Innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal på Høgskolen i Molde

Årets tema var muliggjørende teknologi, og de fortalte om hvordan Helseinnovasjonssenteret jobber med akkurat det i våre prosjekter

14. og 15. september hadde Terese og Runa innlegg på Innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal på Høgskolen i Molde. Førsteårsstudentene fikk utlevert et oppdrag fra oppdragsgiverne, Nivero i Molde og El-Watch AS i Kristiansund. Studentene skulle deretter jobbe i grupper om en mulig løsning. På denne måten blir de kjent med innovasjonsarbeid og får øve seg på å jobbe kreativt. Terese og Runa var to av flere mentorer som veiledet gruppene underveis i arbeidet.

Innovasjonscamp er et nyttig verktøy for å få entreprenørskapstankegang inn i utdanninger. Det legges til rette for tverrfaglighet og presentasjon av relevante problemstillinger fra lokalt arbeids- og næringsliv.

Vi gleder oss til å se resultatene!

0