Hjemmesykehus

Ny tjenestemodell for samhandling i hjemmesykehus, med bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging

Prosjektet Hospital@home, eller Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus har vært et fireårig (2018-2022) samarbeidsprosjekt mellom Helseinnovasjonssenteret, Regionalt Responssenter med kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, SINTEF, Sykehusapotekene Midt-Norge HF og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal. Formålet med prosjektet var å utvikle, teste, evaluere og implementere et nytt pasientforløp, som ved bruk av samhandling og teknologi skal bidra til å gi pasienter økt innflytelse og mestring ved å være aktive deltakere i egen behandling. Nye løsninger muliggjør behandling og oppfølging av pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem. Pasientforløpet inkluderer bruk av teknologi for trygghet, mestring og avstandsoppfølging. Nytt i samhandlingen er at pasienter følges opp hjemme av Regionalt Responssenter og kommunalt ansatte sykepleiere, i henhold til individuell behandlingsplan hvor sykehuslege til enhver tid er medisinsk ansvarlig for pasienten.

Fra prosjekt til drift

Hjemmesykehus gikk fra prosjekt til ordinær drift juni 2022 ved medisinsk poliklinikk på Kristiansund sykehus. Les saken her.

Nasjonal utmerkelse

I 2023 fikk prosjektet Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus tildelt DOGA- merket. DOGA-merket for design og arkitektur er Norges mest høythengende utmerkelse for virksomheter som skaper verdi gjennom bruk av design og arkitektur.

Les om hjemmesykehus tildeling av DOGA- merket her.

Hvordan fungerer hjemmesykehus?

Vi har laget en animasjonsfilm som viser hvordan den nye tjenestemodellen fungerer:

Ansatte fra de fem likeverdige partene i prosjektet har utgjort arbeidsgruppen som har sikret felles forståelse og fremdrift av utviklingsarbeidet. Sykepleiere fra sykehus og kommune, leger, smittevernansvarlig, IT­ ansvarlige, EPJ­ansvarlige, teknikere, klinisk farmasøyt, tjenestedesignere, innovasjonsrådgivere og forskere er representert for å sikre ivaretakelse av forskjellig kompetanse, ulike perspektiver og erfaringer. Samskapingsprosessen har realisert en bred følelse av eierskap og felles forståelse av brukerbehovene, og ikke minst at tjenesten blir gjennomførbar og bærekraftig i normal drift. Aksjon og forskning skjer hånd i hånd i prosjektet; aksjonsdelen gjennomføres for å utvikle, pilotere og implementere den nye hjemmesykehus­modellen, og praksisnær forskning evaluerer prosessen ved å beskrive og analysere det som foregår og hva som kommer ut av det. Denne nye kunnskapen skaper grunnlaget for fortløpende refleksjon og læring, som igjen bidrar til justering og forbedring av modellen. En slik iterativ tilnærming har bidratt til at den nye modellen er integrert i tjenesten ved prosjektslutt.

Nyhetssaker

Så hvilken forskjell kan dette ha for bruker? Og hva sa helseminister Bent Høie om prosjektet høsten 2019?  Se NRK Møre og Romsdal sin nyhetssending om prosjektet:  Slik unngår de uker i sykehusseng

NRK Møre og Romsdal dekket også at hjemmesykehus ble vinner av DOGA- merket i 2023: DOGA- merket til hjemmesykehus

Hvordan er det for pårørende å ha sin nærmeste i hjemmesykehus? Se innslag om off.PhD- kandidat Lillian Karlsen sin nye forskning om rollen til pårørende i hjemmesykehus på NRK Møre og Romsdal: For første gang har de spurt pårørende om hva de tenker om hjemmesykehus

Postere

Trykk deg inn på to postere og få mer detaljert informasjon om prosjektet. Første poster ble presentert på forskningskonferanse høsten 2019 og den andre på Sykepleierkongressen høsten 2021.

Poster Hospital@home 2019 Poster Hospital@home 2021

 

Mer om hjemmesykehus

I linkene under kan du lese mer om hjemmesykehus og forskning på dette, på sidene til Helsedirektoratet, Gemini og Innomed.

PhD om hjemmesykehus  

Rådgiver ved Helseinnovasjonssenteret, Lillian Karlsen, gjennomfører for tiden en PhD om hjemmesykehus for voksne pasienter. Dette er et offentlig PhD- prosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom søkerorganisasjon Helseinnovasjonssenteret og gradsgivende institusjon NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, i perioden 2021- 2024. Les mer om Lillian og hennes PhD på siden til Universitetet i Oslo sin forskerskole! 

Lillians PhD