Rapport omstilling i helse - og omsorgstjenesten i Møre og Romsdal 2023

Analyse av kostnader ved helse- og omsorgstjenester utført av kommunene i
Møre og Romsdal 2023

Les rapporten her:  Analyse av kostnader ved helse- og omsorgstjenester

 

Møre og Romsdal bruker en større andel av sine ressurser til pleie og omsorg enn i landet for øvrig, og området har fått en sterkere prioritering de siste 7 årene. I tiden fremover vil presset på helse- og omsorgstjenestene øke samtidig med rekrutteringsutfordringer. De kommunale tjenestene vil ikke være bærekraftige uten en omstilling i tjenestene og prioritering i bruk av ressursene. Dette gjelder hele landet. Når kommunene i Møre og Romsdal har et utgangspunkt der de allerede har et større forbruk til helse- og omsorgstjenesten, vil arbeidet med omstilling bli enda mer krevende her. Det vil være svært viktig å avdekke hvorfor helse- og omsorgstjenestene har høyere ressursbruk i Møre og Romsdal fylke for å kunne forstå sammenhengene og finne de riktige tiltakene.
Helseinnovasjonssenteret (HIS) sin dialog med eierkommunene i 2022 ga en tydelig tilbakemelding på at denne problemstillingen var det viktig å få bedre innsikt og forståelse i. Det kom en henstilling til at HIS sammen med KS og andre aktører så nærmere på problemstillingen.


Vi vil takke for god dialog og innspill fra representanter i kommunene og KS. Vårt ønske er at denne rapporten først og fremst skal skape en interesse og engasjement for videre innsikt og forståelse for utviklingen for et tjenesteområde, som har et stort omstillingsbehov

 

Kristiansund 18 oktober 2023

Geir Dagfinn Sylte
Administrerende direktør
Helseinnovasjonssenteret AS

https://drive.google.com/file/d/1wKEEFdLxpU92NO5-q-No2MQhPr3tXgBd/view?usp=sharing
0