Helseinnovasjonssenterets blogg

 

 • Terere Nerbøvik, Silje R Torbentsson og Runa Overå Hide
  25/09/2023 - Rådgivere forskning Terese Nerbøvik, Silje R Torbentsson og Runa Overå Hide
  Innovasjon og tjenesteutvikling i eldreomsorg

  Film om Helseinnovasjonssenterets prosjekter «Inn på tunet» og «Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet». Skrevet av rådgiver forskning Silje R Torbentsson

  Les mer
 • illustrasjon RESER
  06/07/2023 - Rådgivere forskning Terese Nerbøvik og Runa Overå Hide
  Bli en RESER på prosess!

  Hvordan systematisere og måle effekt av arbeidet vi gjør? Bli kjent med RESER. 

  Les mer
 • illustrasjon mint2d oppfølging
  22/06/2023 - Runa Overå Hide og Terese Nerbøvik (rådgivere forskning)
  Vellykket diabetesprosjekt tas videre

  Prosjektet MinT2D ble avsluttet tidligere i år, og kunnskapen fra prosjektet tas i bruk i nye, ulike spor.

  Les mer
 • forside årsrapport 2022
  20/06/2023 - Signe Sefland
  Årsrapport 2022

  Årsrapporten er et lettlest sammendrag av året 2022 på Helseinnovasjonssenteret. I årsrapporten løfter vi frem nøkkelinformasjon, utvalgte prosjekter, aktiviteter og hverdagsglimt fra året som gikk. Du blir kjent med ansatte, eiere, styre, hvordan vi kommuniserer med omverdenen og vår metode for helseinnovasjon. Når du blar i rapporten kan du enkelt klikke deg videre til aktuelle lenker, video og blogginnlegg med mer. Klikk deg inn for en kikk! 

  Les mer
 • Portrett av Lillian Karlsen PhD Helseinnovasjonssenteret
  07/06/2023 - Lillian Karlsen, Signe Sefland
  Pårørendes rolle i hjemmesykehus

  Hvordan oppleves det å være pårørende for sin nærmeste som er pasient i hjemmesykehus? 17.mai ble PhD- kandidat Lillian Karlsen sin første vitenskapelige artikkel publisert i BMC Health Services Research.

  Les mer
 • Portrett ansatt Grete Nilssen
  25/04/2023 - Signe Sefland
  Nyansatt: Grete

  Hils på vår nye sekretær, Grete!

  Les mer
 • illustrasjon lege og barn med familie
  24/04/2023 - Silje Marie R. Torberntsson
  Kreftoverlevende barn og seneffekter

  Til tross for 80% langtidsoverlevelse etter kreft diagnostisert i barndommen, utvikler mer enn halvparten seneffekter senere i livet. I dag finnes det en rekke ulike rehabiliteringstiltak, men et koordinert oppfølgingstilbud av seneffekter etter fylte 18 år eksister ikke. Hva er seneffekter? Hvorfor bør seneffekter forebygges? Og hvordan kan oppfølging av kreftoverlevende barn være organisert i fremtiden?

  Les mer
 • 21/04/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Innbyggermøte på Tingvoll

  Dialog om fremtidens tjenester

  Les mer
 • deltagere på kongress
  02/04/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Hjemmesykehus internasjonalt

  Helseinnovasjonssenteret har sammen med samarbeidspartnere fra Sintef og NTNU deltatt med presentasjoner på World Hospital At Home Congress 2023 i Barcelona.

  Les mer
 • Finn Robert Jensen portrett ute
  28/03/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyansatt: Finn Robert

  Hils på vår nye rådgiver tjenestedesign og samhandling!

  Les mer
 • workshop carescreen
  23/03/2023 - Stephan Kristensen, helseingeniør og intern prosjektleder v/Helseinnovasjonssenteret
  Workshop kreftrehabilitering

  Innsiktsarbeidet har startet i prosjektet Carescreen. Vi er glade og spente for å kunne bidra til å gjennomføre et prosjekt som har potensiale til å forbedre en situasjon som i utgangspunktet er svært krevende for mange mennesker.

  Les mer
 • Lillian Karlsen presenterer forskning på konferanse
  20/03/2023 - Signe Sefland
  Pårørendeforskning på agendaen

  Lillian Karlsen presenterte foreløpige funn fra første del av sitt doktorgradsprosjekt som omhandler pårørendes rolle og involvering i hjemmesykehus for voksne

  Les mer
 • DOGA vinner 2023 gruppebilde mottar pris
  17/03/2023 - Signe Sefland
  DOGA prisutdeling

  Prosjekter som på ulike måter skaper ringvirkninger i samfunnet ble feiret med tildeling av DOGA- merket. Ett av prosjektene som fikk pris var Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus ved Kristiansund sykehus.

  Les mer
 • 09/03/2023 - Signe Sefland
  Nyansatt: Silje

  Bli kjent med vår nye rådgiver forskning! 

  Les mer
 • samling kursdeltagere
  28/02/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Kurset i TID- modellen

  Ansatte fra flere kommuner har vært på kurs i TID- modellen, et veikart til personsentrert omsorg.

  Les mer
 • ansatte på sykehuset, kommunen, Helseinnovasjonssentet står i en sykehusgang
  15/02/2023 - Signe Sefland
  Hjemmesykehus tildeles DOGA- merket

  15. februar ble det offisielt: Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus blir tildelt nasjonal utmerkelse, nemlig DOGA-merket for design og arkitektur!

  Les mer
 • illustrasjon CaReScreen som viser ulike sider ved kreftrehabilitering
  13/02/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  CaReScreen i gang

  Prosjektet CaReScreen er i gang og vi ser frem til å jobbe med et solid lag av samarbeidspartnere for å utvikle et verktøy for beslutningsstøtte for henvisning og gjennomføring av kreftrehabilitering.

  Les mer
 • folk som sitter med post it lapper rundt et bord og diskuterer
  30/01/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Omstilling i helse og omsorg

  Helseinnovasjonssenteret har kartlagt det helhetlige tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren i våre eierkommuner. Basert på datainnsamling og dialogmøter har vi skrevet rapporten Omstilling i helse- og omsorgssektoren- utvikling av tjenestetilbudet hos 14 kommuner.

  Les mer
 • ILLUSTRASJON PODCAST DEMENS
  05/01/2023 - Signe Sefland
  Podcast om demens

  FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli snakker om demens som en stille krise i denne podcasten i regi av Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 

  Les mer
 • illustrasjon risikofaktorer demens i ulike faser i livet
  07/12/2022 - Signe Sefland og Bjarte Bye Løfaldli (FoUI- leder, PhD)
  Hjernehelsa viktig for folkehelsa

  Demens er et raskt økende folkehelseproblem. Forskning gir oss 12 risikofaktorer vi selv og sammen kan påvirke, for å forebygge og redusere sjansen for å utvikle demens.

  Les mer
 • studenter rundt et bord på Helseinnovasjonssenterets lokaler
  21/11/2022 - Signe Sefland
  Studentbesøk

  Vi reflekterte rundt teknologi, innovasjonsarbeid og hjernehelse med studenter og fremtidige helsearbeidere fra Tingvoll vgs.

  Les mer
 • Folk besøker Forskertorg på kaia
  27/09/2022 - Signe Sefland
  Forskertorg for første gang!

  Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning.

  Les mer
 • studenter jobber med oppgave
  13/09/2022 - Signe Sefland
  Testet tjenestedesign

  I løpet av 2,5 dager fikk studentene prøve seg gjennom en hel tjenestedesignprosess. Vi ga dem en reell problemstilling å jobbe med!   

  Les mer
 • Høyre politikere stående i sola ute i Kristiansund
  09/09/2022 - Signe Sefland
  Høyre på besøk

  Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen, besøkte senteret sammen med andre Høyre- politikere.

  Les mer
 • Ingvild Wetrhus Thorsvik møte Helseinnovasjonssenteret
  29/08/2022 - Signe Sefland
  Venstre på besøk

  - Inspirerende å høre om Helseinnovasjonssenteret, uttalte stortingsrepresentanten.

  Les mer
 • Deltagere på workshop ved Helseinnovasjonssenteret
  16/08/2022 - Signe Sefland
  Samlet internasjonale forskere

  Todagers workshop for å jobbe sammen på EU søknad rundt dødsårsak nr. 1 i verden; hjerte- og karsykdom.

  Les mer
 • Filip Aunvik foran en tavle med formler på Helseinnovasjonssenteret
  27/06/2022 - Signe Sefland
  Uformell prat om formler og oppskrifter

  Filip Aunvik er matematikkstudent og i sommer skal han jobbe hos oss. Bli kjent med Filip!

  Les mer
 • prosjekt gruppebilde
  16/06/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Åpnet poliklinikk for hjemmesykehus

  Onsdag 15. juni åpnet medisinsk poliklinikk ved Kristiansund sykehus en poliklinikk for utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling. Slik har hjemmesykehusprosjektet i Kristiansund gått fra prosjekt til drift.

  Les mer
 • illustrasjon digital hjemmeoppfølging kred Helseinnovasjonssenteret
  02/06/2022 - Andrea Valeria Farfan og Geir Sylte, Helseinnovasjonssenteret
  Digital hjemmeoppfølging – nyttig for hvem?

  Perspektivmeldingen (2021) fremhever at når vi skal forberede samfunnet på fremtiden så handler det om å ta vare på det som fungerer godt og samtidig gjennomføre forandringer, slik at vi endrer samfunnet til det bedre. Digital hjemmeoppfølging (DHO) blir ett blant mange tiltak som skal bidra til en mer bærekraftig omstilling i helsetjenestene. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva man ønsker å oppnå ved innføring av DHO og hva erfaringene så langt viser. 

  Les mer
 • Signe Sefland og Geir Sylte fra Helseinnovasjonssenteret foran Stortinget
  05/05/2022 - Signe Sefland
  Besøkte Stortinget

  Behovet for innovasjon i helsesektoren er stort, derfor er det viktig å styrke arbeidet med helseinnovasjon i Norge. Det snakket vi om når vi møtte politikere fra eget fylke på Stortinget. 

  Les mer
 • fag- og helsepolitisk avd NSF 20 personer
  26/04/2022 - Signe Sefland
  Fagsparring med Sykepleierforbundet

  Det ble trangt på møterommet og høyt engasjement, når et 20 talls personer fra Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund besøkte Helseinnovasjonssenteret i dag.

  Les mer
 • fremside årsrapport Helseinnovasjonssenteret 2021 farger grå hvit magenta
  25/04/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Årsrapport for 2021

  Årsrapporten er et lettlest og visuelt sammendrag av året 2021. I den kan du bli bedre kjent med hvem vi er, hvordan vi jobber og hvordan vi skaper verdi.

  Les mer
 • illustrasjon folk leker og går i en park
  07/04/2022 - Runa Overå Hide
  Helhetlig helse og folkehelse

  Bærekraftige helsetjenester? Det mest bærekraftige er å unngå at folk blir pasienter.

  Les mer
 • utdeling fylkesmesse Ungdomsbedrift 2022 bedrift Dignity
  06/04/2022 - Signe Sefland
  Tar utfordringer videre i ungdomsbedrift

  I fjor var Vår Kristine Silnes Straumsnes og Vilde Veslemøy Svela-Lunder på bedriftserfaring på Helseinnovasjonssenteret, nå har de startet Ungdomsbedrift basert på utfordringer i helsesektoren og behovet for sosial innovasjon. Vår FoUI- leder, Bjarte Bye Løfaldli, har vært mentor for gruppa, som nå har markert seg sterkt på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter.

  Les mer
 • gruppebilde fra besøk Helseinnovasjonssenteret
  05/04/2022 - Signe Sefland
  Statssekretær på besøk

  Statssekretær Erling Emil Laugsand (Sp) fra Statsministerens kontor besøkte i går Helseinnovasjonssenteret. Her ble han orientert om hvordan senteret arbeider med helseinnovasjon og våre planer videre.

  Les mer
 • huskelapp hvor det står habilitering
  30/03/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Habilitering i kommunen- har vi kompetansen som trengs?

  Habilitering er lite kjent for mange, men utgjør en viktig del av helse- og omsorgstjenestene. Personer med utviklingshemming har behov for høy kompetanse hos de som bistår dem. Habiliteringsfeltet må derfor ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Men både kompetanse, kontinuitet og stabilitet er utfordringer i tjenestene.

  Les mer
 • 08/03/2022 - Signe Sefland
  Hvordan bruke kjernerollemodellen?

  Et refleksjonsverktøy for profesjonelle hjelpere

  Les mer
 • bilde av Tanja Alme som intervjues i Helsepulsen
  31/01/2022 - Signe Sefland
  Palliativ plan ved demens

  Hvorfor bruke palliativplan ved demens? I siste utgave av Helsepulsen har vi intervjuet prosjektleder Tanja Alme om dette. 

  Les mer
 • Illustrasjon studentoppgaver demens NTNU
  20/12/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Design for demens

  Hva kan vi gjøre for å forebygge demens? Dette ble studentene i interaksjonsdesign utfordret til å se på med tjenestedesign som metode.

  Les mer
 • Portrett av Nina Zisko, Bjarte Bye Løfaldli, Maria Aasen- Stensvold fra Helseinnovasjonssenteret
  17/12/2021 - Signe Sefland / Helseinnovasjonssenteret
  Partner i nytt Pilot Helse- prosjekt

  Helseinnovasjonssenteret er samarbeidspartner i ett av de fire prosjektene som ble plukket ut til å få nasjonale midler gjennom Pilot Helse fra Forskningsrådet.

  Les mer
 • tegnet illustrasjon demens velferdsteknologi som viser to personer og teknologi noder
  11/11/2021 - Av Maria Therese Aasen- Stensvold (Illustrasjon: Signe Sefland)
  Helse- og velferdsteknologi ved demens

  Helse - og velferdsteknologi er løftet fram som et av virkemidlene for at personer som får demens kan bo lengre hjemme og utsette behovet for institusjonsplass. Men hvordan er egentlig erfaringene rundt utprøving av helse- og velferdsteknologi opp mot personer med demens?

  Les mer
 • kvinne sover med tilsyn
  19/10/2021 - Runa Overå Hide, rådgiver forskning.
  Digitalt tilsyn

  Med knappe helseressurser som realitet, hvordan kan vi sørge for at personer som har behov for tidvis tilsyn føler seg ivaretatt og trygge?

  Les mer
 • helsearbeider illustrasjon laget av Mahmud Shoeb
  13/10/2021 - Ole David Brask (HiMolde), May Østby (HiØstfold) og Atle Ødegård (HiMolde/Helseinnovasjonssenteret)
  Er helse- og sosialarbeideres yrkesidentitet truet?

  Dagens helse- og sosialarbeidere møter nye forventninger til tverrfaglighet, samarbeid og selvbestemmelse. Det er bra, men hva om yrkesidentiteten trues samtidig? Vi trenger å snakke om den profesjonelle hjelperrollen.

  Les mer
 • Tom Anders Stenbro Kreftforeningen
  24/08/2021 - Signe Sefland
  Ny i styret

  Tom Anders Stenbro fra Kreftforeningen er valgt inn i styret for Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • statsråd Helleland med følge på Helseinnovasjonssenteret
  10/08/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Statsrådsbesøk

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok turen til Kristiansund og besøkte Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 08/07/2021 - Signe Sefland
  Behersker språket R

  Har du hørt om språket R? I tillegg til persisk og engelsk kan Shohreh dette språket flytende. Denne kompetansen skal hun bruke inn i prosjekt ved Helseinnovasjonssenteret de neste 3 månedene. Vi snakker om programmeringsspråket R, som brukes til å analysere data.

  Les mer
 • illustrasjon veikart helse og velferdsteknologi med wifi og gps symboler
  28/06/2021 - Geir Sylte og Maria Therese Aasen-Stensvold
  Hvordan skape suksess ved innføring av helse- og velferdsteknologi?

  Tjenesten, leverandørene og innbyggerne ønsker alle at helse- og velferdsteknologien (HVFT) skal gi brukerne bedre forutsetninger til å håndtere egen sykdom og livssituasjon i samhandling med tjenesten. Til tross for mye god vilje og mye innsats fra mange, så kan man likevel ikke si at man har funnet suksessoppskriften i innføringen av teknologien slik at både individuell og samfunnsmessig gevinst er optimalisert. Er bildet for komplekst? Lages det for store forventninger? Eller kan vi med mindre justeringer og grep øke verdien av teknologien i helsetjenesten?

  Les mer
 • Oda Skjølsvold ansatt Helseinnovasjonssenteret på en benk ute
  21/06/2021 - Av Oda Skjølsvold, rådgiver forskning. (Foto: Signe Sefland)
  Vektstigma

  Forekomsten av overvekt og fedme fortsetter å øke. Hvordan oppnå en bedre folkehelse – og hvor bør fokuset være?

  Les mer
 • FNs bærekraftsmål visuell plakat
  18/06/2021 - Runa Overå Hide, Andrea Valeria Farfan (tekst), Signe Sefland (video)
  Bærekraftsfylket Møre og Romsdal  

  FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som det skal fokuseres på i tiden fremover. Disse fungerer som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. “Bærekraftsrapporten” ser på hvordan Møre og Romsdal gjennomfører bærekraft i ulike sektorer, og hvor forbedringspotensialet ligger. Helseinnovasjonssenteret har sett nærmere på noen av bærekraftsmålene som spesielt er knyttet til helse og velferd.  

  Les mer
 • øyet til en ung jente med verden inni pupillen
  15/06/2021 - Runa Overå Hide og Andrea Valeria Farfan
  Status 2: Fokus på helse i smartby og bærekraft

  Siden sist oppdatering (les her) har vi kartlagt flere kommuner som har prosjekt med fokus på helse og velferd i sin smartby eller bærekraft- satsing. Les mer om disse prosjektene under!

  Les mer