Prosjektet med håndholdt ultralyd og utvikling av veiledet ultralyd basert på maskinlæring er offisielt i gang!

Det har vært oppstartssamling i Trondheim for AI POCUS AAA. Fastleger, spesialister, brukerrepresentant, kommuneledelse, samfunnsvitere og teknologer var samlet for å bli kjent, prøve ut teknologien og diskutere behov og utfordringer i videre arbeid

I prosjektet vil det utvikles løsninger som i sanntid kan veilede fastleger til å gjennomføre gode ultralyd-undersøkelser, uavhengig av tidligere erfaringer. Løsningene hjelper fastlegene med å oppnå nødvendige ferdigheter for å forstå ultralydbildet raskere, noe som øker både bruken og kvaliteten i slike undersøkelser. På den måten kan man tilby lik tilgang på helsetjenester nærmere pasientens hjem og redusere byrden og kostnadene knyttet til pasientreiser mellom hjemmet og sykehuset.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Sintef, ST.Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune, Rindal kommune, Surnadal kommune, LHL Kristiansund og Romsdal Legeforening  

Vil du høre mer om prosjektet kan du se tv-innslaget på NRK Midtnytt her: https://tv.nrk.no/.../distriktsnyhete.../202308/DKTL98082923

eller høre på radio-innslaget her: https://radio.nrk.no/.../sesong/202308/DKTL01016523...

0