte forskning mennesker i rom
  20/02/2020 - Signe Sefland
  Initiativ for felles forskning i Møre og Romsdal

  18. februar var forskningsmiljø fra hele fylket samlet på Fylkeshuset til et første
  møte for å vurdere en felles forskningsinnsats.

  Les mer
 • 12/11/2019 - Signe Sefland og Mari Mørkeset Sandbakk
  Digitale data og praktisk arbeid hånd i hånd

  Bidragsytere fra NTNU, SINTEF, USHT og VitalThings gikk i dybden og deltagerne bidro aktivt på workshop på Helseinnovasjonsseminar i Kristiansund nylig. Over 50 deltagere var samlet med et tydelig engasjement for hvordan vi kan utvikle en mer proaktiv helsetjeneste.

  Les mer
 • 11/11/2019
  Fra behov til ferdig utviklet app!

  Helseinnovasjonssenteret har bistått Averøy kommune med utvikling av en app for klinisk støtte i palliasjon. Nå er appen tilgjengelig i Apple App Store og Google Play Store, og hjemmetjenesten i Averøy har tatt den i bruk.

  Les mer
 • Fagsamling driftsteknikere sal med folk som hører på foredrag om velferdsteknologi
  03/10/2019 - Signe Sefland
  Driftsteknikersamling for hele fylket

  Alle som drifter/ har teknisk ansvar for velferdsteknologi i kommunene i Møre og Romsdal, ble 1.oktober invitert til nettverkssamling i Kristiansund. Målet var å utveksle kunnskap og erfaringer som kan hjelpe videre implementering av velferdsteknologi.

  Les mer
 • Workshop gruppearbeid helse
  02/10/2019 - Signe Sefland
  Workshop i T2D- prosjektet

  1. oktober arrangerte Helseinnovasjonssenteret sammen med prosjektgruppen en workshop i prosjektet «Type 2 Diabetes (T2D): Personsentrert og helhetlig tjeneste». Vi inviterte ansatte som har definerte oppgaver knyttet til behandling og oppfølging av personer med type 2 diabetes til å bidra med sine innspill og sin kunnskap.

  Les mer
 • gruppearbeid innovasjonsseminar folk snakker sammen rundt bordet
  16/09/2019
  Innovasjonsseminar

  12. og 13. september arrangerte IKT Orkidé sitt årlige innovasjonsseminar. Vi var på plass!

  Les mer
 • Tavle tjenestedesign prosess post it lapper
  16/09/2019 - Helseinnovasjonssenteret
  Vår deltagelse i den internasjonale kunnskapsklyngen CCSDI

  Hvordan samskape gode, bærekraftige løsninger innen helse…? I dag vil vi fortelle litt om den internasjonale kunnskapsklyngen CCSDI som vi har vært en del av siden oppstart av nettverket i 2017.

  Les mer
 • Helseinnovasjonssenteret Kristiansund shaking hands
  03/09/2019
  Fast post på Statsbudsjettet!

  Tirsdag 3. september 2019 kom en tverrpolitisk gruppe politikere på besøk til Helseinnovasjonssenteret. De hadde med seg svært gode nyheter. Helseinnovasjonssenteret har fått fast post på Statsbudsjettet, med 10 millioner i årlig bevilging fra 2020.

  Les mer
 • 07/06/2019 - Lillian Karlsen
  Kunnskapsklyngen Cluster for Co- Creative Design and Innovation (CCSDI) har nettopp arrangert sin første konferanse!

  Konferanse ble arrangert ved Doga`s lokaler i Oslo 5.  juni, og samlet godt over 100 personer som er interessert i samskapende tjenestedesign og innovasjon i helsesektoren. 


  Helseinnovasjonssenteret er en av 16 partnere i klyngen, og vi var naturlig nok til stede under konferansen.

  Konferanse-tittel var «Tjenestedesign i helse – hvordan samskaper vi fremtidens løsninger?»

  Anita Das, forskningsleder SINTEF Digital og prosjektleder CCSDI, åpnet konferansen og fikk presentert klyngens foreløpige arbeid og tanker for fremtiden.

  Programmet var spennende, og med forelesere som representerte design- og forskningsmiljø så vel som helsetjenestene, fikk vi belyst ulike perspektiver ved temaet;

  -  Hvilken metoder og verktøy bruker tjenestedesignere i designprosessen?

  -  Hvilke erfaringer har helsetjenestene med å bruke samskapende tjenestedesignmetodikk i praksis?

  -  Hva anser forskere som viktige elementer ved tjenestedesignmetodikken for å realisere innovasjoner i helse- og omsorgssektoren? 


  Helseinnovasjonssenteret bidro også med presentasjon på konferansen. FoUI-medarbeider Lillian Karlsen snakket om «Samskapende tjenestedesign i praksis- erfaringer fra prosjektet «Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus». Vi ser det som svært viktig å dele erfaringer og kunnskap om hvordan vi har brukt tjenestedesignprosessen i utviklingen av dette nye pasientforløpet, og hva vi opplever som suksessfaktorer og utfordringer. Behovet er stort for å bygge og dele kunnskap og kompetanse om effekten av 1) ulike tiltak og metoder 2) hvilke forhold er en forutsetning for og bidrar til disse effektene 3) hvordan kan ny kunnskap og innovasjoner faktisk implementeres i tjenestene.

  Vi ser frem til videre kompetansebygging og kunnskapsdeling sammen med de andre aktørene i CCSDI- klyngen og håper på flere konferanser!

  Les gjerne mer om klyngens arbeid her: https://www.ccsdi.no/about-ccsdi

  Bilde 1: Lavrans Løvlie betegnes som grunnleggeren av tjenestedesignmiljøet i Norge, og han var med på å stifte verdens første tjenestedeignfirma, Livework. Løvli snakket bla. om hvordan vi bør tenke nytt om hvordan vi kan effektivisere helsetjenestene ved å bevege oss «Fra systemeffektivitet til mer effektive brukere».


  Bilde 2: en fullsatt sal i Doga-lokalene fikk gleden av å høre på Elizabeth B- N. Sanders, grunnlegger av MakeTools and Associate professor at The Ohio State University. Sanders belyser i sitt innlegg behovet for bruk av samskapende prosesser og tjenestedeign-metodikk for å forbedre helsetjenestene, og hvordan ulike typer verktøy, metoder og «mindset» påvirker de gode prosessene.


  Les mer
 • Palliativ Plan EAPC Lillian Karlsen Palliasjon
  03/06/2019
  Vant prisen for 3.beste poster på hele konferansen

  EAPC-konferansen i Berlin


  Representantene fra et sterkt fagmiljø i palliasjon fra Møre og Romsdal var repressentert ved 16th World Congress of the European Association for palliative care i Berlin 23.-25.mai 2019- Dette er en internasjonal konferanse med om lag 3000 deltakere fra hele verden. To viktige studier fra Møre og Romsdal var representert på konferansen. Helseinnovasjonssenteret er veldig stolte av vår egen FoUI-medarbeider Lillian Karlsen sin deltakelse i dette.

  Tittel på posteren « In case of life- limiting illness: what is most important for you?».

  Lillian Karlsen fikk noen funn i masteroppgaven hun skrev. Det er disse funnene denne posteren baserer seg på. Disse funnene er kommet ut av undersøkelse gjort i ROR-kommunene.

  Studien utforsket det offentliges forståelse og tilnærming til begrepet palliasjon, og resultatene gir kunnskap som er viktig for å utvikle bærekraftige og brukerrettede tjenester til pasienter med uhelbredelig sykdom og deres familier.

  Forskningskonferansen gir oss viktig innspill på det som beveger seg i Europa – og det er gledelig at vi godkjennes med poster og får vise frem det gode og utrolig viktige arbeidet vi utfører i Kristiansund, og Møre og Romsdal, sier kreftkoordinator Gunnel Amundsen Lindseth.

  Konferansen bestod av ca. 3000 deltagere fra nesten 100 land. Det var 1000 postere utstilt om ulike forskningsresultater innen palliasjon.

  Vi i Norge og i Møre og Romsdal jobber svært godt med hvordan vi ivaretar mennesker som behøver lindrende behandling og god tverrfaglig oppfølging.


  Palliativ omsorg er et viktig fagfelt som vi i Kristiansund ivaretar, med blant annet redskap som Palliativ plan («beredskapsplan» for de som lever med kronisk sykdom) og Livets siste dager (tiltakspakke for døende). Dette er diagnoseuavhengige redskaper som skal benyttes over hele kommunen, sier Gunnel Amundsen Lindseth.


  Disse redskapene brukes for å følge opp mennesker som lever med kronisk sykdom, og mennesker som skal dø, på en helhetlig og verdig måte.

  Her er hovedfokus; hva som er viktig for pasienten, og en samhandler på tvers av legekontor, sykehus og kommune. Dette gir en sterk faglig oppfølging og større likhet i tilbud og koordinering.

  Pasienter og pårørende opplever større forutsigbarhet og trygghet, samt raskere bistand med å få hjelp for plager og behov når de følges opp med disse verktøyene. Årsaken er at en legger planer for å kunne leve best mulig med kronisk sykdom, har forberedende samtaler, tydeliggjør kontaktpersoner og hva som er viktig for pasienten.


  Hjemmetjenesten er en sterk bidragsyter i dette viktige arbeidet, representert ved kreftkoordinator, kreftsykepleiere, spesialsykepleiere og Kompetansenettverk for kreft og palliasjon i hjemmetjeneste og Storhaugen Helsehus.

  Det driftes også kompetansenettverk innen kreft, lindring og demens for sykehjem og for Bo og Habilitering, og en fører inn redskapene for hele kommunen.


  Lillian Karlsen, FoUI- medarbeider ved Helseinnovasjonssenteret, deler funn fra sin masteroppgave i dette posteret. Studien utforsket borgernes forståelse og tilnærming til begrepet palliasjon. Resultatene gir kunnskap som er viktig for å utvikle bærekraftige og brukerrettede tjenester til pasienter med uhelbredelig sykdom og deres familier. Posteret ble presentert av viktige bidragsytere i studien; Bardo Driller (overlege, palliativt team Helse M&R), Bente Winsjansen (Kreftkoordinator i Fræna kommune) og Gunnel Lindseth (Kreftkoordinator i Kristiansund kommune).


  Det andre posteret presenterer det viktige arbeidet med å utvikle og implementere Palliativ plan i Møre og Romsdal. Et fagutviklingsprosjekt som har pasientsentrert oppfølging i fokus, og resultatene sålangt viser at bruk av planverktøyet bidrar til økt trygghet for både ansatte, pasienter og pårørende. Dette arbeidet har fått stor oppslutning og oppmerksomheten regionalt, nasjonalt og nå internasjonalt. Tanja Alme er prosjektleder, og Bardo Driller gjør sitt phd- arbeid knyttet til prosjektet. Videre er prosjektet sterkt forankret i et samlet fagmiljø i Møre og Romsdal. Prosjektet vant Fylkesmannens Omsorgspris i 2018! – med Bente Winsjansen.

  Les mer
 • forskere samlet rundt et bord på Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund
  11/04/2019 - Signe Sefland
  Forskningskaffe på Helseinnovasjonssenteret

  Torsdag 11. april møttes en gjeng med aktive forskere til Forskningskaffe, i regi av Campus Kristiansund. Denne gangen ble kaffemøtet holdt på Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer