Nyansatt: Silje

Bli kjent med vår nye rådgiver forskning! 

Litt om Silje 

Silje er 27 år, opprinnelig fra Askim og bor nå på Hjelset. Hun har bachelor i Bevegelsesvitenskap fra NTNU og mastergrad i Fysioterapivitenskap med spesialisering i nevrologiske sykdommer og gangfunksjon. Silje har erfaring fra mye forskjellig, blant annet som prosjektmedarbeider fra ulike forskningsprosjekter på Høgskulen på Vestlandet. Der jobbet hun på rehabiliteringslabben Sim Arena og som høyskolelektor på Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse og funksjon. Hun har også erfaring fra bedriftshelsetjenesten og med paraidrett i Norges Idrettsforbund og paralympiske komite og med rehabilitering på Sunnaas Sykehus og sykehjem. Som rådgiver forskning skal Silje jobbe med behovskartlegging, initiering og gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, og veiledning og formidling.


Velkommen Silje! Hvorfor ville du bli en del av teamet vårt?
- Jeg har stor interesse for helsevitenskapelig forskning og ønsket en jobb innen innovasjon og forskning der jeg kan bidra til å utvikle bærekraftige løsninger for fremtidens helsetjenester. Å være en del av Helseinnovasjonssenteret anser jeg som en verdifull mulighet til å bidra med kunnskapen jeg besitter, og samtidig utvikle min faglige forståelse. Jeg ser jeg stor verdi av et tverrfaglig samarbeid og ser frem til å samhandle med senterets samarbeidsaktører, sier Silje.


Hva er du spesielt opptatt av innen helse?
- Det er vanskelig å peke på et spesielt område, jeg engasjerer meg i det aller meste og har jobbet med mye forskjellig. Alt er jo spennende innen helse! Men fellesnevneren er nok at uansett hvilket område det gjelder så ser jeg stor verdi i å bidra til å utvikle noe som kan gi bedre livskvalitet og hverdag til andre mennesker. Jeg har alltid vært svært nysgjerrig og ser utviklingspotensialer som kan resultere i en bedre hverdag for bruker, pasient eller ansatte i helse- og omsorgsektoren, avslutter Silje. 

Vi ønsker henne hjertelig velkommen til teamet!

0