Forskingssamarbeid om covid-19 – antologi i arbeid

Hvilke lærdommer kan vi ta med oss fra covid-19 pandemien? I 2020 ble det etablert et forskningssamarbeid for å undersøke nettopp dette, der vi undersøkte samarbeidet mellom og i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal før og under pandemien for å se hvordan vi kan lære av erfaringene fra samarbeidet under pandemien.

Covid-19 pandemien gikk ikke upåaktet hen for noen av oss. I forskningsprosjektet om covid-19 ønsket vi å undersøke brukermedvirkning, samarbeidsstrukturer mellom helseforetak og tilhørende kommuner og kommunal kriseledelse under pandemien.

Forskningsgruppa er bredt sammensatt av forskere fra Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF og brukerutvalget i Møre og Romsdal. For å formidle forskningsresultatene har gruppen arbeidet med en antologi som er en bok bestående av kapitler skrevet av prosjektets ulike deltagere. Målet er å publisere antologien i løpet av 2024. Slik det ser ut nå vil antologien bestå av ni kapitler der du blant annet vil kunne lese om hvordan pandemien hadde en strukturerende kraft på samarbeid mellom helseforetak og kommuner og på den måten ble en innovasjonsdriver. Du kan også lese om hvordan kriseledelsen i et helseforetak møtte og erfarte pandemien, hva som kjennetegnet beslutningsprosesser i kommunal kriseledelse og hvordan pandemien påvirket brukermedvirkning fra perspektivet til et brukerutvalg i et helseforetak. Antologien vil i tillegg presentere hverdagshistorier som gir innblikk i hva ulike ledere og pårørende sto i under pandemien. Vi i forskningsgruppa gleder oss til å dele funnene våre med dere, og krysser fingrene for at publikasjonsprosessen går som planlagt.

 

Hvis du vil lese mer om forskningsprosjektet, kan du klikke deg inn her:

https://www.helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forskingssamarbeid-om-covid-19

0