Hva er vi?

Helseinnovasjonssenteret er et helseinnovasjonsmiljø, med fokus på forskning og samhandling.

Senteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet innovasjon, utvikling av helsenæring og velferds- og mestringsteknologi for å oppnå forbedring i helsetjenestene. 

Senteret er fritt og uavhengig, og arbeider for økt samarbeid på tvers av alle sektorer og miljø. Vi arbeider med alle omsorgsnivå i helsetjenesten. Med utgangspunkt fra regionen Møre og Romsdal skal Helseinnovasjonssenteret bidra til utvikling og innføring av nye innovative løsninger, produkter og tjenester som er av høy kvalitet og ressursgivende for helse og omsorgstjenestene. Vi har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og forskning på nasjonalt nivå. 

Hvem er vi?

Geir Sylte

Administrerende direktør

 geir@helseinnovasjonssenteret.no

Geir er administrerende direktør for Helseinnovasjonssenteret.

Geir har bakgrunn fra både det offentlig og private, og har lang ledererfaring. Opprinnelig er Geir utdannet sykepleier, i løpet av årene har han tatt mer utdanning innen både  veiledningspedagogikk, videreutdanning i geriatri, statsvitenskap, og nå en mastergrad i organisasjon og ledelse.

Geir begynte som administrerende direktør på Helseinnovasjonssenteret 1.mars 2019 og har før dette arbeidet som blant annet enhetsleder og fagsjef for plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune, og avdelingsleder og Daglig leder i Triangel Solutions AS.

Portrettbilde av Bjarte Bye Løfaldli

Bjarte Bye Løfaldli

Leder Forskning, Utvikling og Innovasjon (FoUI)

 bjarte@helseinnovasjonssenteret.no

Bjarte er utdannet nevrobiolog fra NTNU i Trondheim. Hans faglige bakgrunn er psykologi og biologi med fordypning i fysiologi og nevrovitenskap.

Hans doktorgradsarbeid omhandlet luktesansen, og hvordan nervesystemet gjør oss og andre dyr i stand til både å prosessere, oppleve og huske dufter. Bjarte videreførte forskningsarbeidet på hjernen først som postdoktor og senere laboratorieleder og senioringeniør ved Kavliinstituttet, Senter for Nevrale Nettverk, ved NTNU.

I 2017 tok Bjarte steget over fra grunnforskning til forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) innenfor helse- og omsorgsområdet da han ble fagleder og prosjektdirektør for Helseinnovasjonssenteret. Bjarte har solid erfaring med å lede forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid og i å drive store tverrfaglige samhandlingsprosjekter. Med sin bakgrunn som hjerneforsker har han en spesiell interesse for hjernehelse og kognitiv svikt.

portrett Oda Skjølsvold

Runa Overå Hide

Rådgiver forskning

runa@helseinnovasjonssenteret.no

Runa har variert arbeidserfaring samt en spisset fagkompetanse i fysisk aktivitet og helse.

Runa har bachelor i Bevegelsesvitenskap ved NTNU Trondheim, og master i Physical Activity and Health med spesialisering innenfor Movement Science, ved NTNU i Trondheim. Runa har jobbet som prosjektmedarbeider og miljøterapeut ved oppstart av Åse Living Lab i Ålesund kommune, og med markeds- og brukeranalyser i VitalThings. Hun har også erfaring som pleiemedarbeider på ulike langtids- og korttidsavdelinger.

Som rådgiver forskning jobber Runa med behovskartlegging, innsiktsarbeid, initiering av prosjekt og formidling, samt publisering av resultater fra ferdigstilte prosjekt.

Terese Nerbøvik 

Rådgiver forskning

terese@helseinnovasjonssenteret.no

Terese er rådgiver forskning og har bred erfaring fra både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Terese er utdannet sykepleier og har en mastergrad i klinisk helsevitenskap med spesialisering i fedme og helse fra NTNU. Hun har variert og god arbeidserfaring  fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og har arbeidet som forskningsmedarbeider ved St. Olavs Hospital.  

Terese sine arbeidsoppgaver ved Helseinnovasjonssenteret innbefatter behovskartlegging, initiering og gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, og veiledning og formidling.

Stephan Kristensen

Helseingeniør

 stephan@helseinnovasjonssenteret.no

Stephan jobber spesielt inn mot helse- og velferdsteknologi. Som senterets helseingeniør bidrar han med teknologisk innsikt til våre prosjekt. 

Stephan  har fagbrev i automasjon, i tillegg har han fag innen psykologi og historie ved NTNU. Han har siden 2008 jobbet i oljebransjen. Først med service på elektriske / hydrauliske komponenter og systemer, og siden som prosjektingeniør hos TechnipFMC hvor han jobbet med vedlikehold, modifikasjoner og overhalinger av undervannssystemer. Før han begynte i Helseinnovasjonssenteret høsten 2019 jobbet han som prosjektingeniør i Deep C med ansvar for vedlikeholdssystem og styresystem for undervannskjøretøy.

Silje R. Torberntsson

Rådgiver forskning

silje@helseinnovasjonssenteret.no

Silje er rådgiver forskning og har erfaring innen prosjektarbeid, fysisk aktivitet og helse.

Silje har bachelor i Bevegelsesvitenskap fra NTNU og mastergrad i Fysioterapivitenskap fra UiB med spesialisering i nevrologiske sykdommer og gangfunksjon. Silje har erfaring som prosjektmedarbeider fra flere ulike forskningsprosjekter på Høgskulen på Vestlandet. Der jobbet hun på rehabiliteringslabben Sim Arena og som høyskolelektor på «Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse og funksjon» . I tillegg har hun erfaring fra bedriftshelsetjenesten, med paraidrett i Norges Idrettsforbund og paralympiske komite og med rehabilitering på Sunnaas Sykehus og sykehjem.

Som rådgiver forskning ved Helseinnovasjonssenteret jobber Silje med behovskartlegging, initiering og gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, og veiledning og formidling.

Finn Robert Jensen

Rådgiver tjenestedesign og samhandling

 finn@helseinnovasjonssenteret.no

Finn Robert tar med seg designkompetanse inn i forsknings- utviklings- og innovasjonsarbeidet til senteret. 

Han brenner for design som problemløser. Finn Robert har master i design fra Kunsthøgskolen i Oslo og har ellers bred arbeidserfaring fra salg og service. Han driver også med kunst i ulike medium, blant annet maler han bilder. Fra bachelorarbeidet har Finn Robert vist særlig interesse for marginaliserte grupper og utenforskap. Generelt er han opptatt av adferd, behov og system.

Som rådgiver tjenestedesign og samhandling vil Finn Robert bidra med et eget blikk i prosess fra behov til løsning. 

Atle Ødegård 

Spesialrådgiver

atle@helseinnovasjonssenteret.no

Atle jobber som spesialrådgiver på Helseinnovasjonssenteret og jobber med konkrete prosjekt og utvikling av FoUI- aktivitet.

Atle er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksen psykologi og skolepsykologi. Han har arbeidet i voksenpsykiatrien (akutt og alderspsykiatri), rusomsorgen og PPT. I 2000 ble han ansatt ved Høgskolen i Molde, hvor han i dag er professor – med spesialområde tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Hans doktorgradsarbeid fra 2008 (UiO) omhandlet tverrprofesjonelt samarbeid overfor barn og unge med psykiske vansker.

Atle har gjennom mange år opparbeidet seg et stort nettverk – nasjonalt og internasjonalt - og er involvert i flere forskningsprosjekter. De siste årene har forskningen bl.a. omhandlet innovasjon i offentlig sektor. Atle har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler. Det kan også nevnes at Atle er musiker og opptrer innimellom med egne komposisjoner -  i blant annet faglige sammenhenger.

Signe Sefland

Kommunikasjonsansvarlig

 signe@helseinnovasjonssenteret.no

Signe har variert erfaring fra offentlig forvaltning, prosjekt og informasjons- og markedsarbeid.

Signe er utdannet som religionsviter med hovedfag i islam. Som tidligere KOM Trainee har hun variert arbeidserfaring fra Vestbase, Helse Møre og Romsdal HF og Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun har også arbeidet i Nordmøre Næringsråd (i dag: KNN) og som markedssjef i Operaen i Kristiansund.  Parallelt med jobben som kommunikasjonsansvarlig ved Helseinnovasjonssenteret har hun studert Kommunikasjon i forskning, kultur og offentlig forvaltning på Universitetet i Bergen.

portrett ansatt Grete Nilssen

Grete Nilssen

Sekretær

grete@helseinnovasjonssenteret.no

Grete har bred administrativ erfaring og er senterets ansikt utad

Som Helseinnovasjonssenterets sekretær er Grete senterets ansikt utad og administrative bindeledd. Hun er opptatt av mennesker og kommunikasjon og er et sosialt vesen. Grete har bred erfaring innen kontor- og administrasjonsarbeid, dokumentstyring og kontroll, samt personalarbeid i offentlig sektor, olje- og gass- industrien og prosessnæringen. Hun har fagbrev i kontor og administrasjon, og tatt kurs i HR- management fra Høgskolen på Vestlandet. Tidligere har Grete arbeidet som blant annet sekretær, prosjektsekretær, dokumentkontroller, kontorsjef og personalkoordinator.

Grete skal jobbe 50% som sekretær og 50% som prosjektstøtte inn i senterets FoUI- aktivitet.

Portrettbilde av Lillian Karlsen

Lillian Karlsen

Rådgiver FoUI

 lillian@helseinnovasjonssenteret.no

Lillian har bred praktisk erfaring fra helsefeltet og arbeider som rådgiver for Forskning, utvikling og innovasjon

Lillian er utdannet sykepleier, har videreutdanninger i kreftsykepleie og velferdsteknologi og mastergrad i Helse- og sosialfag. Hun har lang erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester, både som sykepleier, kreftsykepleier, kreftkoordinator, prosjektleder og fagansvarlig ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal (satellitt Kristiansund). Med denne erfaringen har Lillian med meg seg verdifull metodisk kunnskap, innsikt i reelle brukerbehov og innsikt i de behov og utfordringer som tjenesteutøvere står ovenfor i sin kliniske hverdag.

Lillian er for tiden i permisjon i forbindelse med sitt PhD- arbeid om hjemmesykehus.

Grønt ikon av Helseinnovasjonssenteret

Vi har også tilknyttede PhD/ master studenter som deltar inn i konkrete prosjekt.