Årsrapport 2019 Helseinnovasjonssenteret

Her kan du lese om Helseinnovasjonssenterets sentrale aktivitet for året 2019. 

Årsrapporten skal gi ansatte, eiere, styre, finansielle bidragsytere, samarbeidspartnere og andre interesserte en god og fyldig oversikt over senterets aktiviteter i 2019.

Årsrapport 2019 Helseinnovasjonssenteret
0