Kjøp av tjeneste rådgivning kommunikasjon

Helseinnovasjonssenteret ønsker å leie inn kompetanse på rådgiver kommunikasjon og ønsker tilbud fra aktuelle leverandører

Helseinnovasjonssenteret skal bidra til utvikling og innføring av nye innovative løsninger, produkter og tjenester som er av høy kvalitet og ressursgivende for helse og omsorgstjenestene. I den sammenheng har senteret behov for ekstern kompetanse til å gjennomføre kommunikasjon og kommunikasjonsstrategi knyttet til senterets forskning, innovasjon og utviklingsaktivitet

 

For nærmere informasjon om konkurransegrunnlag se vedlegg

 

Konkurransegrunnlag for anskaffelse tjeneste rådgivning kommunikasjon

Bilag 1 Kontraktsvilkår

Bilag 2 prisskjema

 

0