Innbyggermøte på Tingvoll

Dialog om fremtidens tjenester

20. april inviterte Tingvoll kommune til innbyggermøte om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Kommunen åpnet for dialog og ønsket innspill fra innbyggerne i planleggingen av fremtidens tjenester. Det møtte opp rundt 60 personer som fikk informasjon om tjenestene Tingvoll har i dag, hvilke utfordringer Tingvoll står i og hvilke muligheter som finnes.


Bjarte, Runa og Silje fra Helseinnovasjonssenteret var invitert for å snakke om helse og mestringsteknologi, og hvordan det kan bidra til at vi kan gjøre mer av det som gjør oss godt. I tillegg ble det vist frem ulik teknologi Regionalt Responssenter har tilgjengelig, og hvordan en trygghetsalarm fungerer i praksis. Tusen takk for en givende kveld!

0