Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene

Ved å dokumentere arbeidsprosesser og erfaringer kan vi enklere formidle effekten av en tjeneste, tiltak eller prosjekt. På den måten kan man lettere kommunisere suksesser og erfaringer fra innføringer og dermed lære av hverandre. Dette bidrar til at vi raskere kan identifisere de tiltakene og prosjektene som gir gevinst for brukerne, tjenesten og samfunnet.

 

Bakgrunn

 

Det settes stadig i gang nye prosjekter i helse- og omsorgssektoren. Kommunene tilpasser seg raskt strømmen av nasjonale føringer og reformer ved å innføre nye og innovative tiltak, men erfarer utfordringer med å kartlegge prosessene og effektene av tiltak som innføres. Noen kommuner benytter avanserte verktøy for å planlegge og gjennomføre tiltak, men disse kan oppleves som vanskelige. Kommunehelsetjenesten må utnytte ressursene sine best mulig og det er et stadig økt fokus på hva ressursene brukes til, og hvilke effekter tiltak, tjenester og prosjekter har. Innovasjonsprosjekter har ofte potensiale til å gi store gevinster i form av besparelser på sikt, men krever stor innsats i startfasen. Uten god planlegging vil ressursene brukes opp før man får implementert løsningene og høstet gevinstene av innovasjonen.

 

Ulike spor i prosjektet

 

For å undersøke hva som er fremmere og hemmere i helseinnovasjon i dag gjennomførte vi først et forprosjekt sammen med SINTEF hvor vi kartla eksisterende implementeringsmodeller og teorier. I tillegg skygget vi en implementeringsprosess av digitale tilsyn for å lære av prosessen og vellykket implementering av nye tiltak. På grunnlag av blant annet dette utviklet vi verktøyet RESER som dokumenterer arbeidsprosesser og effekter av nye tiltak. Les mer om RESER HER.

 

Veien videre


Det jobbes med å søke eksterne midler sammen med SINTEF.

 

 

RESER

Bli en RESER du også!
Hvordan systematisere og måle effekt av arbeidet vi gjør? Bli kjent med RESER. En enkel effekt-fokusert løsning laget med og for kommunene. Ingen opplæring nødvendig og til fri bruk for alle!

Vil du teste RESER? Gå til løsningen her!

Se hvordan du kommer i gang i videoen, og ta kontakt om du lurer på noe. 

 

Kontaktperson: Rådgiver forskning Runa Overå Hide på runa@helseinnovasjonssenteret.no  eller FoUI- leder Nadra Jesmine Nilsen på nadra@helseinnovasjonssenteret.no