Helse og velferd i bærekraftige byer og lokalsamfunn

Hvordan kan store data brukes til å bedre folkehelsen? 

Vi løfter helse og velferd i bærekraftige byer og tettsteder. Sammen med flere kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune satser vi på et nytt prosjekt som etterfølger FNs Smartby-program. Vår rolle blir å veilede byene i hvordan de kan bruke teknologi og datafangst for å bedre folkehelsen. Dessuten skal vi være en støttespiller i fylkeskommunens arbeid med å nå FNs bærekraftmål, og bidra til å utvikle nye måleindikatorer for helse.

 

For mer informasjon, kontakt vår rådgiver forskning,  Maria Therese Aasen Stensvold, på mariatherese@helseinnovasjonssenteret.no

0