Hils på vår nye FoUI-leder

Bli kjent med vår nye leder for forskning, utvikling og innovasjon ! Nadra begynner hos oss 1.januar 2024. 

 

Nadra er 46 år, samboer med Thomas, og har fire barn samt en bonussønn. Hun ble født i Oshawa i Canada, vokste opp i Glomfjord, og gikk på videregående skole i Levanger. Hun studerte i England, Namsos og Tromsø før hun fullførte en bachelorgrad i bioteknologi ved NTNU i Trondheim. Livet i havet har alltid fasinert henne, så når hun fortsatte på Master i biokjemi valgte hun å forske på alginat fra tare. Hun er svært interessert i å lære og har lav terskel for å melde seg på fag og kurs. Parallelt med biokjemiutdanningen, tok hun fag i økonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole og fikk til slutt en bachelorgrad i økonomi innen organisasjon og ledelse. Senere fullførte hun siviløkonomutdanning innen strategi, organisasjon og ledelse, med spesialisering i kunnskapsledelse.

 

Kunnskapsformidling er essensielt for spredning av kunnskap, men ofte utfordrende i praksis. Hun er særlig interessert i hva som motiverer folk til å investere tid og krefter i å dele kunnskap, og hvordan man formidler kompleks kunnskap som er vanskelig å lære bort.

Etter masterutdanningen i biokjemi valgte hun å fokusere på kjemi i menneskekroppen og fikk muligheten til å ta en doktorgrad i molekylærmedisin ved Institutt for Klinisk og Molekylær medisin ved NTNU. Her fordypet hun seg i å forstå hvordan immunforsvaret fungerer.

 

Nadra har forsket mye på hvordan immunforsvaret gjenkjenner molekyler fra mikrober, og hvordan dette utløser betennelsesprosesser som aktiverer immunforsvaret for å bekjempe infeksjoner.

 

Etter doktorgraden fortsatte hun å forske på hvordan et feilregulert immunforsvar kan lede til kronisk betennelse. Kronisk betennelse er assosiert med flere folkesykdommer som diabetes type II, hjerte- og karsykdommer, Alzheimers, revmatiske lidelser og kreft. Som seniorforsker har Nadra studert hvordan betennelsesprosesser påvirker kreftutvikling og hvordan immunforsvaret kan styrkes til å forbedre kreftbehandlingen. Hun har ledet en forskningsgruppe, veiledet mange studenter, publisert forskning i anerkjente internasjonale tidsskrifter, og har mye erfaring med å holde foredrag om immunsystemet og sin forskning.

Hun har jobbet mye med helseforskning på et molekylært nivå. Nå ser hun frem til å jobbe nærmere samfunnet, snakke med folk, identifisere behov, og bidra til å løse konkrete helseutfordringer i samarbeid med rådgiverne ved Helseinnovasjonssenteret.

 

Nadra skal lede forskning-, utvikling- og innovasjonsaktiviteten (FoUI) ved senteret og vil være en nøkkelperson i planleggingen, koordineringen og gjennomføringen av senterets FoUI-arbeid.

 


Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

0