studenter rundt et bord på Helseinnovasjonssenterets lokaler

Studentbesøk

Vi reflekterte rundt teknologi, innovasjonsarbeid og hjernehelse med studenter og fremtidige helsearbeidere fra Tingvoll vgs.

21. november besøkte studenter fra Helse og oppvekst 1 på Tingvoll videregående skole oss. Det var en fin anledning til å snakke rundt bordet med noen av fremtidens helsearbeidere om ulike tema som helse- og velferdsteknologi, trygghet, ensomhet og demens. Vår helseingeniør Stephan og forskningsrådgiver Runa fortalte om hvordan Helseinnovasjonssenteret jobber og ga eksempler på våre prosjekt og vår tilnærming. Vi diskuterte rundt bordet det positive og det negative med ulike teknologier vi har rundt oss. Hvordan og når kan teknologi fungere bra? FoUI- leder Bjarte fortalte om hjernen og kognitiv svikt, og viste dem demenskartet og anslått demensutvikling i Tingvoll nå og fremover.

Studenter og lærere hadde mange spørsmål om demens. Hvordan kan vi sikre de varme hendene som er så viktig i helse og omsorg? Kartlegging av adferd, tiltak og virkning opp mot personer med demens, hvordan får vi ivaretatt dette? Ikke minst; hvordan kan vi alle ta vare på hjernehelsen vår? Studentene går til et viktig arbeid i et krevende arbeidsfelt, men som adm.dir. Geir fremhevet; det er også et privilegium å få bli kjent med mennesker på en slik nær måte som man får ute i tjenesten.

0