CCSDI: Cluster for Co-Creative Service Design

Samarbeid for utforsking, dokumentering og evaluering av samskapende tjenestedesign som tilnærming til innovasjon.

CCSDI var et samarbeidsprosjekt i perioden 2017-2022. Klynga bestod av 16 partnere som tror på samskapende tjenestedesign som en tilnærming til vellykket innovasjon i helsesektoren. Partnerne representerer forskjellige aktører, fra forskningsindustri til helsesektoren, universiteter, pasientorganisasjoner, designbedrifter og helsenæring.

Tjenestedesign som tilnærming til innovasjon

Klynga ble startet på bakgrunn av de store endringene vi står overfor i helsesektoren, og et stort behov for å skape nye tjenester, innovere og gjøre ting annerledes. Å skape tjenester som er koordinerte, effektive og av høy kvalitet for å møte sluttbrukernes behov, er krevende, men høyst nødvendig. Nettverket har utviklet ny kunnskap og kompetanse om samskapende tjenestedesign og innovasjon som kan hjelpe helsetjenestene i å utvikle og implementere nye løsninger.

 

Det overordnede målet var å utforske, dokumentere og evaluere samskapende tjenestedesign som tilnærming til tjenesteinnovasjon.

 

Delmålene har vært å:

  • Utvikle kunnskap om hvordan tjenestedesign og samskaping kan støtte innovasjonsprosesser
  • Løfte kvaliteter ved tjenestedesign- og samskapingsmetoder og prosesser som er i bruk i dag, og videreutvikle disse
  • Spre tilegnet kunnskap til alle interesserte aktører på lokalt og nasjonalt nivå

 

Fruktbart samarbeid

I løpet av prosjektperioden har CCSDI samlet kunnskap og erfaring fra partnerne og andre aktører, dokumentert kunnskap, utviklet verktøy og formidlet alt dette til et større publikum. Kunnskapen har blitt delt gjennom konferanser, seminarer, workshoper, artikler, studentoppgaver, blogginnlegg, podkaster og sosiale media. Helseinnovasjonssenteret har vært en aktiv deltaker i hele prosjektperioden. Vi har både bidratt med og fått ny kunnskap, metoder og verktøy som kan brukes i utviklingen av bedre, mer brukersentrerte og effektive tjenester. Nettverket har dessuten ført til fruktbare samarbeid som vi vil dra nytte av i flere år fremover.

 

Partnerne i CCSDI har vært SINTEF, NTNU, MakeTools and The Ohio state University, AHO, Helse Midt-Norge, St.Olavs Hospital, Helse Møre og Romsdal, Kreftforeningen, Livework Studio, Designit, Halogen, Nice, Doga, Check Ware AS, Noen AS og Helseinnovasjonssenteret.

 

Klynga fikk støtte fra Forskningsrådet i perioden 2017-2022. SINTEF har ledet klyngesamarbeidet. For mer informasjon om CCSDI, opptak fra konferanser, lenke til podkast og blogginnlegg, se ccsdi.no

 

Kontaktperson: Mari Mørkeset Sandbakk på mari@helseinnovasjonssenteret.no

Foto: CCSDI