forside kommunikasjonsstrategi 2023-2024

Kommunikasjonsstrategi 2023-2024

Å kommunisere handler om utveksling av informasjon for å oppnå økt felles forståelse. Helseinnovasjonssenterets kommunikasjonsstrategi beskriver hvordan vi gjennom formidling og kommunikasjon skal bidra til å understøtte senterets formål, virksomhetsstrategi og visjonen «sammen for fremtidens helsetjeneste». Kommunikasjonsstrategien skal sikre helhetlig og god kommunikasjon internt og eksternt. Her kan du lese Helseinnovasjonssenterets vedtatte kommunikasjonsstrategi for 2023-2024. 

Kommunikasjonsstrategi 2023- 2024
0