Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene

Fremskaffe kunnskapsgrunnlag og konsept for et videre prosjekt knyttet til raskere innføring, skalering og spredning av helseinnovasjon.

 

Behovet

Det er behov for nye løsninger for å imøtekomme forventede utfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Men det å få tatt i bruk og nyttiggjort nye løsninger i helse og omsorgstjenestene er krevende. Hvordan kan ny kunnskap anvendes raskere, og nye dokumenterte trygge løsninger og arbeidsmetoder inkluderes i eksisterende arbeidsmetoder? Hvordan kan vi raskere skalere og spre disse løsningene å oppnå nødvendige endringer, effekter og resultater?

Forprosjektet

I perioden september til desember 2021 gjennomførte Helseinnovasjonssenteret i samarbeid med SINTEF et forprosjekt for å se på «Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene». Målet med forprosjektet var å utvikle et kunnskapsgrunnlag for et videre innovasjonsarbeid i tjenesten og forskning.

Noe av arbeidet med forprosjektet innebar beskrivelse av nåværende kunnskap og relevante modeller for implementering i en litteraturstudie.  Det ble gjennomført samtaler og intervju for å bygge kunnskap om problemer og behov, identifisere relevante kompetanse- og kunnskapsmiljøer i Norge og utlandet, samt kartlegging av aktuelle partnere.

Hva skjer videre?

Det er en bred enighet om at vi må handle nå, for å sikre at gode løsninger blir implementert. Derfor vil Helseinnovasjonssenteret, SINTEF og andre samarbeidspartnere fortsette dette viktige arbeidet også i 2022 for å bidra til raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene. Våren 2022 jobbes det med å utvikle og konkretisere et konsept basert på innsikten fra forprosjektet for å søke på et prosjekt i et videre samarbeid mellom Helseinnovasjonssenteret og SINTEF.

Kontaktperson: Bjarte Bye Løfaldli på bjarte@helseinnovasjonssenteret.no