En serie om kunnskap, utvikling og innovasjon i helsetjenesten

Helsepulsen er en digital kunnskapsserie i regi av Helseinnovasjonssenteret hvor vi tar pulsen på ulike temaer knyttet til kunnskap, utvikling og innovasjon innen helsefeltet. Vi ønsker å løfte frem tema og eksempler som er nyttige og relevante for ansatte i helse- og omsorgstjenestene, brukere og pårørende og andre som er opptatte av helseinnovasjon. Dette gjør vi gjennom ca 10 minutters videoer. 

Helsepulsen ble lansert høsten 2021, og tema legges til under etterhvert som de blir produsert. 

Har du forslag til tema knyttet til kunnskap, utvikling og innovasjon i helsefeltet som kan være aktuelt å ta for seg i Helsepulsen? Ta gjerne kontakt med signe@helseinnovasjonssenteret.no 

Palliativ plan ved demens

Palliativ plan er et nyttig samhandlingsverktøy å ta i bruk tidlig, når man har fått en alvorlig sykdom man ikke kan bli frisk av, - som demens. Da kan man planlegge god omsorg på tvers av tjenester sammen med bruker og pårørende. Vi har intervjuet prosjektleder for Palliativ Plan i Møre og Romsdal, Tanja Alme, om palliativ plan ved demens. Hva er egentlig en slik plan? Hvorfor er det nyttig? Hvem må involveres og hvordan kommer man i gang?

Se også filmen om Per, om hvordan palliativ plan kan fungere i praksis i møte mellom bruker, pårørende og helsetjeneste. Filmen har blitt utvikla i samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, USHT og Helseinnovasjonssenteret. 

Mer informasjon og verktøy finner du på palliativplan.no

Å legge gode planer for fremtidig omsorg og behandling er viktig      når man får en alvorlig og uhelbredelig diagnose. 

Søvn i sykehjem

En god dag avhenger av en god natt! Det har sykehjemsoverlege og rådgiver i Vital Things, Remi Andersen, gjort seg mange erfaringer om. Hvorfor er søvn så viktig? Hva kan vi gjøre for å forbedre søvn? Vi ser på temaet spesielt opp mot helsetjenesten og personer som bor på sykehjem. Kan objektiv søvnmåling gi oss et godt grunnlag for å lage tiltak for bedre søvn?