Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene

Ved å dele systematisert informasjon om resultater og erfaringer kan vi lære av hverandres suksesser og utfordringer i innovasjonsprosjekter. På den måten kan vi raskere innføre tjenester som skaper verdi for brukerne, tjenesten og samfunnet.

Bakgrunn

Det settes stadig i gang prosjekter i helse- og omsorgssektoren. Kommunene tilpasser seg kjapt nye nasjonale føringer og reformer, men likevel erfarer kommunene utfordringer med å tydeliggjøre prosessene og effektene av arbeidet som gjøres. Det finnes ulike verktøy kommunene kan ta i bruk ved planlegging og gjennomføring, men disse kan oppleves som komplekse. Kommunehelsetjenesten er presset på ressurser og det er et stadig økt fokus på hva ressursene brukes til, og hvilke effekter de har. Innovasjonsprosjekter krever stor innsats tidlig i startfasen og ressursene brukes ofte opp før man får høstet gevinster og implementert løsningene.

Ulike spor

Prosjektet deles opp i forskjellige spor. Et forprosjekt har blitt gjennomført med SINTEF hvor vi så på eksisterende implementeringsmodeller og teorier, skygging av implementeringsprosess av digitale tilsyn og utvikling av RESER. 

Hvorfor utviklet vi RESER?

Med bakgrunn i utfordringene nevnt ovenfor har vi utviklet verktøyet RESER. Det har blitt gjennomført brukertestinger av verktøyet sammen med et utvalg av våre eierkommuner. Underveis ble det gjort kontinuerlige justeringer, for å optimalisere nytten og brukervennligheten.

Målet er at RESER skal være til hjelp i å dokumentere og systematisere arbeidet som gjøres i kommunene. Verktøyet vil være til hjelp i å planlegge blant annet gjennomføring av aktiviteter og tilhørende mål, hvordan disse skal følges opp og hvem som gjør hva. Verktøyets struktur er inspirert av en anerkjent metodikk innen vitenskapelig skriving, IMRoD, med fasene introduksjon, metode, resultat og diskusjon. RESER har et overordnet fokus på effekter, noe som kan være nyttig å bruke i forbindelse med blant annet politiske vedtak, forankring i organisasjonen og redegjørelse for bruk av midler, og raskere fremdrift i, eller avslutning av, prosjekter. 

RESER

Bli en RESER på prosess!
Hvordan systematisere og måle effekt av arbeidet vi gjør? Bli kjent med RESER. Et enkelt verktøy laget med og for kommunene. Åpent og til fri bruk for alle!

Vil du teste RESER? Gå til verktøyet her!

Se hvordan du kommer i gang i videoen, og ta kontakt om du lurer på noe. 

Ofte stilte spørsmål om RESER

Brukertestet

Det har blitt gjennomført brukertestinger av verktøyet sammen med et utvalg av våre eierkommuner. Underveis ble det gjort kontinuerlige justeringer, for å optimalisere nytten og brukervennligheten.

Vi ser at det er spesielt nyttig for prosjektansvarlige eller andre som har god oversikt over prosjektet/tjenesten som skal planlegges, gjennomføres eller evalueres. Andre kan for eksempel være driftstekniker, superbruker eller velferdsteknologiansvarlig. Tanken er at RESER skal brukes sammen og på tvers i et team, for å få frem helheten og de ulike aktivitetene som må gjøres. 

 

Kontaktperson:  Rådgiver forskning Runa Overå Hide på runa@helseinnovasjonssenteret.no  eller FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli på bjarte@helseinnovasjonssenteret.no