Forebygging og helsefremmende aktivitet

Vi har en ambisjon om å bidra til bedre folkehelse

Å bevare og fremme helse

Folkehelse handler om å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte valg.

Om begrepet folkehelse:

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i en befolkning.

Lov om folkehelsearbeid av 2011 definerer folkehelsearbeid som:

Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Hvorfor folkehelse er viktig i utformingen av fremtidens helsetjenester:

En del av Helseinnovasjonssenterets samfunnsansvar er å arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling. Fremtidens helsetjeneste, bærekraft og folkehelsearbeid, blant annet i form av forebygging og langsiktig tenkning, går hånd i hånd. Et langsiktig tverrsektorielt folkehelsearbeid er nødvendig for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, og forskning og innovasjon er sentrale virkemiddel for å utvikle nye bærekraftige løsninger.

Helseinnovasjonssenteret vil ta et særlig ansvar for å bidra til mer forskning i kommunen og å styrke integrasjonen mellom kommuner og FoUI-miljø, blant annet med bakgrunn i at store deler av folkehelsearbeidet er kommunenes ansvar.

Satsing på folkehelse vil føre til bedre livskvalitet og mindre sykdom i befolkningen, noe som vil føre til store kostnadsbesparelser, både for enkeltmenneske og samfunn.

Helseinnovasjonssenteret vil bidra til utvikling av folkehelse gjennom:

Helseinnovasjonssenteret bidrar med kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon inn i det nasjonale folkehelsearbeidet. Vi støtter kommuner, fylkeskommuner og statlige organers folkehelsearbeid gjennom samarbeid og felles prosjekter.

Aspektene ved folkehelsearbeid (fremme, forebygge, arbeide for en jevnere fordeling) vurderes i alle prosjekter. Vi ser størst potensiale til å utgjøre en forskjell innenfor det forebyggende aspektet, med utgangspunkt i LEON-prinsippet, laveste effektive omsorgsnivå.

I kommende periode vil vi blant annet fokusere på følgende områder i vårt folkehelsearbeid: 

 • psykisk helse
 • kognitive funksjoner
 • barn og unge

Relaterte blogginnlegg:

 • Oda Skjølsvold ansatt Helseinnovasjonssenteret på en benk ute
  21/06/2021 - Av Oda Skjølsvold, rådgiver forskning. (Foto: Signe Sefland)
  Vektstigma

  Forekomsten av overvekt og fedme fortsetter å øke. Hvordan oppnå en bedre folkehelse – og hvor bør fokuset være?

  Les mer
 • woman smiling blond young blog about public health
  07/12/2020 - Terese Nerbøvik, rådgiver forskning Helseinnovasjonssenteret
  Folkehelse – hva er det og hvorfor er det viktig?

  Ett av fem satsningsområder ved Helseinnovasjonssenteret er folkehelse. Men hva er folkehelse og hvorfor er det viktig? Hva vil Helseinnovasjonssenteret gjøre for å bidra i folkehelsearbeidet?

  Les mer