Hvordan sikre en trygg ultralyd med kunstig intelligens?

Hva må være på plass for at fastleger, kommuner og spesialisthelsetjeneste skal føle seg trygge under utprøving av kunstig intelligens-veiledet ultralyd på fastlegekontor?

Kommunebesøk

I starten av juni reiste SINTEF og Helseinnovasjonssenteret på besøk til kommunene Rindal, Surnadal og Kristiansund. Vi møtte fastleger, brukerrepresentanter, kommuneledelse og spesialister som ga oss god innsikt til videre arbeid i prosjektet som handler om kunstig intelligens-veiledet ultralyd på hovedpulsåren (AI POCUS AAA). Senere i prosjektet skal det gjennomføres en utprøving, og deltakerne fikk frem flere viktige momenter som må være på plass i forkant.

 

Status i prosjektet

Det er mye som har skjedd siden oppstarten av prosjektet i august 2023. Datainnsamlingen er på god vei, og spesialistene annoterer bildene som videre skal brukes til opptrening av kunstig intelligens (KI) algoritmen. Det vil si at spesialistene markerer viktige strukturer i bildet og diameter på hovedpulsåren. SINTEF og Helseinnovasjonssenteret jobber parallelt med en kunnskapsoppsummering (scoping review) som ser på litteraturen på KI og håndholdt ultralyd.

Det planlegges et nytt fysisk møte til høsten hvor fokus vil være brukergrensesnitt. Hvilke funksjoner må være på plass for at det skal være enkelt å bruke, uansett erfaring med ultralyd, og hvordan presentere disse for brukeren?

Vi ønsker å takke de som har deltatt i prosjektet så langt og vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Les mer om prosjektet her;

AI Pocus AAA | Helseinnovasjonssenteret

AI POCUS AAA – Kunstig intelligensveiledet ultralyd av hovedpulsåren i rurale områder - SINTEF

Artificial Intelligence guided Point-Of-Care UltraSound in remote areas on Abdominal Aortic Aneurysm - Prosjektbanken (forskningsradet.no)

0