Helseinnovasjonssenterets blogg

 

 • 26/02/2024
  Utlysing av 104 millionar kroner til kunnskapsløft i kommunale helse- og omsorgstenester

  Gylden mulighet for å få forskningsmidler til utvikling av kommunale helse- og omsorgstenester 

  Les mer
 • 22/02/2024
  Boken "Helseledelse - om utfordringer og lederroller i endring" er publisert

  Den 20. februar 2024 ble boken Helseledelse – om utfordringer og lederroller i endringer publisert. Hurra!

   

  Les mer
 • 10/01/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Kjøp av tjeneste rådgivning kommunikasjon

  Helseinnovasjonssenteret ønsker å leie inn kompetanse på rådgiver kommunikasjon og ønsker tilbud fra aktuelle leverandører

  Les mer
 • 07/12/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Forskingssamarbeid om covid-19 – antologi i arbeid

  Hvilke lærdommer kan vi ta med oss fra covid-19 pandemien? I 2020 ble det etablert et forskningssamarbeid for å undersøke nettopp dette, der vi undersøkte samarbeidet mellom og i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal før og under pandemien for å se hvordan vi kan lære av erfaringene fra samarbeidet under pandemien.

  Les mer
 • 21/11/2023 - Helseinnovasjonssenteret AS
  Hils på vår nye FoUI-leder

  Bli kjent med vår nye leder for forskning, utvikling og innovasjon ! Nadra begynner hos oss 1.januar 2024. 

   

  Les mer
 • 21/11/2023 - Helseinnovasjonssenteret AS
  Barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal

  EIT KART OVER TENESTENE FOR BARN OG UNGE

  Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.

  Les mer
 • 20/10/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Rapport omstilling i helse - og omsorgstjenesten i Møre og Romsdal 2023

  Analyse av kostnader ved helse- og omsorgstjenester utført av kommunene i
  Møre og Romsdal 2023

  Les mer
 • 04/10/2023
  Innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal på Høgskolen i Molde

  Årets tema var muliggjørende teknologi, og de fortalte om hvordan Helseinnovasjonssenteret jobber med akkurat det i våre prosjekter

  Les mer
 • 04/10/2023
  Prosjektet med håndholdt ultralyd og utvikling av veiledet ultralyd basert på maskinlæring er offisielt i gang!

  Det har vært oppstartssamling i Trondheim for AI POCUS AAA. Fastleger, spesialister, brukerrepresentant, kommuneledelse, samfunnsvitere og teknologer var samlet for å bli kjent, prøve ut teknologien og diskutere behov og utfordringer i videre arbeid

  Les mer
 • 04/10/2023
  Utfordringene innen helse og omsorg på dagsorden i samling for Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd

  På samling i Nordmøre IPR den 24 og 25 august var ett av temaene helse og omsorg. Ny styringsinformasjon og tid for endring var grunnlag for en nærmere dialog

  Les mer
 • 04/10/2023
  Oppstartsamling forprosjekt; «Lavterskel psykisk helsehjelp 6-12 år»

  Tirsdag 26. september var Silje og Finn Robert på oppstart samling for prosjektet Lavterskel psykisk helsehjelp 6-12 år med flere ulike tjenester i Molde kommune

  Les mer
 • 03/10/2023 - Forskningstorg for andre gang
  Forkningstorg for andre gang

  Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg igjen for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning

  Les mer
 • Terere Nerbøvik, Silje R Torbentsson og Runa Overå Hide
  25/09/2023 - Rådgivere forskning Terese Nerbøvik, Silje R Torbentsson og Runa Overå Hide
  Innovasjon og tjenesteutvikling i eldreomsorg

  Film om Helseinnovasjonssenterets prosjekter «Inn på tunet» og «Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet». Skrevet av rådgiver forskning Silje R Torbentsson

  Les mer
 • illustrasjon RESER
  06/07/2023 - Rådgivere forskning Terese Nerbøvik og Runa Overå Hide
  Bli en RESER på prosess!

  Hvordan systematisere og måle effekt av arbeidet vi gjør? Bli kjent med RESER. 

  Les mer
 • illustrasjon mint2d oppfølging
  22/06/2023 - Runa Overå Hide og Terese Nerbøvik (rådgivere forskning)
  Vellykket diabetesprosjekt tas videre

  Prosjektet MinT2D ble avsluttet tidligere i år, og kunnskapen fra prosjektet tas i bruk i nye, ulike spor.

  Les mer
 • forside årsrapport 2022
  20/06/2023 - Signe Sefland
  Årsrapport 2022

  Årsrapporten er et lettlest sammendrag av året 2022 på Helseinnovasjonssenteret. I årsrapporten løfter vi frem nøkkelinformasjon, utvalgte prosjekter, aktiviteter og hverdagsglimt fra året som gikk. Du blir kjent med ansatte, eiere, styre, hvordan vi kommuniserer med omverdenen og vår metode for helseinnovasjon. Når du blar i rapporten kan du enkelt klikke deg videre til aktuelle lenker, video og blogginnlegg med mer. Klikk deg inn for en kikk! 

  Les mer
 • Portrett av Lillian Karlsen PhD Helseinnovasjonssenteret
  07/06/2023 - Lillian Karlsen, Signe Sefland
  Pårørendes rolle i hjemmesykehus

  Hvordan oppleves det å være pårørende for sin nærmeste som er pasient i hjemmesykehus? 17.mai ble PhD- kandidat Lillian Karlsen sin første vitenskapelige artikkel publisert i BMC Health Services Research.

  Les mer
 • Portrett ansatt Grete Nilssen
  25/04/2023 - Signe Sefland
  Nyansatt: Grete

  Hils på vår nye sekretær, Grete!

  Les mer
 • illustrasjon lege og barn med familie
  24/04/2023 - Silje Marie R. Torberntsson
  Kreftoverlevende barn og seneffekter

  Til tross for 80% langtidsoverlevelse etter kreft diagnostisert i barndommen, utvikler mer enn halvparten seneffekter senere i livet. I dag finnes det en rekke ulike rehabiliteringstiltak, men et koordinert oppfølgingstilbud av seneffekter etter fylte 18 år eksister ikke. Hva er seneffekter? Hvorfor bør seneffekter forebygges? Og hvordan kan oppfølging av kreftoverlevende barn være organisert i fremtiden?

  Les mer
 • 21/04/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Innbyggermøte på Tingvoll

  Dialog om fremtidens tjenester

  Les mer
 • deltagere på kongress
  02/04/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Hjemmesykehus internasjonalt

  Helseinnovasjonssenteret har sammen med samarbeidspartnere fra Sintef og NTNU deltatt med presentasjoner på World Hospital At Home Congress 2023 i Barcelona.

  Les mer
 • Finn Robert Jensen portrett ute
  28/03/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyansatt: Finn Robert

  Hils på vår nye rådgiver tjenestedesign og samhandling!

  Les mer
 • workshop carescreen
  23/03/2023 - Stephan Kristensen, helseingeniør og intern prosjektleder v/Helseinnovasjonssenteret
  Workshop kreftrehabilitering

  Innsiktsarbeidet har startet i prosjektet Carescreen. Vi er glade og spente for å kunne bidra til å gjennomføre et prosjekt som har potensiale til å forbedre en situasjon som i utgangspunktet er svært krevende for mange mennesker.

  Les mer
 • Lillian Karlsen presenterer forskning på konferanse
  20/03/2023 - Signe Sefland
  Pårørendeforskning på agendaen

  Lillian Karlsen presenterte foreløpige funn fra første del av sitt doktorgradsprosjekt som omhandler pårørendes rolle og involvering i hjemmesykehus for voksne

  Les mer
 • DOGA vinner 2023 gruppebilde mottar pris
  17/03/2023 - Signe Sefland
  DOGA prisutdeling

  Prosjekter som på ulike måter skaper ringvirkninger i samfunnet ble feiret med tildeling av DOGA- merket. Ett av prosjektene som fikk pris var Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus ved Kristiansund sykehus.

  Les mer
 • 09/03/2023 - Signe Sefland
  Nyansatt: Silje

  Bli kjent med vår nye rådgiver forskning! 

  Les mer
 • samling kursdeltagere
  28/02/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Kurset i TID- modellen

  Ansatte fra flere kommuner har vært på kurs i TID- modellen, et veikart til personsentrert omsorg.

  Les mer
 • ansatte på sykehuset, kommunen, Helseinnovasjonssentet står i en sykehusgang
  15/02/2023 - Signe Sefland
  Hjemmesykehus tildeles DOGA- merket

  15. februar ble det offisielt: Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus blir tildelt nasjonal utmerkelse, nemlig DOGA-merket for design og arkitektur!

  Les mer
 • illustrasjon CaReScreen som viser ulike sider ved kreftrehabilitering
  13/02/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  CaReScreen i gang

  Prosjektet CaReScreen er i gang og vi ser frem til å jobbe med et solid lag av samarbeidspartnere for å utvikle et verktøy for beslutningsstøtte for henvisning og gjennomføring av kreftrehabilitering.

  Les mer
 • folk som sitter med post it lapper rundt et bord og diskuterer
  30/01/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Omstilling i helse og omsorg

  Helseinnovasjonssenteret har kartlagt det helhetlige tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren i våre eierkommuner. Basert på datainnsamling og dialogmøter har vi skrevet rapporten Omstilling i helse- og omsorgssektoren- utvikling av tjenestetilbudet hos 14 kommuner.

  Les mer
 • ILLUSTRASJON PODCAST DEMENS
  05/01/2023 - Signe Sefland
  Podcast om demens

  FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli snakker om demens som en stille krise i denne podcasten i regi av Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 

  Les mer
 • illustrasjon risikofaktorer demens i ulike faser i livet
  07/12/2022 - Signe Sefland og Bjarte Bye Løfaldli (FoUI- leder, PhD)
  Hjernehelsa viktig for folkehelsa

  Demens er et raskt økende folkehelseproblem. Forskning gir oss 12 risikofaktorer vi selv og sammen kan påvirke, for å forebygge og redusere sjansen for å utvikle demens.

  Les mer
 • studenter rundt et bord på Helseinnovasjonssenterets lokaler
  21/11/2022 - Signe Sefland
  Studentbesøk

  Vi reflekterte rundt teknologi, innovasjonsarbeid og hjernehelse med studenter og fremtidige helsearbeidere fra Tingvoll vgs.

  Les mer
 • Folk besøker Forskertorg på kaia
  27/09/2022 - Signe Sefland
  Forskertorg for første gang!

  Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning.

  Les mer
 • studenter jobber med oppgave
  13/09/2022 - Signe Sefland
  Testet tjenestedesign

  I løpet av 2,5 dager fikk studentene prøve seg gjennom en hel tjenestedesignprosess. Vi ga dem en reell problemstilling å jobbe med!   

  Les mer
 • Høyre politikere stående i sola ute i Kristiansund
  09/09/2022 - Signe Sefland
  Høyre på besøk

  Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen, besøkte senteret sammen med andre Høyre- politikere.

  Les mer
 • Ingvild Wetrhus Thorsvik møte Helseinnovasjonssenteret
  29/08/2022 - Signe Sefland
  Venstre på besøk

  - Inspirerende å høre om Helseinnovasjonssenteret, uttalte stortingsrepresentanten.

  Les mer
 • Deltagere på workshop ved Helseinnovasjonssenteret
  16/08/2022 - Signe Sefland
  Samlet internasjonale forskere

  Todagers workshop for å jobbe sammen på EU søknad rundt dødsårsak nr. 1 i verden; hjerte- og karsykdom.

  Les mer
 • Filip Aunvik foran en tavle med formler på Helseinnovasjonssenteret
  27/06/2022 - Signe Sefland
  Uformell prat om formler og oppskrifter

  Filip Aunvik er matematikkstudent og i sommer skal han jobbe hos oss. Bli kjent med Filip!

  Les mer
 • prosjekt gruppebilde
  16/06/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Åpnet poliklinikk for hjemmesykehus

  Onsdag 15. juni åpnet medisinsk poliklinikk ved Kristiansund sykehus en poliklinikk for utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling. Slik har hjemmesykehusprosjektet i Kristiansund gått fra prosjekt til drift.

  Les mer
 • illustrasjon digital hjemmeoppfølging kred Helseinnovasjonssenteret
  02/06/2022 - Andrea Valeria Farfan og Geir Sylte, Helseinnovasjonssenteret
  Digital hjemmeoppfølging – nyttig for hvem?

  Perspektivmeldingen (2021) fremhever at når vi skal forberede samfunnet på fremtiden så handler det om å ta vare på det som fungerer godt og samtidig gjennomføre forandringer, slik at vi endrer samfunnet til det bedre. Digital hjemmeoppfølging (DHO) blir ett blant mange tiltak som skal bidra til en mer bærekraftig omstilling i helsetjenestene. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva man ønsker å oppnå ved innføring av DHO og hva erfaringene så langt viser. 

  Les mer
 • Signe Sefland og Geir Sylte fra Helseinnovasjonssenteret foran Stortinget
  05/05/2022 - Signe Sefland
  Besøkte Stortinget

  Behovet for innovasjon i helsesektoren er stort, derfor er det viktig å styrke arbeidet med helseinnovasjon i Norge. Det snakket vi om når vi møtte politikere fra eget fylke på Stortinget. 

  Les mer
 • fag- og helsepolitisk avd NSF 20 personer
  26/04/2022 - Signe Sefland
  Fagsparring med Sykepleierforbundet

  Det ble trangt på møterommet og høyt engasjement, når et 20 talls personer fra Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund besøkte Helseinnovasjonssenteret i dag.

  Les mer
 • fremside årsrapport Helseinnovasjonssenteret 2021 farger grå hvit magenta
  25/04/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Årsrapport for 2021

  Årsrapporten er et lettlest og visuelt sammendrag av året 2021. I den kan du bli bedre kjent med hvem vi er, hvordan vi jobber og hvordan vi skaper verdi.

  Les mer
 • illustrasjon folk leker og går i en park
  07/04/2022 - Runa Overå Hide
  Helhetlig helse og folkehelse

  Bærekraftige helsetjenester? Det mest bærekraftige er å unngå at folk blir pasienter.

  Les mer
 • utdeling fylkesmesse Ungdomsbedrift 2022 bedrift Dignity
  06/04/2022 - Signe Sefland
  Tar utfordringer videre i ungdomsbedrift

  I fjor var Vår Kristine Silnes Straumsnes og Vilde Veslemøy Svela-Lunder på bedriftserfaring på Helseinnovasjonssenteret, nå har de startet Ungdomsbedrift basert på utfordringer i helsesektoren og behovet for sosial innovasjon. Vår FoUI- leder, Bjarte Bye Løfaldli, har vært mentor for gruppa, som nå har markert seg sterkt på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter.

  Les mer
 • gruppebilde fra besøk Helseinnovasjonssenteret
  05/04/2022 - Signe Sefland
  Statssekretær på besøk

  Statssekretær Erling Emil Laugsand (Sp) fra Statsministerens kontor besøkte i går Helseinnovasjonssenteret. Her ble han orientert om hvordan senteret arbeider med helseinnovasjon og våre planer videre.

  Les mer
 • huskelapp hvor det står habilitering
  30/03/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Habilitering i kommunen- har vi kompetansen som trengs?

  Habilitering er lite kjent for mange, men utgjør en viktig del av helse- og omsorgstjenestene. Personer med utviklingshemming har behov for høy kompetanse hos de som bistår dem. Habiliteringsfeltet må derfor ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Men både kompetanse, kontinuitet og stabilitet er utfordringer i tjenestene.

  Les mer
 • 08/03/2022 - Signe Sefland
  Hvordan bruke kjernerollemodellen?

  Et refleksjonsverktøy for profesjonelle hjelpere

  Les mer
 • bilde av Tanja Alme som intervjues i Helsepulsen
  31/01/2022 - Signe Sefland
  Palliativ plan ved demens

  Hvorfor bruke palliativplan ved demens? I siste utgave av Helsepulsen har vi intervjuet prosjektleder Tanja Alme om dette. 

  Les mer