deltagere på kongress

Hjemmesykehus internasjonalt

Helseinnovasjonssenteret har sammen med samarbeidspartnere fra Sintef og NTNU deltatt med presentasjoner på World Hospital At Home Congress 2023 i Barcelona.

Globale erfaringer

Konferansen samler deltakere fra 34 nasjoner for å presentere og diskutere erfaringer og kunnskap om hjemmesykehus i et globalt perspektiv. Off. PhD- kandidat Lillian Karlsen presenterte sammen med professor Anne Helvik (NTNU) preliminære funn fra sitt doktorgradsarbeid om hjemmesykehus for voksne (poster- presentasjon). Silje Bøthun, forsker og tjenestedesigner v/SINTEF presenterte hjemmesykehus- prosjektet som er designet, utviklet, implementert og satt i drift ved Kristiansund sykehus og omliggende kommuner (muntlig presentasjon).

 

Vi er stolte av å kunne presentere foreløpige funn fra erfaringer med hjemmesykehus i en norsk kontekst, og hvordan tjenestedesign- metodikk har bidratt til å utvikle en hjemmesykehus modell som er basert på samhandling mellom sykehus, kommuner, responssentral, og sykehusapotek. Denne type samhandling mellom ulike aktører bidrar til at tjenesten også er tilgjengelig for pasienter som bor i lengre avstand til sykehus.

0