Et helseinnovasjonsmiljø med spesielt fokus på forskning og samhandling

Sammen for fremtidens helsetjeneste

Vår visjon er Sammen for fremtidens helsetjeneste.

Vi jobber for en mer bærekraftig organisering av helsetjenestetilbudet i Norge. Sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere søker vi å finne nye løsninger på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Vi tar utgangspunkt i lokale, reelle behov hos bruker og tjeneste, samskaper nye løsninger på tvers av nivå og sektorer, og leverer sluttverdi med nasjonal relevans.

Prosjekter

Vi har stadig nye spennende og viktige prosjekter på gang for å oppnå mer innovative og bærekraftige helsetjenester i Norge.

Les mer om våre prosjekter

Siste nytt fra Helseinnovasjonssenteret

 • 30/01/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Omstilling i helse og omsorg

  Helseinnovasjonssenteret har kartlagt det helhetlige tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren i våre eierkommuner. Basert på datainnsamling og dialogmøter har vi skrevet rapporten Omstilling i helse- og omsorgssektoren- utvikling av tjenestetilbudet hos 14 kommuner.

  Les mer
 • 05/01/2023 - Signe Sefland
  Podcast om demens

  FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli snakker om demens som en stille krise i denne podcasten i regi av Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 

  Les mer
 • 07/12/2022 - Signe Sefland og Bjarte Bye Løfaldli (FoUI- leder, PhD)
  Hjernehelsa viktig for folkehelsa

  Demens er et raskt økende folkehelseproblem. Forskning gir oss 12 risikofaktorer vi selv og sammen kan påvirke, for å forebygge og redusere sjansen for å utvikle demens.

  Les mer
 • 21/11/2022 - Signe Sefland
  Studentbesøk

  Vi reflekterte rundt teknologi, innovasjonsarbeid og hjernehelse med studenter og fremtidige helsearbeidere fra Tingvoll vgs.

  Les mer
 • 27/09/2022 - Signe Sefland
  Forskertorg for første gang!

  Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning.

  Les mer
 • 13/09/2022 - Signe Sefland
  Testet tjenestedesign

  I løpet av 2,5 dager fikk studentene prøve seg gjennom en hel tjenestedesignprosess. Vi ga dem en reell problemstilling å jobbe med!   

  Les mer
 • 09/09/2022 - Signe Sefland
  Høyre på besøk

  Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen, besøkte senteret sammen med andre Høyre- politikere.

  Les mer
 • 29/08/2022 - Signe Sefland
  Venstre på besøk

  - Inspirerende å høre om Helseinnovasjonssenteret, uttalte stortingsrepresentanten.

  Les mer
 • 16/08/2022 - Signe Sefland
  Samlet internasjonale forskere

  Todagers workshop for å jobbe sammen på EU søknad rundt dødsårsak nr. 1 i verden; hjerte- og karsykdom.

  Les mer
 • 27/06/2022 - Signe Sefland
  Uformell prat om formler og oppskrifter

  Filip Aunvik er matematikkstudent og i sommer skal han jobbe hos oss. Bli kjent med Filip!

  Les mer
 • 16/06/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Åpnet poliklinikk for hjemmesykehus

  Onsdag 15. juni åpnet medisinsk poliklinikk ved Kristiansund sykehus en poliklinikk for utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling. Slik har hjemmesykehusprosjektet i Kristiansund gått fra prosjekt til drift.

  Les mer
 • 02/06/2022 - Andrea Valeria Farfan og Geir Sylte, Helseinnovasjonssenteret
  Digital hjemmeoppfølging – nyttig for hvem?

  Perspektivmeldingen (2021) fremhever at når vi skal forberede samfunnet på fremtiden så handler det om å ta vare på det som fungerer godt og samtidig gjennomføre forandringer, slik at vi endrer samfunnet til det bedre. Digital hjemmeoppfølging (DHO) blir ett blant mange tiltak som skal bidra til en mer bærekraftig omstilling i helsetjenestene. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva man ønsker å oppnå ved innføring av DHO og hva erfaringene så langt viser. 

  Les mer
 • 05/05/2022 - Signe Sefland
  Besøkte Stortinget

  Behovet for innovasjon i helsesektoren er stort, derfor er det viktig å styrke arbeidet med helseinnovasjon i Norge. Det snakket vi om når vi møtte politikere fra eget fylke på Stortinget. 

  Les mer
 • 26/04/2022 - Signe Sefland
  Fagsparring med Sykepleierforbundet

  Det ble trangt på møterommet og høyt engasjement, når et 20 talls personer fra Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund besøkte Helseinnovasjonssenteret i dag.

  Les mer
 • 25/04/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Årsrapport for 2021

  Årsrapporten er et lettlest og visuelt sammendrag av året 2021. I den kan du bli bedre kjent med hvem vi er, hvordan vi jobber og hvordan vi skaper verdi.

  Les mer
 • 07/04/2022 - Runa Overå Hide
  Helhetlig helse og folkehelse

  Bærekraftige helsetjenester? Det mest bærekraftige er å unngå at folk blir pasienter.

  Les mer
 • 06/04/2022 - Signe Sefland
  Tar utfordringer videre i ungdomsbedrift

  I fjor var Vår Kristine Silnes Straumsnes og Vilde Veslemøy Svela-Lunder på bedriftserfaring på Helseinnovasjonssenteret, nå har de startet Ungdomsbedrift basert på utfordringer i helsesektoren og behovet for sosial innovasjon. Vår FoUI- leder, Bjarte Bye Løfaldli, har vært mentor for gruppa, som nå har markert seg sterkt på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter.

  Les mer
 • 05/04/2022 - Signe Sefland
  Statssekretær på besøk

  Statssekretær Erling Emil Laugsand (Sp) fra Statsministerens kontor besøkte i går Helseinnovasjonssenteret. Her ble han orientert om hvordan senteret arbeider med helseinnovasjon og våre planer videre.

  Les mer
 • 30/03/2022 - Helseinnovasjonssenteret
  Habilitering i kommunen- har vi kompetansen som trengs?

  Habilitering er lite kjent for mange, men utgjør en viktig del av helse- og omsorgstjenestene. Personer med utviklingshemming har behov for høy kompetanse hos de som bistår dem. Habiliteringsfeltet må derfor ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Men både kompetanse, kontinuitet og stabilitet er utfordringer i tjenestene.

  Les mer
 • 08/03/2022 - Signe Sefland
  Hvordan bruke kjernerollemodellen?

  Et refleksjonsverktøy for profesjonelle hjelpere

  Les mer