• forside årsrapport 2022
  20/06/2023 - Signe Sefland
  Årsrapport 2022

  Årsrapporten er et lettlest sammendrag av året 2022 på Helseinnovasjonssenteret. I årsrapporten løfter vi frem nøkkelinformasjon, utvalgte prosjekter, aktiviteter og hverdagsglimt fra året som gikk. Du blir kjent med ansatte, eiere, styre, hvordan vi kommuniserer med omverdenen og vår metode for helseinnovasjon. Når du blar i rapporten kan du enkelt klikke deg videre til aktuelle lenker, video og blogginnlegg med mer. Klikk deg inn for en kikk! 

  Les mer
 • forside kommunikasjonsstrategi 2023-2024
  20/06/2023 - Signe Sefland
  Kommunikasjonsstrategi 2023-2024

  Å kommunisere handler om utveksling av informasjon for å oppnå økt felles forståelse. Helseinnovasjonssenterets kommunikasjonsstrategi beskriver hvordan vi gjennom formidling og kommunikasjon skal bidra til å understøtte senterets formål, virksomhetsstrategi og visjonen «sammen for fremtidens helsetjeneste». Kommunikasjonsstrategien skal sikre helhetlig og god kommunikasjon internt og eksternt. Her kan du lese Helseinnovasjonssenterets vedtatte kommunikasjonsstrategi for 2023-2024. 

  Les mer
 • folk som sitter med post it lapper rundt et bord og diskuterer
  30/01/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Omstilling i helse og omsorg

  Helseinnovasjonssenteret har kartlagt det helhetlige tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren i våre eierkommuner. Basert på datainnsamling og dialogmøter har vi skrevet rapporten Omstilling i helse- og omsorgssektoren- utvikling av tjenestetilbudet hos 14 kommuner.

  Les mer
 • forside rapport tekst og illustrasjon som viser nettverksnoder
  25/04/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Årsrapport 2021

  Last ned vår årsrapport for 2021.

  Les mer
 • 16/03/2021 - Signe Sefland
  Årsrapport 2020

  Last ned vår Årsrapport for 2020.

  Les mer
 • 27/01/2020 - Signe Sefland
  Årsrapport 2019 Helseinnovasjonssenteret

  Her kan du lese om Helseinnovasjonssenterets sentrale aktivitet for året 2019. 

  Les mer
 • illustrasjon mennesker holder snakkebobler
  15/11/2019 - Signe Sefland
  Kommunikasjonsstrategi 2019 - 2022

  En strategi for å sikre god og helhetlig kommunikasjon.


  Illustrasjon er designet av rawpixel.com / Freepik og er til fri bruk ved kreditering

  Les mer
 • 28/03/2019 - Helseinnovasjonssenteret
  Information about the Health Innovation Centre in english

  Informasjon om Helseinnovasjonssenteret på engelsk

  Les mer
 • 27/03/2019
  Årsrapport 2018 Helseinnovasjonssenteret

  Her kan du lese oppsummering av aktivitet på senteret året 2018.

  Les mer