Siste nytt innen helseinnovasjon

Få med deg nyheter og aktuelle saker i Helseinnovasjonssenterets blogg.

 • 22/01/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Bli med på webinar!

  Vi er alle brukere og pårørende i en helse- og omsorgstjeneste som er i hurtig endring. Fremtidens helsetjeneste krever bruk av ny teknologi og nye organisasjons- og arbeidsformer. Kravene til omstilling og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser er store både hos spesialist- og kommunehelsetjeneste. Samtidig som tjenestene skal fornyes og gjøres mer smidig, er det en ønsket målsetting å skape «pasientens helsetjeneste». Men hvordan kommer vi frem til de gode løsningene? 

  Les mer
 • 13/01/2021 - Signe Sefland
  Rekruttering til Min T2D

  Vi søker deltagere til å teste ut tilbudet utviklet i Min T2D for personer med type 2 diabetes.

  Les mer
 • kvinne med utsikt bak som smiler
  06/01/2021 - Rådgiver forskning, Maria Therese Aasen-Stensvold
  Menneskemøter

  Under korona møtes vi litt sjeldnere ansikt til ansikt, og oftere digitalt. Kanskje er det da vanskeligere, men viktigere, å oppnå nære og gode menneskemøter?

  Les mer
 • illustration welfare technology municipality people wifi gps alarm symbols
  15/12/2020 - Geir Sylte, adm.dir. og Maria Therese Aasen-Stensvold, rådgiver forskning
  Velferdsteknologi i kommunene

  Ny teknologi og digitalisering sees på som svært viktig for å møte de demografiske utfordringene vi står overfor. Velferdsteknologi vil være et viktig bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling og god helse og mestring i befolkningen. Også derfor er helse- og velferdsteknologi et av Helseinnovasjonssenterets satsingsområder. Så hvor står vi, og hvilke anbefalinger gis kommunene videre? I denne serien av blogger rundt velferdsteknologi ønsker vi å belyse erfaringene hittil og hvordan man fremover kan lykkes med implementeringen og satsningen.

  Les mer
 • woman smiling blond young blog about public health
  07/12/2020 - Terese Nerbøvik, rådgiver forskning Helseinnovasjonssenteret
  Folkehelse – hva er det og hvorfor er det viktig?

  Ett av fem satsningsområder ved Helseinnovasjonssenteret er folkehelse. Men hva er folkehelse og hvorfor er det viktig? Hva vil Helseinnovasjonssenteret gjøre for å bidra i folkehelsearbeidet?

  Les mer
 • svart side med logo Helseinnovasjonssenteret og tekst sammen for fremtidens helsetjeneste
  25/11/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Flere kommuner vil gå inn som eiere i Helseinnovasjonssenteret

  Helseinnovasjonssenterets visjon er «sammen for fremtidens helsetjeneste». I høst har vi invitert flere nye kommuner til å gå sammen med oss, i et forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon.

  Les mer
 • 16/11/2020 - Maria Therese Aasen- Stensvold
  Fortsatt mye uforløst potensial i velferdsteknologi

  Vi har intervjuet Kristin Standal i KS og hørt hennes betraktninger om bruk av velferdsteknologi i kommunene.  

  Les mer
 • illustration design thinking heads charts
  09/11/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Kunnskapsoppsummering om Tjenestedesign

  Atle Ødegård ved Helseinnovasjonssenteret har i samarbeid med forskere fra Nordlandsforskning skrevet rapporten Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering.

  Les mer
 • Two men portraits smiling
  06/11/2020 - Signe Sefland
  Løfter helseinnovasjon sammen

  Den ferske samarbeidsavtalen mellom Norwegian Smart Care Cluster og Helseinnovasjonssenteret styrker felles mål. Samarbeid og deling av nettverk og kunnskap vil øke kraft og handlingsrom i partenes innsats for utvikling og innovasjon.

  Les mer
 • 02/11/2020 - Mari Mørkeset Sandbakk
  Samskaping på veien til sømløse helsetjenester

  Hvorfor er det så vanskelig å få til bedre samhandling i helsetjenesten? Det synes å være en vedvarende utfordring som verken lover, retningslinjer eller reformer klarer å løse. Brukerne opplever at de ikke får god nok oppfølging og veiledning, og ønsker seg mer helhet og persontilpassing. I Helseinnovasjonssenteret tror vi at økt samhandling kan løse flere av utfordringene på veien til en brukernær og bærekraftig helsetjeneste. Prosjektet Min T2D har utviklet en samhandlingsmodell som kan overføres både til oppfølgingen av andre pasientgrupper og deler av helsetjenesten.

  Les mer
 • 28/10/2020
  Helse og velferd i bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Hvordan kan store data brukes til å bedre folkehelsen? 

  Les mer
 • man in front of powerpoint on cocreation
  28/10/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Foredrag om Samskaping

  Forrige uke var det samling for kunnskapsutvikling i førstelinjetjenesten  innen habiliteringsfeltet. Adm. dir Geir Sylte ved Helseinnovasjonssenteret holdt foredraget «Er samskaping en forutsetning for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten?»

   

  Les mer
 • people aoround a table discussing in a workshop
  29/09/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Felles forskningsinnsats

  Forskere fra Høgskolene i Molde og Volda, Helse-Møre og Romsdal HF, Møreforsking og Helseinnovasjonssenteret var samlet i Molde den 17.september. Formålet var å se på mulighetene for en felles forskningsinnsats i forbindelse med innføringen av Helseplattformen i Møre og Romsdal.

  Les mer
 • Thinking boxes in colours and a lightbulb symbolizing innovation
  28/09/2020 - Geir Dagfinn Sylte
  Er samskaping en forutsetning for innovasjon i helse – og omsorgstjenesten?

  Store, komplekse utfordringer er vanskelig å løse alene. Samskaping gjør at vi kan aktivere ressurser på tvers av samfunnet og skape gode løsninger, sammen.

  Les mer
 • two people outside holding a fish and a brain text about a podcast
  21/09/2020 - Signe Sefland
  Podcast om hav, helse, hjerne

  Hvor går praten når en marinforsker og en hjerneforsker setter seg ned og spretter tanker mellom seg? Vi har laget podcast.

  Les mer
 • illustrasjon bok folk som jobber sammen
  25/05/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Gir ut bok i samarbeid med norske og internasjonale forskere

  Ansatte ved Helseinnovasjonssenteret er med å utgi boka Samskaping - Sosial innovasjon for helse og velferd. Over 30 forfattere fra flere land har bidratt i boka.

  Les mer
 • 13/05/2020 - Signe Sefland. Foto: Eva Nerbø Ødegård
  Helseinnovasjonssenteret tilknytter seg professor

  Med spesialområde på tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning, er forsker Atle Ødegård en god match for Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 06/05/2020 - Msc Lillian Karlsen, Rådgiver FoUI og PhD Bjarte Bye Løfaldli, Leder FoUI
  Når innovasjon tar av – Bør vi tenke større om hjemmesykehus?

  Innovasjon begynner mange år før det tar av, sier innovasjonssjef ved Oslo Universitetssykehus, Christian Skattum. Vi sier oss enige i det.

  Les mer
 • Mann med mobil i hendene
  02/04/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Gå på digitalt besøk!

  Det er mange som er ensomme om dagen. Har du gått på digitalt besøk i det siste?

  Les mer
 • 28/02/2020 - Signe Sefland
  Workshop om diabetes

  Onsdag 26. februar var vi samlet til ny workshop i prosjektet MinT2D

  Les mer