illustrasjon RESER

Bli en RESER på prosess!

Hvordan systematisere og måle effekt av arbeidet vi gjør? Bli kjent med RESER. 

Behov for systematisering 
Det settes stadig i gang prosjekter i helse- og omsorgssektoren. Kommunene tilpasser seg kjapt nye nasjonale føringer og reformer, men likevel erfarer kommunene utfordringer med å tydeliggjøre prosessene og effektene av arbeidet som gjøres. Det finnes ulike verktøy kommunene kan ta i bruk ved planlegging og gjennomføring, men disse kan oppleves som komplekse. Kommunehelsetjenesten er presset på ressurser og det er et stadig økt fokus på hva ressursene brukes til, og hvilke effekter de har. Derfor har Helseinnovasjonssenteret utviklet RESER. RESER er et enkelt verktøy laget med og for kommunene for å møte disse utfordringene.  


Hvorfor bruke RESER? 
Målet er at RESER skal være til hjelp i å dokumentere og systematisere arbeidet som gjøres i kommunene. Ved å dele informasjon om resultater og erfaringer kan vi lære av hverandres suksesser og utfordringer i innovasjonsprosjekter. Dermed kan vi bidra til kunnskapsbasert og åpent prosjektarbeid, og raskere innføre tjenester som skaper verdi for brukerne, tjenesten og samfunnet.  
Verktøyet vil være til hjelp i å planlegge blant annet gjennomføring av aktiviteter og tilhørende mål, hvordan disse skal følges opp og hvem som gjør hva. Verktøyets struktur er inspirert av en anerkjent metodikk innen vitenskapelig skriving, IMRoD, med fasene introduksjon, metode, resultat og diskusjon. RESER har et overordnet fokus på effekter, noe som kan være nyttig å bruke i forbindelse med blant annet politiske vedtak, forankring i organisasjonen og redegjørelse for bruk av midler, og raskere fremdrift i, eller avslutning av, prosjekter.  


Brukertestet i kommuner 
Det har blitt gjennomført brukertestinger av verktøyet sammen med et utvalg av våre eierkommuner. Underveis ble det gjort kontinuerlige justeringer, for å optimalisere nytten og brukervennligheten.

For tiden reiser Helseinnovasjonssenteret ut til kommuner for introduksjon og gjennomgang av verktøyet. Foreløpige tilbakemeldinger er positive.  

«Jeg har testet RESER, og opplever verktøyet særlig som en støtte i forbedringsarbeid i organisasjonen, for å systematisk fremstille arbeidet som er gjort, og hvor man befinner seg i prosessen», er tilbakemeldingen fra Thora Amanda Gundersen, avdelingsleder Aukra omsorgssenter. 
 
Hvem er det for?  
RESER er tilgjengelig på Helseinnovasjonssenterets nettside og til fri bruk for alle.  

Vi ser at det er spesielt nyttig for prosjektansvarlige eller andre som har god oversikt over prosjektet/tjenesten som skal planlegges, gjennomføres eller evalueres. Andre kan for eksempel være driftstekniker, superbruker eller velferdsteknologiansvarlig. Tanken er at RESER skal brukes sammen og på tvers i et team, for å få frem helheten og de ulike aktivitetene som må gjøres. 

Vi vil gjerne hjelpe deg i gang  
Helseinnovasjonssenteret ønsker å hjelpe kommunene til å gjennomføre vellykkede prosjekter. Vi kan være en sparringspartner med kompetanse om prosjektarbeid og kjennskap til andre gjennomførte prosjekter. Vi ønsker at interesserte kommuner tar kontakt ved eventuelle spørsmål og setter pris på alle tilbakemeldinger.  

Vil du teste det ut? 
Last ned RESER verktøyet her.

Se video om hvordan du bruker verktøyet og les mer om RESER her.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe. 
 

0