Tre og helse

Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen, Helseinnovasjonssenteret, NTNU, NMBU og Innveno.

Hvordan påvirker tre som materiale vår helse?

Prosjektet handler om å undersøke eventuelle helseeffekter av å bruke tre i våre innemiljø. Hvordan påvirkes vi av å se, kjenne og oppleve tre rundt oss? Finnes det helsegevinster i det å bruke tremateriale i interiør i pasientomgivelser? Kan vi bruke vår tradisjonsrike ressurs til innovative nye produkter eller til en ny forståelse av godt pasientmiljø? Prosjektet søker å dokumentere eventuelle helsefremmende effekter ved bruk av tre i innemiljø.

Hva vet vi?

 • Studier viser at rom med utsikt til natur og trær gir raskere utskriving fra sykehus og at bruk av tremateriale i klasserom gir elever roligere puls
 • Det er fortsatt lite forskning på sammenhengen mellom bruk av tre og helseeffekt
 • Norge har store ressurser av tre og vi vet at det er uutnyttet potensiale i ny bruk av dette tradisjonsrike materialet
 • Økt ressursutnyttelse av treet som del av en fornybar og sirkulær økonomi er et internasjonalt satsingsområde

Hva vil vi?

 • Vi ønsker å undersøke hvordan tre i interiør påvirker hormoner, hjerneaktivitet, hjerterytme og dermed kroppens helbredelsesprosesser
 • Vi vil dokumentere målbare forandringer i kroppens responssystem som kan være forårsaket av materialene i omgivelsene
 • Med utgangspunkt i ny kunnskap om tre, vil vi vise til nye muligheter for bruk av tre
 • Vi vil styrke treets verdikjede og åpne for større bruksområde og utnyttelse
 • Vi vil gi dokumentasjon som kan stimulere til innovativ bruk av tre med intensjon om helsegevinster

Hvorfor har vi tro på dette prosjektet?

 • Resultatene fra prosjektet kan bidra med kunnskap som kan bistå positivt helsevesenets utfordringer i fremtiden med økende press på helsetjenester
 • Prosjektet er aktuelt i tiden og i samsvar med samfunnets mål om det grønne skiftet og fokus på bioøkonomi
 • Prosjektet er solid forankret og prosjektgruppen består av unik tverrfaglig kompetanse innen skogfag, treteknologi, helse, industri og næringsliv,fysiologi og nevrovitenskap, psykologi og arkitektur

Hvem er deltagerne i prosjektet?

Tre og helse - konferansen 2019 

Den 14.februar arrangerte vi Tre og helse- konferansen i Kristiansund. Det var en utrolig spennende dag med masse ny kunnskap om sammenhengen mellom tre og helse. Her kan du lese nyhetssaken fra konferansen.