Finn Robert Jensen portrett ute

Nyansatt: Finn Robert

Hils på vår nye rådgiver tjenestedesign og samhandling!

Finn Robert Jensen er 34 år og fra Malmefjorden i Hustadvika kommune. Han tar med seg designkompetanse inn i forsknings- utviklings- og innovasjonsarbeidet til senteret. 

-          Helt fra videregående, har veien min vært kreative fag. Når jeg startet videregående het det tegning, form og farge, videre ble det interiør og utstillingsdesign, og til slutt en Master i design fra Kunsthøgskolen i Oslo, forteller Finn Robert.

Han har bred og variert arbeidserfaring, fra renholder på skole, servering og formidling ved Angvik Gamle Handelssted, til daglig leder i butikk og nå sist som arbeidsleder i tilrettelagt bedrift. I masterforløpet jobbet han med sosiale prosjekter rettet mot blant annet bostedsløse rusmisbrukere, og han har særskilt engasjement for utenforskap i marginaliserte grupper.

Finn Robert er interessert i folks adferd, behov og systemene som holder kulturen vår sammen. Selv sier han at han jobber et sted mellom design og kunstfaget. Han maler blant annet en del bilder og lager objekter i ulike medium. Han ser frem til å ta med seg sine erfaringer og betraktninger inn i det tverrfaglige prosjektteamet.

-          Jeg brenner for design og jeg gleder meg veldig til å samhandle med andre fagfelt enn mitt eget, i disse krysningspunktene mellom fagfeltene skjer det spennende ting, og det er nettopp her man har en virkelig mulighet for innovasjon. Dette er design som problemløser, da er ikke distinksjonen mellom god og dårlig design lenger avrundede eller skarpe hjørner. Man skal oppfylle faktiske behov, det skal passe inn i et system, være relevante og funksjonelle. Målbar design med mennesket som utgangspunkt. Det er et ansvar å designe folks møte med helsetjenesten, og det ansvaret må man ta på alvor, avslutter Finn Robert.

Vi gleder oss over å ha deg med på laget!

0