Helseinnovasjonssenterets blogg

 

 • tre kvinner som holder foredrag
  30/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Midtveis i prosjektet Min T2D

  To år etter at prosjektet Min T2D startet og sju måneder inn i studien har vi gjort oss mange verdifulle erfaringer. Målet med den siste delen av prosjektet er å utvikle en modell som treffer en bredere målgruppe og kan tilbys i alle kommuner, uavhengig av om de har frisklivssentral eller ikke.

  Les mer
 • portrett kvinne ansatt smiler
  25/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Midler til Offentlig PhD

  Vi fikk den gledelige nyheten fra Forskningsrådet forrige uke: Vår rådgiver FoUI, Lillian Karlsen, kan straks starte et treårig doktorgradsarbeid knyttet til hjemmesykehus!

  Les mer
 • illustrasjon mennesker teknologi sky
  17/03/2021 - Stephan Kristensen og Maria Therese Aasen- Stensvold
  Velferdsteknologi i Møre og Romsdal

  Som mange vet er det bestemt at det nasjonale velferdsteknologiprogrammet videreføres for å bidra til at velferdsteknologi blir en varig, integrert del av tjenestene i kommunene. Hvor langt har vi kommet med bruk av velferdsteknologi i eget fylke? Vi har snakket med prosjektets fylkeskoordinator og de 5 prosjektlederne i Møre og Romsdal, for å høre hvilke erfaringer og tanker de har nå før programmet videreføres.

  Les mer
 • 15/03/2021 - Signe Sefland
  Årsrapporten er klar!

  Vi håper dokumentet gir en god og bred forståelse av hvordan vi jobber for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og at dere kan bli bedre kjent med oss gjennom å lese den.

  Les mer
 • mann i solnedgang i naturen
  11/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Min T2D løftes frem i magasinet Diabetes

  Da Bjørn Thore ble diagnostisert med diabetes fikk han beskjed fra legen om å endre levevanene sine. Først da han deltok i Min T2D- studien lyktes han. Diabetesforbundet skriver om Min T2D over flere sider  i den nyeste utgaven av magasinet Diabetes. Les hele saken her! 

  Les mer
 • 08/03/2021 - Signe Sefland
  Et finsk perspektiv

  Finland ligger i verdenstoppen innen digitalisering og fremtidsretta utvikling av helsetjenester. På leting etter nye samarbeidspartnere for helseinnovasjon i Norge, tok finske Jouni kontakt med Helseinnovasjonssenteret. Hvilke fokus har vi felles, og hvordan ser fremtidens helsetjeneste ut fra et finsk perspektiv? Møt Jouni Carlsson fra Business Finland.

  Les mer
 • 15/02/2021 - Maria Therese Aasen Stensvold
  Smartby: Helse og velferd

  Vi har kartlagt  16 kommuner i Norge, og undersøkt hvilke prosjekt som i hovedsak er rettet mot helse og velferd nå i en innledende fase av Smartby- prosjektene. Vi regner med at i løpet av de neste årene vil det dukke opp langt flere Smartby- prosjekt innen helse- og velferd , hvor man kan dele erfaringer og lære av hverandre. Svært mange kommuner har allerede inkludert  bærekraftig utvikling i sitt planarbeid.

  Les mer
 • 10/02/2021 - Signe Sefland
  Studenter på hospitering

  Vi tok en prat med de to engasjerte sykepleierstudentene Krister Fagermo og Daniel Skarvøy, som har vært 2 uker på hospitering på Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 22/01/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Bli med på webinar!

  Vi er alle brukere og pårørende i en helse- og omsorgstjeneste som er i hurtig endring. Fremtidens helsetjeneste krever bruk av ny teknologi og nye organisasjons- og arbeidsformer. Kravene til omstilling og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser er store både hos spesialist- og kommunehelsetjeneste. Samtidig som tjenestene skal fornyes og gjøres mer smidig, er det en ønsket målsetting å skape «pasientens helsetjeneste». Men hvordan kommer vi frem til de gode løsningene? 

  Les mer
 • 13/01/2021 - Signe Sefland
  Rekruttering til Min T2D

  Vi søker deltagere til å teste ut tilbudet utviklet i Min T2D for personer med type 2 diabetes.

  Les mer
 • hender jobber med ark og datamaskin prosess
  11/01/2021
  Forskningsgruppe

  Vi deltar i forskningsgruppen Tjenesteutvikling og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. 

  Les mer
 • kvinne med utsikt bak som smiler
  06/01/2021 - Rådgiver forskning, Maria Therese Aasen-Stensvold
  Menneskemøter

  Under korona møtes vi litt sjeldnere ansikt til ansikt, og oftere digitalt. Kanskje er det da vanskeligere, men viktigere, å oppnå nære og gode menneskemøter?

  Les mer
 • illustration welfare technology municipality people wifi gps alarm symbols
  15/12/2020 - Geir Sylte, adm.dir. og Maria Therese Aasen-Stensvold, rådgiver forskning
  Velferdsteknologi i kommunene

  Ny teknologi og digitalisering sees på som svært viktig for å møte de demografiske utfordringene vi står overfor. Velferdsteknologi vil være et viktig bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling og god helse og mestring i befolkningen. Også derfor er helse- og velferdsteknologi et av Helseinnovasjonssenterets satsingsområder. Så hvor står vi, og hvilke anbefalinger gis kommunene videre? I denne serien av blogger rundt velferdsteknologi ønsker vi å belyse erfaringene hittil og hvordan man fremover kan lykkes med implementeringen og satsningen.

  Les mer
 • woman smiling blond young blog about public health
  07/12/2020 - Terese Nerbøvik, rådgiver forskning Helseinnovasjonssenteret
  Folkehelse – hva er det og hvorfor er det viktig?

  Ett av fem satsningsområder ved Helseinnovasjonssenteret er folkehelse. Men hva er folkehelse og hvorfor er det viktig? Hva vil Helseinnovasjonssenteret gjøre for å bidra i folkehelsearbeidet?

  Les mer
 • svart side med logo Helseinnovasjonssenteret og tekst sammen for fremtidens helsetjeneste
  25/11/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Flere kommuner vil gå inn som eiere i Helseinnovasjonssenteret

  Helseinnovasjonssenterets visjon er «sammen for fremtidens helsetjeneste». I høst har vi invitert flere nye kommuner til å gå sammen med oss, i et forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon.

  Les mer
 • 16/11/2020 - Maria Therese Aasen- Stensvold
  Fortsatt mye uforløst potensial i velferdsteknologi

  Vi har intervjuet Kristin Standal i KS og hørt hennes betraktninger om bruk av velferdsteknologi i kommunene.  

  Les mer
 • illustration design thinking heads charts
  09/11/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Kunnskapsoppsummering om Tjenestedesign

  Atle Ødegård ved Helseinnovasjonssenteret har i samarbeid med forskere fra Nordlandsforskning skrevet rapporten Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering.

  Les mer
 • Two men portraits smiling
  06/11/2020 - Signe Sefland
  Løfter helseinnovasjon sammen

  Den ferske samarbeidsavtalen mellom Norwegian Smart Care Cluster og Helseinnovasjonssenteret styrker felles mål. Samarbeid og deling av nettverk og kunnskap vil øke kraft og handlingsrom i partenes innsats for utvikling og innovasjon.

  Les mer
 • 02/11/2020 - Mari Mørkeset Sandbakk
  Samskaping på veien til sømløse helsetjenester

  Hvorfor er det så vanskelig å få til bedre samhandling i helsetjenesten? Det synes å være en vedvarende utfordring som verken lover, retningslinjer eller reformer klarer å løse. Brukerne opplever at de ikke får god nok oppfølging og veiledning, og ønsker seg mer helhet og persontilpassing. I Helseinnovasjonssenteret tror vi at økt samhandling kan løse flere av utfordringene på veien til en brukernær og bærekraftig helsetjeneste. Prosjektet Min T2D har utviklet en samhandlingsmodell som kan overføres både til oppfølgingen av andre pasientgrupper og deler av helsetjenesten.

  Les mer
 • 28/10/2020
  Helse og velferd i bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Hvordan kan store data brukes til å bedre folkehelsen? 

  Les mer