Min T2D

Min T2D er et flerårig prosjekt med mål om å utvikle et helhetlig og personsentrert tilbud for personer med diabetes type 2. Tilbudet skal motivere til adferdsendring gjennom å se hver enkelte deltakers behov.

Samfunnsutfordring

Mellom 316 og 345 000 personer lever med diabetes i Norge. Av disse har 90 % diabetes type 2. Antallet er omtrent doblet de siste 20 årene. Økningen skyldes blant annet mer overvekt og fysisk inaktivitet, men også faktorer som at vi lever stadig lenger. Det anslås at diabetes type 2 koster det norske samfunnet hele 45 milliarder årlig.

Nøkkelen til motivasjon

Diabetes type 2 er både fysisk og psykisk belastende for dem det rammer. For å klare å regulere sin diabetes på en sunn og effektiv måte er god mental helse sammen med fysisk aktivitet og riktig kosthold en forutsetning. Derfor ønsker vi å skape et tilbud som tar vare på hele mennesket, og psykiske så vel som fysiske behov. Mange har behov støtte til å gjennomføre en livsstilsendring. Med mer kompetanse og forebyggende adferd kan personer med diabetes unngå å utvikle senkomplikasjoner.

Pilot i Hustadvika og Kristiansund

Et nytt tilbud for veiledning og oppfølging har blitt utviklet i prosjektet, og testet på 60 deltakere i en intervensjonsstudie. For å kunne måle effekt har det vært en kontrollgruppe med like mange deltakere. I 2022 vil vi se resultatene av studien, som er blitt utført over halvannet år, ved frisklivssentralene i Hustadvika og Kristiansund kommuner. 

Personlig oppfølging

Deltakerne som har fått tilbudet har gjennomgått en kartlegging av sin helsetilstand, før de selv har fått velge hvilke aktiviteter det har vært viktig for dem å fokusere på. I samarbeid med en veileder har hver enkelt lagt en plan for personlig måloppnåelse over 12 uker, med oppfølging underveis. Deltakerne har kunnet velge mellom tilbud for fysisk aktivitet, kosthold, diabeteskunnskap, motivasjon og samtaleterapi. Fysioterapeuter, frisklivsveiledere, ernæringsfysiologer, diabetessykepleiere og psykologer har bidratt med spesialkompetanse.

Sterkere gjennom samhandling

Økt samhandling mellom fastleger og frisklivs-, lærings- og mestringstilbud fra kommune- og spesialisthelsetjeneste vil være avgjørende for å styrke både eksisterende og nye tilbud. I videreføringen av prosjektet i 2022/2023 er dette samhandlingsrommet en prioritet.

Samarbeidspartnere er CERG/NTNU, Kristiansund og Hustadvika kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, Diabetesforbundet og Helseinnovasjonssenteret. 

Min T2D nettside

Les mer på prosjektet, samarbeidspartnere og kontaktpersoner på prosjektets nettside.

 

Min T2D nettside

Vil du vite mer? 

NRK MR

I dette TV innslaget på NRK Møre og Romsdal (08. juni 2020) blir leder av Diabetesforbundet, Cecilie Roksvåg, og vår tjenestedesigner og prosjektleder, Mari M. Sandbakk, intervjuet om Min T2D. 

Diabetesbladet

Da Bjørn Thore Schrøen ble diagnostisert med diabetes type 2, fikk han beskjed av legen om å endre levevanene sine. Først da han deltok i «Min T2D»-studien, lyktes han.

Les reportasjen i Diabetesforbundets magasin, Diabetes 1/2021.

Midtveismøte

Underveis i prosjektet har vi gjort oss mange erfaringer. Her kan du lese blogginnlegg om utviklingen av prosjektet etter Midtveismøte 9. mars 2021.

En brukers og ansatts erfaring 

I forbindelse med rekruttering til å delta i studien lagde vi en video om prosjektet i januar 2021. Her kan du høre om en brukers og en ansatts erfaringer med tilbudet underveis.