Helseinnovasjonssenteret er et non- profitt offentlig aksjeselskap.

Midler som Helseinnovasjonssenteret tildeles kommer direkte tilbake til senterets eiere, bidragsytere, samarbeidspartnere og samfunnet - i form av nye tjenester, løsninger, kunnskap, kompetanse, næring og samhandling. 

Helseinnovasjonssenteret har et styre som består av styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 vara.

Styret består av:

Bodil Palma Hollingsæter

Styreleder

Bodil er utdannet Siviløkonom fra NHH og Autorisert finansanalytiker (AFA). Hun har erfaring fra både finans, industri og offentlig sektor. Bodil har blant annet vært direktør for Innovasjon Norge sitt kontor i Møre og Romsdal i 7 år og Økonomisjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune i 10 år. Hun har vært Banksjef og Regionbanksjef i Romsdals Fellesbank og Sparebanken Møre i til sammen 10 år. Hun er nå Special Advisor knyttet til området Ocean Industries i Innovasjon Norge. Bodil har hatt en rekke styreverv bl.a. i Eksportfinans, Kommunalbanken, Kommunekreditt og Helse Midt-Norge, og er nå nestleder i styret i Teknika AS, nestleder i styret i Komplett Bank og styremedlem i Høyskolen i Volda. Med sin allsidige bakgrunn fra både privat og offentlig virksomhet ser hun frem til å bidra i utviklingen av fremtidens helsetjenester som styreleder i Helseinnovasjonssenteret.

Arne Ingebrigtsen

Nestleder

Arne er utdannet ved Høgskolen i Sør- Trøndelag og er akkurat ferdig med et årsstudium i Velferdsteknologi ved Høgskolen i Molde. Han er seriegründer innen IT, litteratur, eiendom, rekruttering og megling i selskaper som QuestBack, ClickBase, Vendetta og Notar. Arne har styreerfaring fra både øst- og vestkysten i USA samt fra et 10-talls store og små selskaper i Norge. I en alder av 32 år ledet Arne kontorer i egne selskaper i 25 land. Han tar med seg en målrettet og innovativ holdning inn i Helseinnovasjonssenteret, med et evig fokus på det beste verden har å tilby.

Helge Ristesund

Styremedlem

Helge er utdannet som spesialsykepleier i intensivmedisin og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har også utdanning i Ledelse for offentlig tilsatte fra Høgskolen i Volda. Helge har i åtte år vært assisterende direktør i Helse Møre og Romsdal, før dette han han vært assisterende direktør i Helse Sunnmøre samt hatt ulike lederstillinger ved Sentralsykehuset i Møre og Romsdal. Han har også erfaring fra kommunesektoren, som leder i både Sula og Ålesund kommune. Helge sitter i Prosjektstyret for SNR (Sykehuset Nordmøre og Romsdal) og har ellers styreerfaring fra Trøndelag Ortopediske Verksted AS og som leder for Programstyret for Virksomheitsstyring – Helse Midt Norge. Helge bidrar med bred erfaring og innsikt fra både spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste, og god kjennskap til regionen.

Olaug Haugen

Styremedlem

Olaug er utdannet statsviter, med hovedfag i Administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Olaug har vært rådmann siden 2005 i kommunene Tingvoll, Averøy og nå i Fitjar. Hun har tidligere vært plansjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune og planlegger i Nordland Fylkeskommune. Olaug har styreerfaring som styremedlem i Høgskolen i Volda og i Bioforsk. I tillegg til regional utvikling har omstilling i helse- og omsorg sektoren vært områder Olaug har arbeidet mye med. Olaug er en av initiativtakerne bak Helseinnovasjonssenteret, og er opptatt av å se helse som et av de store nyskapende områdene i offentlig sektor, med store lokale og regionale virkninger.

Kristoffer Betten Jenssen

Styremedlem

Kristoffer er opprinnelig Sivilingeniør fra NTNU. Han har et bredt spekter av fag i sin utdanning, med fordypning innenfor risikoanalyse. Kristoffer har arbeidserfaring fra kraft-, tele- og offshorebransjen, samt erfaring fra teknisk, marked og ledelse. Han var administrerende direktør i Linjebygg Offshore AS i perioden 2000-2016. Deretter var han arbeidende styreleder i 2017-2018, før han fra 2018 og frem til i dag er teamleder for entreprenørskap, forsking og innovasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune. Kristoffer har sittet i en rekke styrer, blant annet som styreleder i MainTech AS, samt i interesseorganisasjoner som NHO, Norsk Industri, NPF og Tekna. I styret i Helseinnovasjonssenteret ser han frem til å bidra med sin erfaring fra strategiprosesser, forretningsutvikling, strukturering og drift av et aksjeselskap.

Tom Anders Stenbro

Vara

Tom Anders er utdannet sivilarkitekt med vekt på samfunnsplanlegging fra NTNU og har en master i politivitenskap fra Politihøyskolen i Oslo. Han har tidligere jobbet med kriminalitetsforebyggende arbeid på Nordmøre og samfunnsansvar/CSR i finansnæringen. Han er i dag distriktsleder for Kreftforeningen i Midt-Norge med fokus på bla. strukturert samhandling mellom tjenestenivåene og styrking av rehabiliteringstilbudet i kommunene. Tom Anders er særlig opptatt av samskapingsprosesser hvor brukernes erfaringskompetanse legger grunnlaget for ny praksis.

Foto: Helseinnovasjonssenteret

Eiere

Helseinnovasjonssenterets eiere er kommunene Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Aure, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Smøla, Molde, Aukra, Rauma, Hustadvika, Rindal og Bodø, samt Helse Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Saksdokumenter