Helseinnovasjonssenterets blogg

 

 • folk som sitter med post it lapper rundt et bord og diskuterer
  30/01/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Omstilling i helse og omsorg

  Helseinnovasjonssenteret har kartlagt det helhetlige tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren i våre eierkommuner. Basert på datainnsamling og dialogmøter har vi skrevet rapporten Omstilling i helse- og omsorgssektoren- utvikling av tjenestetilbudet hos 14 kommuner.

  Les mer
 • ILLUSTRASJON PODCAST DEMENS
  05/01/2023 - Signe Sefland
  Podcast om demens

  FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli snakker om demens som en stille krise i denne podcasten i regi av Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 

  Les mer
 • illustrasjon risikofaktorer demens i ulike faser i livet
  07/12/2022 - Signe Sefland og Bjarte Bye Løfaldli (FoUI- leder, PhD)
  Hjernehelsa viktig for folkehelsa

  Demens er et raskt økende folkehelseproblem. Forskning gir oss 12 risikofaktorer vi selv og sammen kan påvirke, for å forebygge og redusere sjansen for å utvikle demens.

  Les mer
 • studenter rundt et bord på Helseinnovasjonssenterets lokaler
  21/11/2022 - Signe Sefland
  Studentbesøk

  Vi reflekterte rundt teknologi, innovasjonsarbeid og hjernehelse med studenter og fremtidige helsearbeidere fra Tingvoll vgs.

  Les mer
 • Folk besøker Forskertorg på kaia
  27/09/2022 - Signe Sefland
  Forskertorg for første gang!

  Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning.

  Les mer
 • studenter jobber med oppgave
  13/09/2022 - Signe Sefland
  Testet tjenestedesign

  I løpet av 2,5 dager fikk studentene prøve seg gjennom en hel tjenestedesignprosess. Vi ga dem en reell problemstilling å jobbe med!   

  Les mer
 • Høyre politikere stående i sola ute i Kristiansund
  09/09/2022 - Signe Sefland
  Høyre på besøk

  Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen, besøkte senteret sammen med andre Høyre- politikere.

  Les mer
 • Ingvild Wetrhus Thorsvik møte Helseinnovasjonssenteret
  29/08/2022 - Signe Sefland
  Venstre på besøk

  - Inspirerende å høre om Helseinnovasjonssenteret, uttalte stortingsrepresentanten.

  Les mer
 • Deltagere på workshop ved Helseinnovasjonssenteret
  16/08/2022 - Signe Sefland
  Samlet internasjonale forskere

  Todagers workshop for å jobbe sammen på EU søknad rundt dødsårsak nr. 1 i verden; hjerte- og karsykdom.

  Les mer
 • Filip Aunvik foran en tavle med formler på Helseinnovasjonssenteret
  27/06/2022 - Signe Sefland
  Uformell prat om formler og oppskrifter

  Filip Aunvik er matematikkstudent og i sommer skal han jobbe hos oss. Bli kjent med Filip!

  Les mer
 • prosjekt gruppebilde
  16/06/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Åpnet poliklinikk for hjemmesykehus

  Onsdag 15. juni åpnet medisinsk poliklinikk ved Kristiansund sykehus en poliklinikk for utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling. Slik har hjemmesykehusprosjektet i Kristiansund gått fra prosjekt til drift.

  Les mer
 • illustrasjon digital hjemmeoppfølging kred Helseinnovasjonssenteret
  02/06/2022 - Andrea Valeria Farfan og Geir Sylte, Helseinnovasjonssenteret
  Digital hjemmeoppfølging – nyttig for hvem?

  Perspektivmeldingen (2021) fremhever at når vi skal forberede samfunnet på fremtiden så handler det om å ta vare på det som fungerer godt og samtidig gjennomføre forandringer, slik at vi endrer samfunnet til det bedre. Digital hjemmeoppfølging (DHO) blir ett blant mange tiltak som skal bidra til en mer bærekraftig omstilling i helsetjenestene. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva man ønsker å oppnå ved innføring av DHO og hva erfaringene så langt viser. 

  Les mer
 • Signe Sefland og Geir Sylte fra Helseinnovasjonssenteret foran Stortinget
  05/05/2022 - Signe Sefland
  Besøkte Stortinget

  Behovet for innovasjon i helsesektoren er stort, derfor er det viktig å styrke arbeidet med helseinnovasjon i Norge. Det snakket vi om når vi møtte politikere fra eget fylke på Stortinget. 

  Les mer
 • fag- og helsepolitisk avd NSF 20 personer
  26/04/2022 - Signe Sefland
  Fagsparring med Sykepleierforbundet

  Det ble trangt på møterommet og høyt engasjement, når et 20 talls personer fra Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund besøkte Helseinnovasjonssenteret i dag.

  Les mer
 • fremside årsrapport Helseinnovasjonssenteret 2021 farger grå hvit magenta
  25/04/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Årsrapport for 2021

  Årsrapporten er et lettlest og visuelt sammendrag av året 2021. I den kan du bli bedre kjent med hvem vi er, hvordan vi jobber og hvordan vi skaper verdi.

  Les mer
 • illustrasjon folk leker og går i en park
  07/04/2022 - Runa Overå Hide
  Helhetlig helse og folkehelse

  Bærekraftige helsetjenester? Det mest bærekraftige er å unngå at folk blir pasienter.

  Les mer
 • utdeling fylkesmesse Ungdomsbedrift 2022 bedrift Dignity
  06/04/2022 - Signe Sefland
  Tar utfordringer videre i ungdomsbedrift

  I fjor var Vår Kristine Silnes Straumsnes og Vilde Veslemøy Svela-Lunder på bedriftserfaring på Helseinnovasjonssenteret, nå har de startet Ungdomsbedrift basert på utfordringer i helsesektoren og behovet for sosial innovasjon. Vår FoUI- leder, Bjarte Bye Løfaldli, har vært mentor for gruppa, som nå har markert seg sterkt på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter.

  Les mer
 • gruppebilde fra besøk Helseinnovasjonssenteret
  05/04/2022 - Signe Sefland
  Statssekretær på besøk

  Statssekretær Erling Emil Laugsand (Sp) fra Statsministerens kontor besøkte i går Helseinnovasjonssenteret. Her ble han orientert om hvordan senteret arbeider med helseinnovasjon og våre planer videre.

  Les mer
 • huskelapp hvor det står habilitering
  30/03/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Habilitering i kommunen- har vi kompetansen som trengs?

  Habilitering er lite kjent for mange, men utgjør en viktig del av helse- og omsorgstjenestene. Personer med utviklingshemming har behov for høy kompetanse hos de som bistår dem. Habiliteringsfeltet må derfor ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Men både kompetanse, kontinuitet og stabilitet er utfordringer i tjenestene.

  Les mer
 • 08/03/2022 - Signe Sefland
  Hvordan bruke kjernerollemodellen?

  Et refleksjonsverktøy for profesjonelle hjelpere

  Les mer
 • bilde av Tanja Alme som intervjues i Helsepulsen
  31/01/2022 - Signe Sefland
  Palliativ plan ved demens

  Hvorfor bruke palliativplan ved demens? I siste utgave av Helsepulsen har vi intervjuet prosjektleder Tanja Alme om dette. 

  Les mer
 • Illustrasjon studentoppgaver demens NTNU
  20/12/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Design for demens

  Hva kan vi gjøre for å forebygge demens? Dette ble studentene i interaksjonsdesign utfordret til å se på med tjenestedesign som metode.

  Les mer
 • Portrett av Nina Zisko, Bjarte Bye Løfaldli, Maria Aasen- Stensvold fra Helseinnovasjonssenteret
  17/12/2021 - Signe Sefland / Helseinnovasjonssenteret
  Partner i nytt Pilot Helse- prosjekt

  Helseinnovasjonssenteret er samarbeidspartner i ett av de fire prosjektene som ble plukket ut til å få nasjonale midler gjennom Pilot Helse fra Forskningsrådet.

  Les mer
 • tegnet illustrasjon demens velferdsteknologi som viser to personer og teknologi noder
  11/11/2021 - Av Maria Therese Aasen- Stensvold (Illustrasjon: Signe Sefland)
  Helse- og velferdsteknologi ved demens

  Helse - og velferdsteknologi er løftet fram som et av virkemidlene for at personer som får demens kan bo lengre hjemme og utsette behovet for institusjonsplass. Men hvordan er egentlig erfaringene rundt utprøving av helse- og velferdsteknologi opp mot personer med demens?

  Les mer
 • kvinne sover med tilsyn
  19/10/2021 - Runa Overå Hide, rådgiver forskning.
  Digitalt tilsyn

  Med knappe helseressurser som realitet, hvordan kan vi sørge for at personer som har behov for tidvis tilsyn føler seg ivaretatt og trygge?

  Les mer
 • helsearbeider illustrasjon laget av Mahmud Shoeb
  13/10/2021 - Ole David Brask (HiMolde), May Østby (HiØstfold) og Atle Ødegård (HiMolde/Helseinnovasjonssenteret)
  Er helse- og sosialarbeideres yrkesidentitet truet?

  Dagens helse- og sosialarbeidere møter nye forventninger til tverrfaglighet, samarbeid og selvbestemmelse. Det er bra, men hva om yrkesidentiteten trues samtidig? Vi trenger å snakke om den profesjonelle hjelperrollen.

  Les mer
 • Tom Anders Stenbro Kreftforeningen
  24/08/2021 - Signe Sefland
  Ny i styret

  Tom Anders Stenbro fra Kreftforeningen er valgt inn i styret for Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • statsråd Helleland med følge på Helseinnovasjonssenteret
  10/08/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Statsrådsbesøk

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok turen til Kristiansund og besøkte Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 08/07/2021 - Signe Sefland
  Behersker språket R

  Har du hørt om språket R? I tillegg til persisk og engelsk kan Shohreh dette språket flytende. Denne kompetansen skal hun bruke inn i prosjekt ved Helseinnovasjonssenteret de neste 3 månedene. Vi snakker om programmeringsspråket R, som brukes til å analysere data.

  Les mer
 • illustrasjon veikart helse og velferdsteknologi med wifi og gps symboler
  28/06/2021 - Geir Sylte og Maria Therese Aasen-Stensvold
  Hvordan skape suksess ved innføring av helse- og velferdsteknologi?

  Tjenesten, leverandørene og innbyggerne ønsker alle at helse- og velferdsteknologien (HVFT) skal gi brukerne bedre forutsetninger til å håndtere egen sykdom og livssituasjon i samhandling med tjenesten. Til tross for mye god vilje og mye innsats fra mange, så kan man likevel ikke si at man har funnet suksessoppskriften i innføringen av teknologien slik at både individuell og samfunnsmessig gevinst er optimalisert. Er bildet for komplekst? Lages det for store forventninger? Eller kan vi med mindre justeringer og grep øke verdien av teknologien i helsetjenesten?

  Les mer
 • Oda Skjølsvold ansatt Helseinnovasjonssenteret på en benk ute
  21/06/2021 - Av Oda Skjølsvold, rådgiver forskning. (Foto: Signe Sefland)
  Vektstigma

  Forekomsten av overvekt og fedme fortsetter å øke. Hvordan oppnå en bedre folkehelse – og hvor bør fokuset være?

  Les mer
 • FNs bærekraftsmål visuell plakat
  18/06/2021 - Runa Overå Hide, Andrea Valeria Farfan (tekst), Signe Sefland (video)
  Bærekraftsfylket Møre og Romsdal  

  FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som det skal fokuseres på i tiden fremover. Disse fungerer som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. “Bærekraftsrapporten” ser på hvordan Møre og Romsdal gjennomfører bærekraft i ulike sektorer, og hvor forbedringspotensialet ligger. Helseinnovasjonssenteret har sett nærmere på noen av bærekraftsmålene som spesielt er knyttet til helse og velferd.  

  Les mer
 • øyet til en ung jente med verden inni pupillen
  15/06/2021 - Runa Overå Hide og Andrea Valeria Farfan
  Status 2: Fokus på helse i smartby og bærekraft

  Siden sist oppdatering (les her) har vi kartlagt flere kommuner som har prosjekt med fokus på helse og velferd i sin smartby eller bærekraft- satsing. Les mer om disse prosjektene under!

  Les mer
 • to ansatte utenfor Helseinnovasjonssenteret som smiler. På bildet ser vi Runa Overå Hide og Nina Zisko.
  14/06/2021 - Signe Sefland
  Ny kompetanse til senteret

  Vi har utvidet flokken med to nye, dyktige helseinnovatører! En forsker med internasjonal erfaring samt en rådgiver forskning. De har flyttet til Kristiansund for å jobbe hos oss.

  Les mer
 • to kvinner sitter ved et bord og tester ultralydutstyr
  08/06/2021 - Signe Sefland /Foto: Mari M. Sandbakk
  Kan kunstig intelligens gjøre ultralyd mer tilgjengelig for flere?

  Cecilie fra vår samarbeidspartner SINTEF forteller om ett av våre nyeste samarbeid.

  Les mer
 • finansminister Jan Tore Sanner og Geir Sylte ved Helseinnovasjonssenteret i møte
  25/05/2021 - Signe Sefland
  Møte med finansministeren

  I dag har Helseinnovasjonssenteret hatt digitalt besøk av finansminister Jan Tore Sanner. Det ble en engasjert prat om hvordan vi kan møte fremtiden. I møtet var vi innom tema som utenforskap, friskere aldring, velferdsteknologi, forebygging og nye behov knytta til utdanning av helsepersonell.

  Les mer
 • Lill Sverresdatter leder NSF i samtale på Helseinnovasjonssenteret
  19/05/2021
  Norsk Sykepleierforbund på besøk

  - Arbeidet de gjør på Helseinnovasjonssenteret er viktig. Det er viktig med innovasjon som gir framtids sykepleiere mer tid til mennesket, for innovasjon må ikke brukes til å effektivisere bort sykepleierne, men gi de mer tid til sykepleie, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på besøk hos oss.

  Les mer
 • 03/05/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  APSD

  Adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens i siste fase av livet.

  Les mer
 • to ungdommer jenter som er i møte
  03/05/2021 - Vår Kristine Silnes Straumsnes og Vilde Veslemøy Svela-Lunder, v/Innovasjon og ledelse, Romsdal VGS
  Unge innovatører – en gylden ressurs?

  Vi ungdommer er nysgjerrige og tørr å prøve ut nye løsninger fordi vi ikke vet hva vi kan feile på, og tørr å trå inn i ukjent land. Hva skjer når vi ungdommer uten erfaring blir inkludert i næringslivet? Kan vi som har valgt retningen mot innovasjon bidra til utvikling i arbeidslivet generelt og enklere løsninger på utfordringene i helsesektoren spesielt?

  Les mer
 • tre kvinner som holder foredrag
  30/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Midtveis i prosjektet Min T2D

  To år etter at prosjektet Min T2D startet og sju måneder inn i studien har vi gjort oss mange verdifulle erfaringer. Målet med den siste delen av prosjektet er å utvikle en modell som treffer en bredere målgruppe og kan tilbys i alle kommuner, uavhengig av om de har frisklivssentral eller ikke.

  Les mer
 • portrett kvinne ansatt smiler
  25/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Midler til Offentlig PhD

  Vi fikk den gledelige nyheten fra Forskningsrådet forrige uke: Vår rådgiver FoUI, Lillian Karlsen, kan straks starte et treårig doktorgradsarbeid knyttet til hjemmesykehus!

  Les mer
 • illustrasjon mennesker teknologi sky
  17/03/2021 - Stephan Kristensen og Maria Therese Aasen- Stensvold
  Velferdsteknologi i Møre og Romsdal

  Som mange vet er det bestemt at det nasjonale velferdsteknologiprogrammet videreføres for å bidra til at velferdsteknologi blir en varig, integrert del av tjenestene i kommunene. Hvor langt har vi kommet med bruk av velferdsteknologi i eget fylke? Vi har snakket med prosjektets fylkeskoordinator og de 5 prosjektlederne i Møre og Romsdal, for å høre hvilke erfaringer og tanker de har nå før programmet videreføres.

  Les mer
 • 15/03/2021 - Signe Sefland
  Årsrapporten er klar!

  Vi håper dokumentet gir en god og bred forståelse av hvordan vi jobber for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og at dere kan bli bedre kjent med oss gjennom å lese den.

  Les mer
 • mann i solnedgang i naturen
  11/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Min T2D løftes frem i magasinet Diabetes

  Da Bjørn Thore ble diagnostisert med diabetes fikk han beskjed fra legen om å endre levevanene sine. Først da han deltok i Min T2D- studien lyktes han. Diabetesforbundet skriver om Min T2D over flere sider  i den nyeste utgaven av magasinet Diabetes. Les hele saken her! 

  Les mer
 • 08/03/2021 - Signe Sefland
  Et finsk perspektiv

  Finland ligger i verdenstoppen innen digitalisering og fremtidsretta utvikling av helsetjenester. På leting etter nye samarbeidspartnere for helseinnovasjon i Norge, tok finske Jouni kontakt med Helseinnovasjonssenteret. Hvilke fokus har vi felles, og hvordan ser fremtidens helsetjeneste ut fra et finsk perspektiv? Møt Jouni Carlsson fra Business Finland.

  Les mer
 • 15/02/2021 - Maria Therese Aasen Stensvold
  Status 1: Smartby og bærekraft

  Vi har kartlagt  16 kommuner i Norge, og undersøkt hvilke prosjekt som i hovedsak er rettet mot helse og velferd nå i en innledende fase av satsingene Smartby og Bærekraftige byer og tettsteder. Vi regner med at i løpet av de neste årene vil det dukke opp langt flere prosjekt innen helse- og velferd i disse satsingene, hvor man kan dele erfaringer og lære av hverandre. Svært mange kommuner har allerede inkludert  bærekraftig utvikling i sitt planarbeid.

  Les mer
 • 10/02/2021 - Signe Sefland
  Studenter på hospitering

  Vi tok en prat med de to engasjerte sykepleierstudentene Krister Fagermo og Daniel Skarvøy, som har vært 2 uker på hospitering på Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 22/01/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Bli med på webinar!

  Vi er alle brukere og pårørende i en helse- og omsorgstjeneste som er i hurtig endring. Fremtidens helsetjeneste krever bruk av ny teknologi og nye organisasjons- og arbeidsformer. Kravene til omstilling og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser er store både hos spesialist- og kommunehelsetjeneste. Samtidig som tjenestene skal fornyes og gjøres mer smidig, er det en ønsket målsetting å skape «pasientens helsetjeneste». Men hvordan kommer vi frem til de gode løsningene? 

  Les mer
 • 13/01/2021 - Signe Sefland
  Rekruttering til Min T2D

  Vi søker deltagere til å teste ut tilbudet utviklet i Min T2D for personer med type 2 diabetes.

  Les mer
 • hender jobber med ark og datamaskin prosess
  11/01/2021
  Forskningsgruppe

  Vi deltar i forskningsgruppen Tjenesteutvikling og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. 

  Les mer