Folk besøker Forskertorg på kaia

Forskertorg for første gang!

Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning.

Lørdag 24. september arrangerte vi Forskertorg på kaia i Kristiansund. Det er første gang det arrangeres på Nordmøre, og det ga mersmak!

Her fikk forskere fra NORSØK, NIBIO, Møreforsking, Høgskolen i Molde og Helseinnovasjonssenteret vist frem forskning og kunnskap til folk flest, ute på gata. Engasjerte besøkende fikk snakket med forskerne én til én om både landbruk, mat, miljø, natur, hav og helse. Store og små ble aktivert inn i kunnskapen gjennom å se, ta på og høre. Det var natursti, quiz, gangtest, bildetaking med bevegelsesteknologi og mulighet til å se nærmere på sjødyr, kompost, planter, hjernemodell og små ting i mikroskop.

Vi fikk positive tilbakemeldinger fra de besøkende på at dette var et spennende og bra initiativ. Forskning høres kanskje diffust og vanskelig ut, men forskning gir oss kunnskap som er viktig for oss i hverdagen og i utviklingen av samfunnet. 

Dette var gøy og dette har vi lyst å gjøre igjen!

Arrangementet ble arrangert som en del av Forskningsdagene 2022.

0