Signe Sefland og Geir Sylte fra Helseinnovasjonssenteret foran Stortinget

Besøkte Stortinget

Behovet for innovasjon i helsesektoren er stort, derfor er det viktig å styrke arbeidet med helseinnovasjon i Norge. Det snakket vi om når vi møtte politikere fra eget fylke på Stortinget. 

3. mai var adm.dir. Geir Sylte og kommunikasjonsansvarlig Signe Sefland på Stortinget for å møte Mørebenken. Vi fikk fortelle om behovet for helseinnovasjon, hvordan vi jobber, resultater så langt og videre planer og ønsker om hva vi vil oppnå ut fra vårt samfunnsoppdrag. Behovet for omstilling i helsetjenesten er stort, og nye løsninger og tjenester må utvikles på tvers, sammen. Som en non- profitt aktør driver vi en samhandlingsmodell som er godt forankret i praksisfeltet, med innovasjon nedenfra og opp. Det betyr at vi setter i gang FoUI- prosjekt ut fra meldte behov der helsetjenesten drives. Sammen med helsetjeneste, brukerorganisasjoner, akademia og næringsliv utvikler, tester, utvider og sprer vi nye tjenestemodeller og løsninger. Dette er en samhandlingsmodell vi ser fungerer i praksis. Vi merker økt etterspørsel om å samarbeide om nye forsknings- utviklings- og innovasjonsprosjekt. Og det er bra, for vi trenger mer, og raskere, helseinnovasjon i Norge. Derfor var det viktig for oss å få snakke om dette direkte med noen av fylkets representanter.  

0