Høyre politikere stående i sola ute i Kristiansund

Høyre på besøk

Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen, besøkte senteret sammen med andre Høyre- politikere.

Komiteleder for helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen besøkte 9. september Helseinnovasjonssenteret sammen med Helge Orten, stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal og lokale høyre- politikere Elisabeth Hveding og Torbjørn Sagen.

De ble bedre kjent med hvordan vi jobber med forskning, utvikling og innovasjon og hvordan vi involverer ulike parter inn i våre prosjekt. I tillegg fikk vi en god prat rundt bordet om ulike tema og utfordringer innen helsefeltet. Vi løftet spesielt kognitiv svikt og demens, som er en stor påkjenning og utfordring for både den som rammes og de pårørende, og en utfordring for helse- og omsorgstjenestene og samfunnet å håndtere i årene fremover.

Vi takker for at Høyre inviterte seg inn til oss, og at vi fikk en god samtale om utvikling av fremtidens helsetjeneste.

0