ansatte på sykehuset, kommunen, Helseinnovasjonssentet står i en sykehusgang

Hjemmesykehus tildeles DOGA- merket

15. februar ble det offisielt: Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus blir tildelt nasjonal utmerkelse, nemlig DOGA-merket for design og arkitektur!

DOGA står for Design og arkitektur Norge, og DOGA-merket for design og arkitektur er Norges mest høythengende utmerkelse for virksomheter som skaper verdi gjennom bruk av design og arkitektur.

 - Det er stor stas å få DOGA merket. Å få prisen til hjemmesykehusprosjektet i Kristiansund, er en stor anerkjennelse for arbeidet som er lagt ned fra alle våre gode samarbeidspartnerne over flere år, sier Inger Stokke, kvalitetsrådgiver i Helse Møre og Romsdal og tidligere prosjektleder for hjemmesykehus.

Utviklet i felleskap

Gjennom prosjektet har sykehus og kommuner utviklet en tjeneste som ytes i fellesskap. Sykehuslegen har behandlingsansvaret for pasienten i hjemmesykehus. Sykehusapoteket tilbereder medisiner. Kommunehelsetjenesten ivaretar oppfølging av pasientene og leveranse av medisiner. Regionalt responssenter ivaretar beredskap med alarmsentral. Underveis i utviklingen har SINTEF bidratt med tjenestedesign og forskning, og Helseinnovasjonssenteret har vært en driver for forsknings- og innovasjonsarbeidet og for samhandling. USHT har bidratt med opplæring og markedsføring til kommunene.

Det er 4. året det tilbys hjemmesykehus ved Kristiansund sykehus for utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling. Tjenesten gikk fra prosjekt til ordinær drift i juni 2022. Siden tjenesten bygger på kjent infrastruktur (sykehus, hjemmetjeneste og apotek) er dette en samhandlingsmodell som kan tas i bruk i andre sykehus og regioner.

 - Dette var det første store prosjektet vi gikk i gang med når vi åpnet Helseinnovasjonssenteret, så det er stas å få et slikt kvalitetsstempel på prosessen vi har fått til sammen. Vi håper at utmerkelsen kan være til inspirasjon for reell samhandling mellom nivå og fag i helsetjenestene, designet med brukeren i sentrum, sier FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli ved Helseinnovasjonssenteret.
 

Juryens begrunnelse

Dette er juryens begrunnelse for å tildele DOGA- merket:

"Pasienter som før måtte være på sykehus for å få behandling, får nå et likeverdig tilbud hjemme.

Vi er svært begeistret over «Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika». Her ser vi et kjempegodt eksempel på hvordan tjenestedesignere kan samarbeide med pasienter, leger, forskere og tjenesteytere om å utvikle et helt nytt tilbud.

Ved å tenke nytt om tjenestedesign tar Helse Møre og Romsdal tak i en viktig samfunnsutfordring. Helseforetaket går foran og viser at det faktisk er mulig for de ulike nivåene i helse-Norge å samarbeide om å gi et bedre tilbud. Samtidig blir fellesskapets ressurser utnyttet bedre.

Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi pasientene får en enklere hverdag og et bedre liv. Vi håper løsningene blir tatt i bruk av mange sykehus!"

Prisen deles ut med stor feiring den 16. mars i Oslo. Les den flotte artikkelen DOGA har skrevet om prosjektet her

På bildet ser dere en glad gjeng med noen av de som har bidratt i prosjektet: Inger Stokke, Christina Swan Olsen, Britt Andresen, Lisabeth Finset og Tarjei Rønning fra Kristiansund sykehus, Benedicte Nyborg fra Regionalt Responssenter v/Kristiansund kommune, Bjarte Bye Løfaldli, Mari M. Sandbakk og Signe Sefland fra Helseinnovasjonssenteret.

Mer om hjemmesykehus på vår prosjektside Hjemmesykehus| Helseinnovasjonssenteret

0