Terere Nerbøvik, Silje R Torbentsson og Runa Overå Hide

Innovasjon og tjenesteutvikling i eldreomsorg

Film om Helseinnovasjonssenterets prosjekter «Inn på tunet» og «Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet». Skrevet av rådgiver forskning Silje R Torbentsson

I denne filmen forteller rådgivere forskning Terese og Runa om Helseinnovasjonssenterets prosjekter «Inn på tunet» og «Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet». Filmen gir et lettfattelig innblikk i hvordan man i praksis kan jobbe med innovasjon og tjenesteutvikling i demensomsorgen, samt hvilken rolle Helseinnovasjonssenteret har i denne typen prosjekter.

Dette er en undervisningsfilm produsert på forespørsel fra Universitetet i Agder for videreutdanning i demensomsorg, innenfor modulen «innovasjon og tjenesteutvikling i demensomsorgen».

 

Se video her Innovasjon og tjenesteutvikling i eldreomsorg - YouTube

0