RESER

Hva er RESER?

En enkel effekt-fokusert løsning som dokumenterer alle faser i en tjeneste eller prosjekt. RESER gir deg oversikt over arbeidet som er utført, hvordan, av hvem, samt hva som er oppnådd. RESER kan eksempelvis brukes i forbindelse med forankring i egen organisasjon og redegjørelse for bruk av midler, politiske vedtak, og raskere fremdrift i, eller avslutning av, tjenester og prosjekter.

Hva bygger RESER på?

Vi har sammen med et utvalg av våre eierkommuner brukertestet RESER og justert det underveis. Dette for å sikre at det var brukervennlig og nyttig. RESER er gratis å ta i bruk. Løsningen er inspirert av måten forskningsartikler bygges opp på, nemlig med fasene introduksjon, metode, resultat og diskusjon. RESER har fokus på effekter, og vi anbefaler å ta en "før" -måling i forkant for å sikre at dere har noe å sammenligne resultatet med.

Lei av å lese om RESER? 

Prøv det selv; RESER-løsningen.

Vil du lese mer om bakgrunnen for løsningen, klikk deg inn HER.

 

Ofte stilte spørsmål og bruksvideo finner du lenger ned på denne siden.

 

   Ofte stilte spørsmål om RESER

 1. Hvem kan bruke verktøyet?

  Verktøyet er primært utviklet for kommunene. Ofte vil brukeren være en ansvarlig som har overblikk og god kjennskap til tjenesten/prosjektet. Aller helst bør det brukes sammen og på tvers av et team for å få frem helheten og alle de ulike aktivitetene som gjøres. Det kan være superbruker, driftstekniker eller lignende. Tanken er at RESER skal brukes sammen og på tvers i et team, for å få frem helheten og de ulike aktivitetene som må gjøres.

 2. Er verktøyet gratis?

  Verktøyet er gratis og tilgjengelig for fri bruk for alle.

 3. Når kan man bruke det?

  RESER passer for alle, både små og store prosjekter og tjenester som skal dokumenteres. Det kan brukes i hele eller deler av tjenesten/prosjektet. Som et tilbakeblikk over hva som ble gjennomført eller hvilke effekter det hadde, eller i starten av noe nytt som skal innføres.

 4. Må fasene gjøres i rekkefølge?

  Selv om det er lagt opp til at man følger en «naturlig» rekkefølge, må ikke fasene gjøres i satt rekkefølge. Man kan starte på en fase, for så å gå ut av den og deretter gå tilbake på et senere tidsp4unkt. Man kan også endre fasene underveis, men vær obs på at endringer er interessant å vite om, så utdyp gjerne i diskusjonsfasene hvorfor endringen ble gjort.

 5. Jeg vil ut av en fase, men finner ikke «Tilbake»-knappen. Hva gjør jeg?

  Verktøyet har ikke «Tilbake»-knapp, men en «Registrer»-knapp. Dette for å lagre eventuelt arbeid som har blitt gjort. Skal du ut av en fase trykker du på «Registrer»-knappen.

 6. Hvordan oppretter jeg en ny aktivitet i fase 4?

  Du må ha fylt ut det første spørsmålet, altså «Beskriv aktiviteten og hvordan den skal gjennomføres» før du får opprette en ny aktivitet.

 7.  Jeg vil lagre, men det kommer kun opp i reser-fil. Hvorfor det?

  Arbeidet lagres i en reser-fil, dette for å gjøre det mulig å ta opp igjen arbeidet ved en senere anledning. Dersom du ønsker å lagre arbeidet som PDF-fil, trykk deg inn på «Rapport» og trykk på knappen «Lagre i PDF(A3)».

 8.  Hva gjør «Tilbakestill»-knappen?

  «Tilbakestill»-knappen sletter all informasjon som har blitt lagt inn i løsningen. Husk å lagre det utfylte arbeidet før du trykker på «Tilbakestill»-knappen.

 

Kontaktperson: Rådgiver forskning Runa Overå Hide på runa@helseinnovasjonssenteret.no  eller FoUI- leder Nadra Jesmine Nilsen på nadra@helseinnovasjonssenteret.no