Boken "Helseledelse - om utfordringer og lederroller i endring" er publisert

Den 20. februar 2024 ble boken Helseledelse – om utfordringer og lederroller i endringer publisert. Hurra!

 

Boken er en vitenskapelig tekstsamling som inneholder erfaring og praksisnære forskningsbidrag, teoretiske perspektiv på hva som kjennetegner ledelse og organisering i helsetjenesten, samt vitenskapelige essay som tar utgangspunkt i temaer knyttet til tillit og autonomi, innovasjon, og ledelse i kommunene.

Boka har en tydelig kobling til Helseinnovasjonssenteret, og illustrerer det gode samarbeidet Helseinnovasjonssenteret har med Høgskolen i Molde. Erlend Vik og Atle Ødegård er to av redaktørene for boka, og begge har vært ansatt som forskningsrådgivere ved Helseinnovasjonssenteret underveis i bokprosjektet. Samtidig har administrerende direktør Geir Sylte bidratt med kapitlet «Ledelse av helsetjenester i kommunene» og forskningsrådgiver Jorunn Hoås Rødal har sammen med Lisa Hansson skrevet kapitlet «Prioriteringer i helsetjenesten».

Boka passer for alle som er interessert i helseledelse, og som vil forstå endringene og utfordringene som har formet helsetjenestene i Norge.

0