Samhandlingspakke for oppfølging av personer med type 2 diabetes

Samhandlingspakken inneholder informasjon til innbyggere og helsepersonell om opplærings- og oppfølgingstilbud for personer med type 2 diabetes. Pakken er designet for å øke samarbeid mellom frisklivssentraler, fastleger og lærings- og mestringssentre

Vanskelig å finne frem i helsetilbudene

Type 2 diabetes er en kronisk sykdom som fører til forhøyet blodsukker og som på sikt kan gi alvorlige komplikasjoner uten behandling. Bedre kosthold og økt fysisk aktivitet er ofte en viktig del av behandlingen, i tillegg til medisiner. Personer med type 2 diabetes forteller at oppfølgingen de mottar kan være mangelfull eller oppstykket og at det er vanskelig å gjennomføre livstilendringene som trengs.

Helseaktører må samhandle for å gi personer med type 2 diabetes god oppfølging

Helseinnovasjonssentret kartla helsetilbudene for personer med type 2 diabetes og fant at pasientene kan få mer helhetlig oppfølging om fastlege, lærings- og mestringssentre og frisklivsentraler samarbeider i større grad. Alle tre aktørene er viktige for god oppfølging, men informerer sjeldent om hverandres tilbud. 

 

Samhandlingspakken fremmer helhetlig oppfølging av pasienter

Basert på intervju av pasienter og helsepersonell har Helseinnovasjonssenteret laget en pakke med informasjonsmateriell både for personer som har type 2 diabetes og for de som jobber med opplæring og behandling. Pakken kaller vi for Samhandlingspakken, og den har som mål om å:

  • informere innbyggere om de ulike tilbud som finnes for personer med type 2 diabetes
  • støtte samarbeid mellom frisklivssentraler, fastleger og lærings- og mestringssentre for helhetlig oppfølging av personer med type 2 diabetes

 

Hvor finner du Samhandlingspakken? 

Du kan fritt bruke og dele Samhandlingspakken! Alt innholdet finner du her; Samhandlingspakken 

 

Sammen kan vi bidra til bedre oppfølging og økt kunnskap om type 2 diabetes. Del gjerne denne informasjonen med andre. 

0