En serie om kunnskap, utvikling og innovasjon i helsetjenesten

Helsepulsen er en digital kunnskapsserie i regi av Helseinnovasjonssenteret hvor vi tar pulsen på ulike temaer knyttet til kunnskap, utvikling og innovasjon innen helsefeltet. Vi ønsker å løfte frem tema og eksempler som er nyttige og relevante for ansatte i helse- og omsorgstjenestene, brukere og pårørende og andre som er opptatte av helseinnovasjon. Dette gjør vi gjennom 12 minutters videoer. 

Helsepulsen ble lansert høsten 2021 med første tema Søvn i sykehjem, flere andre tema vil legges til under etterhvert som de blir produsert. 

Har du forslag til tema knyttet til kunnskap, utvikling og innovasjon i helsefeltet som kan være aktuelt å ta for seg i Helsepulsen? Ta gjerne kontakt med signe@helseinnovasjonssenteret.no 

Søvn i sykehjem

En god dag avhenger av en god natt! Det har sykehjemsoverlege og rådgiver i Vital Things, Remi Andersen, gjort seg mange erfaringer om. Hvorfor er søvn så viktig? Hva kan vi gjøre for å forbedre søvn? Vi ser på temaet spesielt opp mot helsetjenesten og personer som bor på sykehjem. Kan objektiv søvnmåling gi oss et godt grunnlag for å lage tiltak for bedre søvn?