Besøk fra Statsforvalteren

Tirsdag 11. juni fikk vi besøk av fem representanter fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal; assisterende statsforvalter Rigmor Brøste, plansamordner Frida F. Brevik, seniorrådgiver kommunikasjon Lena Sandvik, og seniorrådgivere Maria Laingen og Sissel Hoel

Geir, vår administrerende direktør, presenterte Helseinnovasjonssenteret. Han delte vår historie, organisasjonens mål, og hvordan vi arbeider med forskning, utvikling og innovasjon. Han understreket utfordringene i helse- og omsorgssektoren, som står overfor store endringer som krever omstilling og utviklingsarbeid. Helseinnovasjonssenteret fokuserer spesielt på behovet for nye, bærekraftige løsninger i helsesektoren, og følger nøye med på kommunenes arbeid for å forbedre tjenestene.

 

Representantene fra Statsforvalteren viste stor interesse for senterets arbeid og verdien av å utveksle erfaringer.

 

Helseingeniør Stephan presenterte prosjektet CaReScreen, mens forskningsrådgiver Runa ga en oversikt over prosjektene RESER og Samhandlingspakken

 

Vi takker for det hyggelige besøket og ser frem til et mulig samarbeid i fremtiden.

 

 

0