Folkehelse – hva er det og hvorfor er det viktig?

Ett av fem satsningsområder ved Helseinnovasjonssenteret er folkehelse. Men hva er folkehelse og hvorfor er det viktig? Hva vil Helseinnovasjonssenteret gjøre for å bidra i folkehelsearbeidet?