Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver når og hvordan Helseinnovasjonssenteret behandler personopplysninger. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

 

Personopplysninger kan være navn og kontaktinformasjon, men også andre opplysninger som kan identifisere deg som person.

Behandlingsansvarlig

Helseinnovasjonssenteret er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som skjer ved Helseinnovasjonssenteret. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at personopplysninger brukes og behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Når samler vi informasjon om deg?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har sendt oss en henvendelse
 • Du er deltager eller samarbeidspartner i et prosjekt
 • Du deltar i møte, konferanse eller workshop med oss
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Du besøker vår hjemmeside www.helseinnovasjonssenteret.no eller våre bedriftssider på Facebook og Linkedin

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Å «behandle personopplysninger» vil si å samle inn, registrere, organisere, strukturere, lagre, tilpasse eller endre, gjenfinne, konsultere, bruke, utlevere ved overføring, tilgjengeliggjøre, sammenstille eller samkjøre, begrense, slette eller tilintetgjøre opplysninger.

I utførelsen av våre oppgaver vil Helseinnovasjonssenteret behandle enkelte personopplysninger som ledd i å:

 • Utøve samarbeid med ulike aktører
 • Drive prosjektarbeid innen forskning, utvikling og innovasjon
 • Holde dialog med senterets interessenter

Behandlingsgrunnlag

Alle som skal behandle personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for behandlingen. Behandlingsgrunnlaget kan være at behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale eller rettslig plikt, beskytte vitale interesser, utføre en oppgave i offentlig interesse eller ivareta legitime interesser. Vi kan også behandle personopplysninger basert på samtykke fra deg. Samtykket vil da være frivillig, informert og spesifikt gitt til et bestemt formål, bekreftet ved en aktiv handling, og med informasjon om hvordan du kan trekke tilbake samtykket.

Sikring

Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov for det, får tilgang til opplysningene om deg. Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dersom personopplysninger behandles på grunnlag av ditt samtykke, slettes disse hvis du trekker samtykket.

I vår drift benytter vi ulike leverandører av fagsystem. Når personopplysningene dine behandles i fagsystem som ligger hos ekstern leverandør, har vi databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet ivaretas i tråd med regelverket.

Nettside

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre vårt nettsted brukervennlig for besøkende. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din nettleser. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre brukere har surfet på og anvendt våre nettsider, og om hvilken nettleser de har brukt. Vi anvender Google Analytics som gir statistikk om brukere og trafikk/trafikkleverandører i aggregert form. IP- adressen er anonymisert.

Formål med behandlingen er å:

 • Utvikle og forbedre nettstedet gjennom å forstå hvordan det anvendes
 • Beregne og rapportere brukerantall og trafikk
 • Gjøre det lettere for deg å navigere på nettstedet
 • Gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenestene
 • Iblant anvender vi tredjepartsinformasjonskapsler fra andre firma for å gjøre markedsundersøkelser og trafikkmålinger, og for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.

Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner. Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse websider, kan forhindre tilgang til medlemssider og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics kan dette deaktiveres på adressen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Mer informasjon om hvordan du kan unngå informasjonskapsler kan du lese på www.allaboutcookies.org

Nyhetsbrev

Vi sender nyhetsbrev på e-post til de som aktivt melder seg på dette. Nyhetsbrevet inneholder nyheter og informasjon om våre prosjekt og aktiviteter. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, ber vi om e-post adresse og postnummer. E-post etterspørres for at vi skal kunne sende deg brevet, og postnummer etterspørres fordi vi ønsker å forstå vårt geografiske nedslagsfelt for nyhetsbrev. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. Når du melder deg på nyhetsbrevet, samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. E-postadresse og postnummer lagres i en egen database i Norge driftet av vår databehandler Make AS, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet nederst på brevet, eller ved å sende e-post til post@helseinnovasjonssenteret.no

Sosiale media

Helseinnovasjonssenteret har bedriftssider på Facebook og Linkedin. Vi har kun tilgang til informasjon du selv legger ut og som du selv registrerer som offentlig i sosiale medier. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er den enkeltes samtykke. Opplysningene kan slettes av den enkelte selv og vi lagrer ingen kopi når opplysningene slettes.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Helseinnovasjonssenteret, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan vi gjennomføre egne undersøkelser som samtaler med jobbsøkerens referanser.

Helseinnovasjonssenteret bruker jobbsøkeportalen finn.no til å administrere innsendte søknader på våre ledige stillinger.

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg. Du har også rett i å få rettet opp i feil informasjon om deg, og å protestere på vår behandling av dine opplysninger. Du kan få slettet informasjon om deg uten å oppgi grunn. Noe informasjon kan vi være pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (for eksempel bokføringsloven), men ta kontakt så avklarer vi det.  

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.

Kontakt oss på post@helseinnovasjonssenteret.no eller Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, 6509 Kristiansund.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, www.datatilsynet.no

 

Til hovedsiden