Våre satsingsområder

 For å bidra i utviklingen av fremtidens helsetjeneste fokuserer vi spesielt på fem områder. 

Helseinnovasjonssenterets hovedmålsetning er å imøtekomme fremtidens utfordringer i helsetjenesten sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere gjennom å finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. I dette arbeidet velger vi å spesielt rette fokuset mot satsningsområdene:

  • Samhandling

  • Kommunale helse- og omsorgstjenester

  • Helse- og velferdsteknologi

  • Helse som næring

  • Folkehelse

to kvinner snakker sammen over post it lapper

Samhandling

Eldre dame lærer å bruke nettbrett

Helse- og velferdsteknologi

Eldre dame får hjelp av dame i uniform

Kommunale helse- og omsorgstjenester

mann bak PC skriver med penn og papir

Helsenæring

stetoskop hjertesjokolade munnbind hånd med hjerte i

Folkehelse