Helseinnovasjonssenterets blogg

 

 • FNs bærekraftsmål visuell plakat
  18/06/2021 - Runa Overå Hide, Andrea Valeria Farfan (tekst), Signe Sefland (video)
  Bærekraftsfylket Møre og Romsdal  

  FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som det skal fokuseres på i tiden fremover. Disse fungerer som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. “Bærekraftsrapporten” ser på hvordan Møre og Romsdal gjennomfører bærekraft i ulike sektorer, og hvor forbedringspotensialet ligger. Helseinnovasjonssenteret har sett nærmere på noen av bærekraftsmålene som spesielt er knyttet til helse og velferd.  

  Les mer
 • 15/06/2021 - Runa Overå Hide og Andrea Valeria Farfan
  Siste nytt fra Smartbyene og Bærekraftsnettverket

  Hva har skjedd i Smartbyene siden sist oppdatering? Flere spennende prosjekter er i gang i kommunene, og flere byer har blitt med i Smartbynettverket. 

  Les mer
 • to ansatte utenfor Helseinnovasjonssenteret som smiler. På bildet ser vi Runa Overå Hide og Nina Zisko.
  14/06/2021 - Signe Sefland
  Ny kompetanse til senteret

  Vi har utvidet flokken med to nye, dyktige helseinnovatører! En forsker med internasjonal erfaring samt en rådgiver forskning. De har flyttet til Kristiansund for å jobbe hos oss.

  Les mer
 • to kvinner sitter ved et bord og tester ultralydutstyr
  08/06/2021 - Signe Sefland /Foto: Mari M. Sandbakk
  Kan kunstig intelligens gjøre ultralyd mer tilgjengelig for flere?

  Cecilie fra vår samarbeidspartner SINTEF forteller om ett av våre nyeste samarbeid.

  Les mer
 • kvinne smiler ute i naturen
  03/06/2021
  Min T2D: Søker deltagere

  Kjenner du noen som vil være med å forske sammen med oss? Siste runde med å teste ny modell for oppfølging starter snart! 

  Les mer
 • finansminister Jan Tore Sanner og Geir Sylte ved Helseinnovasjonssenteret i møte
  25/05/2021 - Signe Sefland
  Møte med finansministeren

  I dag har Helseinnovasjonssenteret hatt digitalt besøk av finansminister Jan Tore Sanner. Det ble en engasjert prat om hvordan vi kan møte fremtiden. I møtet var vi innom tema som utenforskap, friskere aldring, velferdsteknologi, forebygging og nye behov knytta til utdanning av helsepersonell.

  Les mer
 • Lill Sverresdatter leder NSF i samtale på Helseinnovasjonssenteret
  19/05/2021
  Norsk Sykepleierforbund på besøk

  - Arbeidet de gjør på Helseinnovasjonssenteret er viktig. Det er viktig med innovasjon som gir framtids sykepleiere mer tid til mennesket, for innovasjon må ikke brukes til å effektivisere bort sykepleierne, men gi de mer tid til sykepleie, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på besøk hos oss.

  Les mer
 • 03/05/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  APSD

  Adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens i siste fase av livet.

  Les mer
 • to ungdommer jenter som er i møte
  03/05/2021 - Vår Kristine Silnes Straumsnes og Vilde Veslemøy Svela-Lunder, v/Innovasjon og ledelse, Romsdal VGS
  Unge innovatører – en gylden ressurs?

  Vi ungdommer er nysgjerrige og tørr å prøve ut nye løsninger fordi vi ikke vet hva vi kan feile på, og tørr å trå inn i ukjent land. Hva skjer når vi ungdommer uten erfaring blir inkludert i næringslivet? Kan vi som har valgt retningen mot innovasjon bidra til utvikling i arbeidslivet generelt og enklere løsninger på utfordringene i helsesektoren spesielt?

  Les mer
 • sykehusrom luftensesystem aura air
  30/04/2021 - Helseinnovasjonssenteret. Foto: Aura Air
  Aura Air

  Ønsker din institusjon å teste ut en ny smart løsning for inneklima?

  Les mer
 • tre kvinner som holder foredrag
  30/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Midtveis i prosjektet Min T2D

  To år etter at prosjektet Min T2D startet og sju måneder inn i studien har vi gjort oss mange verdifulle erfaringer. Målet med den siste delen av prosjektet er å utvikle en modell som treffer en bredere målgruppe og kan tilbys i alle kommuner, uavhengig av om de har frisklivssentral eller ikke.

  Les mer
 • portrett kvinne ansatt smiler
  25/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Midler til Offentlig PhD

  Vi fikk den gledelige nyheten fra Forskningsrådet forrige uke: Vår rådgiver FoUI, Lillian Karlsen, kan straks starte et treårig doktorgradsarbeid knyttet til hjemmesykehus!

  Les mer
 • illustrasjon mennesker teknologi sky
  17/03/2021 - Stephan Kristensen og Maria Therese Aasen- Stensvold
  Velferdsteknologi i Møre og Romsdal

  Som mange vet er det bestemt at det nasjonale velferdsteknologiprogrammet videreføres for å bidra til at velferdsteknologi blir en varig, integrert del av tjenestene i kommunene. Hvor langt har vi kommet med bruk av velferdsteknologi i eget fylke? Vi har snakket med prosjektets fylkeskoordinator og de 5 prosjektlederne i Møre og Romsdal, for å høre hvilke erfaringer og tanker de har nå før programmet videreføres.

  Les mer
 • 15/03/2021 - Signe Sefland
  Årsrapporten er klar!

  Vi håper dokumentet gir en god og bred forståelse av hvordan vi jobber for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og at dere kan bli bedre kjent med oss gjennom å lese den.

  Les mer
 • mann i solnedgang i naturen
  11/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Min T2D løftes frem i magasinet Diabetes

  Da Bjørn Thore ble diagnostisert med diabetes fikk han beskjed fra legen om å endre levevanene sine. Først da han deltok i Min T2D- studien lyktes han. Diabetesforbundet skriver om Min T2D over flere sider  i den nyeste utgaven av magasinet Diabetes. Les hele saken her! 

  Les mer
 • 08/03/2021 - Signe Sefland
  Et finsk perspektiv

  Finland ligger i verdenstoppen innen digitalisering og fremtidsretta utvikling av helsetjenester. På leting etter nye samarbeidspartnere for helseinnovasjon i Norge, tok finske Jouni kontakt med Helseinnovasjonssenteret. Hvilke fokus har vi felles, og hvordan ser fremtidens helsetjeneste ut fra et finsk perspektiv? Møt Jouni Carlsson fra Business Finland.

  Les mer
 • 15/02/2021 - Maria Therese Aasen Stensvold
  Smartby og bærekraft: Helse og velferd

  Vi har kartlagt  16 kommuner i Norge, og undersøkt hvilke prosjekt som i hovedsak er rettet mot helse og velferd nå i en innledende fase av satsingene Smartby og Bærekraftige byer og tettsteder. Vi regner med at i løpet av de neste årene vil det dukke opp langt flere prosjekt innen helse- og velferd i disse satsingene, hvor man kan dele erfaringer og lære av hverandre. Svært mange kommuner har allerede inkludert  bærekraftig utvikling i sitt planarbeid.

  Les mer
 • 10/02/2021 - Signe Sefland
  Studenter på hospitering

  Vi tok en prat med de to engasjerte sykepleierstudentene Krister Fagermo og Daniel Skarvøy, som har vært 2 uker på hospitering på Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 22/01/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Bli med på webinar!

  Vi er alle brukere og pårørende i en helse- og omsorgstjeneste som er i hurtig endring. Fremtidens helsetjeneste krever bruk av ny teknologi og nye organisasjons- og arbeidsformer. Kravene til omstilling og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser er store både hos spesialist- og kommunehelsetjeneste. Samtidig som tjenestene skal fornyes og gjøres mer smidig, er det en ønsket målsetting å skape «pasientens helsetjeneste». Men hvordan kommer vi frem til de gode løsningene? 

  Les mer
 • 13/01/2021 - Signe Sefland
  Rekruttering til Min T2D

  Vi søker deltagere til å teste ut tilbudet utviklet i Min T2D for personer med type 2 diabetes.

  Les mer