Portrett ansatt Grete Nilssen

Nyansatt: Grete

Hils på vår nye sekretær, Grete!

Grete Nilssen er siste tilskudd til teamet på Helseinnovasjonssenteret. Hun blir senterets administrative bindeledd og ansikt utad, i rollen som sekretær.

Glad i folk

Grete forteller at hun er opptatt av mennesker og kommunikasjon, og at hun er et sosialt vesen. Hun er 56 år, opprinnelig fra Smøla og oppvokst i Kristiansund. På fritiden er Grete glad i fjellturer, trening og tid med familien.

Bred administrativ erfaring

Tidligere har Grete hatt roller som både sekretær, prosjektsekretær, dokumentkontroller, kontorsjef og personalkoordinator, og arbeidet hos blant annet Kristiansund kommune, Aker Solutions og Skretting. I bunnen har hun fagbrev i kontor og administrasjon, i tillegg til kurs i HR- management fra Høgskolen på Vestlandet. Med sin brede erfaring fra kontor- og administrasjonsarbeid, dokumentstyring og personalarbeid har hun et solid utgangspunkt for sin rolle hos oss. På Helseinnovasjonssenteret skal Grete jobbe både som sekretær og prosjektstøtte inn i senterets FoUI- aktivitet.

Etter en uke i jobben uttrykker hun at hun har fått en varm velkomst og at hun gleder seg til å bli bedre kjent med organisasjonen, prosjektene og folkene. Systemene kjenner hun godt fra før. 

-       Her er det veldig varierte dager med spennende arbeidsoppgaver, så dette skal bli bra! sier Grete.  

Vi ønsker deg hjerteligst velkommen, Grete!

0