Forskning, utvikling og innovasjon

Helseinnovasjonssenteret har stadig spennende prosjekter på gang for å oppnå mer innovative og bærekraftige helsetjenester i Norge.

Pågående prosjekter

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Helse- og velferdsteknologi er en viktig del av utvikling av helsetjenestene.

APSD

Adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens i siste fase av livet.

Inn på tunet

Utvikling av heldøgns gårdstilbud til yngre personer med demens som inkluderer trygghetsskapende teknologi.

Min T2D

Min T2D er et treårig prosjekt med mål å utvikle et nytt tilbud for personer med diabetes type 2. Gjennom tilbudet ønsker vi å motivere til egenmestring gjennom å se hvert enkelt menneskes behov.

Bærekraftige byer og tettsteder

Vi løfter fokus på helse og velferd i utvikling av smarte og bærekraftige byer og tettsteder

Hospital@home

Ny tjenestemodell for samhandling i hjemmesykehus, med bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging

Avsluttede prosjekter

Økt forskning for økt kunnskap

Transformasjon av rådata fra systemene ved Responssenteret, til informasjon og kunnskap for bedre tjenester i kommunene.

iAgree

Ny løsning for digitalt samtykke 

Minnealbum

Minnealbum er et verktøy for kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og den demente.

Tre og helse

Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen, Helseinnovasjonssenteret, NTNU, NMBU og Innveno.