fag- og helsepolitisk avd NSF 20 personer

Fagsparring med Sykepleierforbundet

Det ble trangt på møterommet og høyt engasjement, når et 20 talls personer fra Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund besøkte Helseinnovasjonssenteret i dag.

Hvordan utvikle gode og mer bærekraftige helsetjenester? Og hvordan jobber Helseinnovasjonssenteret for å skape endring? Det var tema når NSF kom på besøk 26. april. Geir fortalte om vår rolle og samfunnsoppdrag, Oda presenterte prosjektet Adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens, Mari fortalte om nye måter å organisere tjenester på rundt personer med diabetes type 2 gjennom prosjektet MinT2D, og Nina fortalte om et nytt prosjekt i emningen,- P4di2, som er en oppskalering og videreutvikling av MinT2D. Vi delte mange gode tanker og sparret rundt prosjektene. En hyggelig og bred faglig sammensatt gruppe fra NSF. Vi takker for besøket!

0