Våre satsingsområder

    For å bidra i utviklingen av fremtidens helsetjeneste fokuserer vi spesielt på 5 områder. 

 

Helseinnovasjonssenterets hovedmålsetning er å imøtekomme fremtidens utfordringer i helsetjenesten sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere gjennom å finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. I dette arbeidet velger vi å spesielt rette fokuset mot satsningsområdene:

           • Samhandling
           • Kommunale helse- og omsorgstjenester
           • Helse- og velferdsteknologi
           • Helse som næring
           • Folkehelse
to kvinner snakker sammen over post it lapper

Samhandling

Eldre dame lærer å bruke nettbrett

Helse- og velferdsteknologi

Eldre dame får hjelp av dame i uniform

Kommunale helse- og omsorgstjenester

mann bak PC skriver med penn og papir

Helsenæring

stetoskop hjertesjokolade munnbind hånd med hjerte i

Folkehelse