Helseinnovasjonssenteret er et non-profit offentlig aksjeselskap.

Midler som Helseinnovasjonssenteret tildeles kommer direkte tilbake til senterets eiere, bidragsytere, samarbeidspartnere og samfunnet - i form av nye tjenester, løsninger, kunnskap, kompetanse, næring og samhandling. 

Helseinnovasjonssenteret har et styre som består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og en vara.

Styret består av:

Bodil Palma Hollingsæter

Styreleder

Bodil er utdannet Siviløkonom fra NHH og Autorisert finansanalytiker (AFA). Hun har erfaring fra både finans, industri og offentlig sektor. Bodil har blant annet vært direktør for Innovasjon Norge sitt kontor i Møre og Romsdal i 7 år og Økonomisjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune i 10 år. Hun har vært Banksjef og Regionbanksjef i Romsdals Fellesbank og Sparebanken Møre i til sammen 10 år. Bodil har hatt en rekke styreverv bl.a. i Eksportfinans, Kommunalbanken, Kommunekreditt og Helse Midt-Norge, og er nå nestleder i styret i Teknika AS, nestleder i styret i Komplett Bank og styremedlem i Høyskolen i Volda. Med sin allsidige bakgrunn fra både privat og offentlig virksomhet ser hun frem til å bidra i utviklingen av fremtidens helsetjenester som styreleder i Helseinnovasjonssenteret.

Olaug Haugen

Nestleder

Olaug er utdannet statsviter, med hovedfag i Administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Olaug har vært rådmann i kommunene Tingvoll, Averøy og Fitjar, og er nå kommunalsjef for skole og oppvekst i Kristiansund kommune. Hun har tidligere vært plansjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune og planlegger i Nordland Fylkeskommune. Olaug har styreerfaring som styremedlem i Høgskolen i Volda og i Bioforsk. I tillegg til regional utvikling har omstilling i helse- og omsorg sektoren vært områder Olaug har arbeidet mye med. Olaug er en av initiativtakerne bak Helseinnovasjonssenteret, og er opptatt av å se helse som et av de store nyskapende områdene i offentlig sektor, med store lokale og regionale virkninger.

Helge Storøy

Styremedlem

Helge har en Ph.D. innen fiberoptikk fra NTNU i Trondheim, og har bred erfaring som IT-leder både fra Norge, Europa og globalt, blant annet i Microsoft. Han har jobbet med e-helse i Norge siden 2013, både fra leverandørsiden, i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Som leder for sykehusløsningene til Tieto i Norge leverte Helge løsninger både til Helse Midt-Norge og til Direktoratet for e-helse. På kommunesiden arbeidet han først med velferdsteknologi i Romsdal som en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Deretter som innføringsleder for Helseplattformen for kommunene i Romsdal, og i tillegg var han engasjert av Trondheim kommune for å jobbe med innføring i alle kommuner i Midt-Norge. Helge er nå direktør for e-helse og teknologi i Helse Møre og Romsdal. Han brenner for samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, og å anvende teknologi og digitalisering for å skape pasientens helsetjeneste.

Perry Helge Ulvestad

Styremedlem

Perry er utdanna sosionom med videreutdanning innen ledelse. Siden 2005 har han vært assisterende rådmann i Rauma kommune med hovedansvar innenfor stabs- og støttefunksjoner. Han har også arbeidserfaring som mangeårig helse – og sosialsjef og som tidligere seksjonsleder hos fylkesmannen i Møre og Romsdal. I flere år har han også vært Rauma sin representant inn mot ROR-IKT. Perry har 10 års erfaring som styreleder for Interkommunalt arkiv IKS, og har vært styreleder for Rauma kulturhus og konferanse-senter AS siden etableringen i 2006. I tillegg er han styreleder for det kommunale boligselskapet Rauma boliger AS.  Perry er en generalist som vil bidra med erfaring og innsikt fra kommunal sektor og tjenesteproduksjon. Han er særlig opptatt av utfordringsbilde til tjenestene og mulighetsrommet som ligger i den digitale transformasjonen. 

Bjørnar Loe

Styremedlem

Bjørnar har utdanning som ingeniør innen skip/offshore og innen økonomi, ledelse og administrasjon. Han arbeider i dag som seksjonsleder Opplæring i bedrift på Kompetanse- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Bjørnar har bred erfaring fra ulike lederroller i store nasjonale og internasjonale firma, innen skipsverft, maritime operasjoner, offshore, fiskeri- og oppdrett og komplekse løft- og forflytningsprosjekt. Han har også ledet Ocean Network og hatt ulike styreverv. Bjørnar ser frem til å bidra til videre utvikling av senteret og mener det er viktig å gjøre kjent nytteverdien senteret har opp mot aktører, grupper og brukere av tjenesten.

Tom Anders Stenbro

Vara

Tom Anders er utdannet sivilarkitekt med vekt på samfunnsplanlegging fra NTNU og har en master i politivitenskap fra Politihøyskolen i Oslo. Han har tidligere jobbet med kriminalitetsforebyggende arbeid på Nordmøre og samfunnsansvar/CSR i finansnæringen. Han er i dag distriktsleder for Kreftforeningen i Midt-Norge med fokus på bla. strukturert samhandling mellom tjenestenivåene og styrking av rehabiliteringstilbudet i kommunene. Tom Anders er særlig opptatt av samskapingsprosesser hvor brukernes erfaringskompetanse legger grunnlaget for ny praksis.

Foto: Helseinnovasjonssenteret

Eiere

Helseinnovasjonssenterets eiere er kommunene Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Aure, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Smøla, Molde, Aukra, Rauma, Hustadvika, Rindal og Bodø, samt Helse Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Saksdokumenter