Kunnskapsdeling

I Helsepulsen tar vi pulsen på ulike temaer knyttet til kunnskap, utvikling og innovasjon innen helsefeltet. Målgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenestene, brukere og pårørende og andre som er opptatte av helseinnovasjon.

Palliativ plan ved demens

Palliativ plan er et nyttig samhandlingsverktøy å ta i bruk tidlig, når man har fått en alvorlig sykdom man ikke kan bli frisk av, - som demens. Da kan man planlegge god omsorg på tvers av tjenester sammen med bruker og pårørende. Vi har intervjuet prosjektleder for Palliativ Plan i Møre og Romsdal, Tanja Alme, om palliativ plan ved demens. Hva er egentlig en slik plan? Hvorfor er det nyttig? Hvem må involveres og hvordan kommer man i gang?

Se også filmen om Per, om hvordan palliativ plan kan fungere i praksis i møte mellom bruker, pårørende og helsetjeneste. Filmen har blitt utvikla i samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, USHT og Helseinnovasjonssenteret. 

Mer informasjon og verktøy finner du på palliativplan.no

Å legge gode planer for fremtidig omsorg og behandling er viktig      når man får en alvorlig og uhelbredelig diagnose. 

Søvn i sykehjem

En god dag avhenger av en god natt! Det har sykehjemsoverlege og rådgiver i Vital Things, Remi Andersen, gjort seg mange erfaringer om. Hvorfor er søvn så viktig? Hva kan vi gjøre for å forbedre søvn? Vi ser på temaet spesielt opp mot helsetjenesten og personer som bor på sykehjem. Kan objektiv søvnmåling gi oss et godt grunnlag for å lage tiltak for bedre søvn?