Aktuelt

 • 18/06/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Hvordan sikre en trygg ultralyd med kunstig intelligens?

  Hva må være på plass for at fastleger, kommuner og spesialisthelsetjeneste skal føle seg trygge under utprøving av kunstig intelligens-veiledet ultralyd på fastlegekontor?

  Les mer
 • 13/06/2024 - helseinnovasjonssenteret
  Besøk fra Statsforvalteren

  Tirsdag 11. juni fikk vi besøk av fem representanter fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal; assisterende statsforvalter Rigmor Brøste, plansamordner Frida F. Brevik, seniorrådgiver kommunikasjon Lena Sandvik, og seniorrådgivere Maria Laingen og Sissel Hoel

  Les mer
 • 06/06/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyansatt: Eirin

  Hils på Eirin - vår nye vikar Rådgiver forskning

  Les mer
 • 03/06/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Workshop i Pilothelse prosjektet CaReScreen

  27. mai arrangerte Helseinnovasjonssenteret, Sintef og Kreftforeningen en vellykket workshop i Pilothelse prosjektet CaReScreen i Bodø

  Les mer
 • 30/05/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Årsrapport 2023

  Helseinnovasonssenteret sin årsrapport for 2023 er klar. Les om alt arbeidet som blir gjort for å utvikle fremtidens helsetjenester og bli enda bedre kjent med oss.

   

  Les mer
 • 22/05/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyansatt: Trude

  Hils på Trude - vår nye vikar Rådgiver forskning

  Les mer
 • 06/05/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Innovative løsninger på fremtidens utfordringer

  Som andre kommuner sliter også Surnadal sykehjem med rekruttering av helsefaglig kompetanse. Spesielt fagkompetanse på natt kan være utfordrende. Sykehjemmet jobber med ulike tilnærminger til rekrutteringsutfordringene

  Les mer
 • 02/05/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Et steg på veien for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

  I april ble det arrangert tre arbeidsverksteder i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune

  Les mer
 • 25/04/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Helseinnovasjonssenteret på internasjonal konferanse i Nederland

  17.-21. april deltok vår FUoI leder Nadra på den internasjonale konferansen Toll2024 i Rotterdam, Nederland. Her møttes forskere fra hele verden som studerer hvordan immunforsvaret aktiveres av infeksjon og skadelige miljøfaktorer

  Les mer
 • 24/04/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Sammen om barn og unges psykiske helse i Molde kommune

  Gjennom prosjektet “Sammen om barn og unges psykiske helse 6-12 år» skal Molde kommune sørge for et godt og sammenhengende tilbud når barn har behov for psykisk helsehjelp. Tilbudet skal være tverrfaglig og også sørge for støtte til familien.

  Les mer
 • 24/04/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Workshop i regi av prosjektet «DIVA – digitalt førstevalg i en distriktskommune».

  Prosjektet tar utgangspunkt i et behov for å utvikle smartere og mer robuste helse – og omsorgstjenester i distriktskommuner med lange reiseavstander og økte oppgaver, gjennom å ta i bruk digitale og velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet ser på innovative løsninger i utviklingen av virtuell avdeling for hjemmeboende personer med komplekse tjenestebehov. 

  Les mer
 • 17/04/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Tjenestedesign i CaReScreen

  Tjenestedesign er en tilnærming for å utforme fremtidens tjenester i komplekse verdikjeder. Å involvere aktører som skal bruke eller utføre tjenesten i framtiden, står sentralt i tjenestedesign. Første steg i tjenestedesignprosessen er å identifisere aktørene som kan ha en rolle i den nye tjenesten. Dette gjøres på systemnivå. En tjenestedesigner er opptatt av å finne alle aktørene som kan ha tilknytning til oppgaven/prosjektet, dvs. at man tenker: Hvilke aktører er involvert og hvilken rolle har de, i dag og hvem kan få det i fremtiden?

  Les mer
 • 12/04/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Kunnskapsdeling om funn fra Off. PhD prosjektet «Hjemmesykehus for voksne»

  Lillian Karlsen, offentlig PhD- kandidat ved Helseinnovasjonssenteret, deltok i mars på nasjonal samling for Norsk Sykehusfarmasøyters forening

  Les mer
 • 26/02/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Utlysing av 104 millionar kroner til kunnskapsløft i kommunale helse- og omsorgstenester

  Gylden mulighet for å få forskningsmidler til utvikling av kommunale helse- og omsorgstenester 

  Les mer
 • 22/02/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Boken "Helseledelse - om utfordringer og lederroller i endring" er publisert

  Den 20. februar 2024 ble boken Helseledelse – om utfordringer og lederroller i endringer publisert. Hurra!

   

  Les mer
 • 10/01/2024 - Helseinnovasjonssenteret
  Kjøp av tjeneste rådgivning kommunikasjon

  Helseinnovasjonssenteret ønsker å leie inn kompetanse på rådgiver kommunikasjon og ønsker tilbud fra aktuelle leverandører

  Les mer
 • 07/12/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Forskingssamarbeid om covid-19 – antologi i arbeid

  Hvilke lærdommer kan vi ta med oss fra covid-19 pandemien? I 2020 ble det etablert et forskningssamarbeid for å undersøke nettopp dette, der vi undersøkte samarbeidet mellom og i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal før og under pandemien for å se hvordan vi kan lære av erfaringene fra samarbeidet under pandemien.

  Les mer
 • 21/11/2023 - Helseinnovasjonssenteret AS
  Hils på vår nye FoUI-leder

  Bli kjent med vår nye leder for forskning, utvikling og innovasjon ! Nadra begynner hos oss 1.januar 2024. 

   

  Les mer
 • 21/11/2023 - Helseinnovasjonssenteret AS
  Barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal

  EIT KART OVER TENESTENE FOR BARN OG UNGE

  Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.

  Les mer
 • 20/10/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Rapport omstilling i helse - og omsorgstjenesten i Møre og Romsdal 2023

  Analyse av kostnader ved helse- og omsorgstjenester utført av kommunene i
  Møre og Romsdal 2023

  Les mer
 • 04/10/2023
  Innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal på Høgskolen i Molde

  Årets tema var muliggjørende teknologi, og de fortalte om hvordan Helseinnovasjonssenteret jobber med akkurat det i våre prosjekter

  Les mer
 • 04/10/2023
  Prosjektet med håndholdt ultralyd og utvikling av veiledet ultralyd basert på maskinlæring er offisielt i gang!

  Det har vært oppstartssamling i Trondheim for AI POCUS AAA. Fastleger, spesialister, brukerrepresentant, kommuneledelse, samfunnsvitere og teknologer var samlet for å bli kjent, prøve ut teknologien og diskutere behov og utfordringer i videre arbeid

  Les mer
 • 04/10/2023
  Utfordringene innen helse og omsorg på dagsorden i samling for Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd

  På samling i Nordmøre IPR den 24 og 25 august var ett av temaene helse og omsorg. Ny styringsinformasjon og tid for endring var grunnlag for en nærmere dialog

  Les mer
 • 04/10/2023
  Oppstartsamling forprosjekt; «Lavterskel psykisk helsehjelp 6-12 år»

  Tirsdag 26. september var Silje og Finn Robert på oppstart samling for prosjektet Lavterskel psykisk helsehjelp 6-12 år med flere ulike tjenester i Molde kommune

  Les mer
 • 03/10/2023 - Forskningstorg for andre gang
  Forskningstorg for andre gang

  Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg igjen for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning

  Les mer
 • Terere Nerbøvik, Silje R Torbentsson og Runa Overå Hide
  25/09/2023 - Rådgivere forskning Terese Nerbøvik, Silje R Torbentsson og Runa Overå Hide
  Innovasjon og tjenesteutvikling i eldreomsorg

  Film om Helseinnovasjonssenterets prosjekter «Inn på tunet» og «Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet». Skrevet av rådgiver forskning Silje R Torbentsson

  Les mer
 • illustrasjon RESER
  06/07/2023 - Rådgivere forskning Terese Nerbøvik og Runa Overå Hide
  Bli en RESER på prosess!

  Hvordan systematisere og måle effekt av arbeidet vi gjør? Bli kjent med RESER. 

  Les mer
 • illustrasjon mint2d oppfølging
  22/06/2023 - Runa Overå Hide og Terese Nerbøvik (rådgivere forskning)
  Vellykket diabetesprosjekt tas videre

  Prosjektet MinT2D ble avsluttet tidligere i år, og kunnskapen fra prosjektet tas i bruk i nye, ulike spor.

  Les mer
 • forside årsrapport 2022
  20/06/2023 - Signe Sefland
  Årsrapport 2022

  Årsrapporten er et lettlest sammendrag av året 2022 på Helseinnovasjonssenteret. I årsrapporten løfter vi frem nøkkelinformasjon, utvalgte prosjekter, aktiviteter og hverdagsglimt fra året som gikk. Du blir kjent med ansatte, eiere, styre, hvordan vi kommuniserer med omverdenen og vår metode for helseinnovasjon. Når du blar i rapporten kan du enkelt klikke deg videre til aktuelle lenker, video og blogginnlegg med mer. Klikk deg inn for en kikk! 

  Les mer
 • Portrett av Lillian Karlsen PhD Helseinnovasjonssenteret
  07/06/2023 - Lillian Karlsen, Signe Sefland
  Pårørendes rolle i hjemmesykehus

  Hvordan oppleves det å være pårørende for sin nærmeste som er pasient i hjemmesykehus? 17.mai ble PhD- kandidat Lillian Karlsen sin første vitenskapelige artikkel publisert i BMC Health Services Research.

  Les mer
 • Portrett ansatt Grete Nilssen
  25/04/2023 - Signe Sefland
  Nyansatt: Grete

  Hils på vår nye sekretær, Grete!

  Les mer
 • illustrasjon lege og barn med familie
  24/04/2023 - Silje Marie R. Torberntsson
  Kreftoverlevende barn og seneffekter

  Til tross for 80% langtidsoverlevelse etter kreft diagnostisert i barndommen, utvikler mer enn halvparten seneffekter senere i livet. I dag finnes det en rekke ulike rehabiliteringstiltak, men et koordinert oppfølgingstilbud av seneffekter etter fylte 18 år eksister ikke. Hva er seneffekter? Hvorfor bør seneffekter forebygges? Og hvordan kan oppfølging av kreftoverlevende barn være organisert i fremtiden?

  Les mer
 • 21/04/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Innbyggermøte på Tingvoll

  Dialog om fremtidens tjenester

  Les mer
 • deltagere på kongress
  02/04/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Hjemmesykehus internasjonalt

  Helseinnovasjonssenteret har sammen med samarbeidspartnere fra Sintef og NTNU deltatt med presentasjoner på World Hospital At Home Congress 2023 i Barcelona.

  Les mer
 • Finn Robert Jensen portrett ute
  28/03/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyansatt: Finn Robert

  Hils på vår nye rådgiver tjenestedesign og samhandling!

  Les mer
 • workshop carescreen
  23/03/2023 - Stephan Kristensen, helseingeniør og intern prosjektleder v/Helseinnovasjonssenteret
  Workshop kreftrehabilitering

  Innsiktsarbeidet har startet i prosjektet Carescreen. Vi er glade og spente for å kunne bidra til å gjennomføre et prosjekt som har potensiale til å forbedre en situasjon som i utgangspunktet er svært krevende for mange mennesker.

  Les mer
 • Lillian Karlsen presenterer forskning på konferanse
  20/03/2023 - Signe Sefland
  Pårørendeforskning på agendaen

  Lillian Karlsen presenterte foreløpige funn fra første del av sitt doktorgradsprosjekt som omhandler pårørendes rolle og involvering i hjemmesykehus for voksne

  Les mer
 • DOGA vinner 2023 gruppebilde mottar pris
  17/03/2023 - Signe Sefland
  DOGA prisutdeling

  Prosjekter som på ulike måter skaper ringvirkninger i samfunnet ble feiret med tildeling av DOGA- merket. Ett av prosjektene som fikk pris var Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus ved Kristiansund sykehus.

  Les mer
 • 09/03/2023 - Signe Sefland
  Nyansatt: Silje

  Bli kjent med vår nye rådgiver forskning! 

  Les mer
 • samling kursdeltagere
  28/02/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Kurset i TID- modellen

  Ansatte fra flere kommuner har vært på kurs i TID- modellen, et veikart til personsentrert omsorg.

  Les mer
 • ansatte på sykehuset, kommunen, Helseinnovasjonssentet står i en sykehusgang
  15/02/2023 - Signe Sefland
  Hjemmesykehus tildeles DOGA- merket

  15. februar ble det offisielt: Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus blir tildelt nasjonal utmerkelse, nemlig DOGA-merket for design og arkitektur!

  Les mer
 • illustrasjon CaReScreen som viser ulike sider ved kreftrehabilitering
  13/02/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  CaReScreen i gang

  Prosjektet CaReScreen er i gang og vi ser frem til å jobbe med et solid lag av samarbeidspartnere for å utvikle et verktøy for beslutningsstøtte for henvisning og gjennomføring av kreftrehabilitering.

  Les mer
 • ILLUSTRASJON PODCAST DEMENS
  05/01/2023 - Signe Sefland
  Podcast om demens

  FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli snakker om demens som en stille krise i denne podcasten i regi av Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 

  Les mer
 • illustrasjon risikofaktorer demens i ulike faser i livet
  07/12/2022 - Signe Sefland og Bjarte Bye Løfaldli (FoUI- leder, PhD)
  Hjernehelsa viktig for folkehelsa

  Demens er et raskt økende folkehelseproblem. Forskning gir oss 12 risikofaktorer vi selv og sammen kan påvirke, for å forebygge og redusere sjansen for å utvikle demens.

  Les mer
 • studenter rundt et bord på Helseinnovasjonssenterets lokaler
  21/11/2022 - Signe Sefland
  Studentbesøk

  Vi reflekterte rundt teknologi, innovasjonsarbeid og hjernehelse med studenter og fremtidige helsearbeidere fra Tingvoll vgs.

  Les mer
 • Folk besøker Forskertorg på kaia
  27/09/2022 - Signe Sefland
  Forskertorg for første gang!

  Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning.

  Les mer
 • studenter jobber med oppgave
  13/09/2022 - Signe Sefland
  Testet tjenestedesign

  I løpet av 2,5 dager fikk studentene prøve seg gjennom en hel tjenestedesignprosess. Vi ga dem en reell problemstilling å jobbe med!   

  Les mer
 • Høyre politikere stående i sola ute i Kristiansund
  09/09/2022 - Signe Sefland
  Høyre på besøk

  Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen, besøkte senteret sammen med andre Høyre- politikere.

  Les mer
 • Ingvild Wetrhus Thorsvik møte Helseinnovasjonssenteret
  29/08/2022 - Signe Sefland
  Venstre på besøk

  - Inspirerende å høre om Helseinnovasjonssenteret, uttalte stortingsrepresentanten.

  Les mer
 • Deltagere på workshop ved Helseinnovasjonssenteret
  16/08/2022 - Signe Sefland
  Samlet internasjonale forskere

  Todagers workshop for å jobbe sammen på EU søknad rundt dødsårsak nr. 1 i verden; hjerte- og karsykdom.

  Les mer