Forskning, utvikling og innovasjon

Helseinnovasjonssenteret har stadig spennende prosjekter på gang for å oppnå mer innovative og bærekraftige helsetjenester i Norge.

 • 02/12/2020
  Forskningsgruppe

  Vi deltar i forskningsgruppen Tjenesteutvikling og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. 

  Les mer
 • 28/10/2020
  Helse og velferd i bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Hvordan kan store data brukes til å bedre folkehelsen? 

  Les mer
 • 09/12/2019 - Helseinnovasjonssenteret
  Hospital@home

  Ny tjenestemodell for samhandling i spesialisert hjemmesykehus, med bruk av mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi

  Les mer
 • 03/12/2019 - Helseinnovasjonssenteret
  Økt forskning for økt kunnskap

  Transformasjon av rådata fra systemene ved Responssenteret, til informasjon og kunnskap for bedre tjenester i kommunene.

  Les mer
 • 20/11/2019 - Helseinnovasjonssenteret
  Min T2D

  Min T2D er et treårig prosjekt med mål å utvikle et nytt tilbud for personer med diabetes type 2. Gjennom tilbudet ønsker vi å motivere til egenmestring gjennom å se hvert enkelt menneskes behov.

  Les mer
 • 22/03/2019 - Helseinnovasjonssenteret
  iAgree

  Ny løsning for digitalt samtykke 

  Les mer
 • 22/03/2019 - Centre for Health Innovation
  Minnealbum

  Minnealbum er et verktøy for kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og den demente.


  Les mer
 • 15/11/2018 - Centre for Health Innovation
  Tre og helse

  Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen, Helseinnovasjonssenteret, NTNU, NMBU og Innveno.

  Les mer