Et helseinnovasjonsmiljø med spesielt fokus på forskning og samhandling

Sammen for fremtidens helsetjeneste

Vår visjon er Sammen for fremtidens helsetjeneste.

Vi jobber for en mer bærekraftig organisering av helsetjenestetilbudet i Norge. Sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere søker vi å finne nye løsninger på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Vi tar utgangspunkt i lokale, reelle behov hos bruker og tjeneste, samskaper nye løsninger på tvers av nivå og sektorer, og leverer sluttverdi med nasjonal relevans.

Årsrapport

Årsrapporten er et lettlest og visuelt sammendrag av året 2022. Les om hvordan vi jobber og skaper verdi.

Gå til årsrapport

Prosjekter

Vi har stadig nye spennende og viktige prosjekter på gang for å oppnå mer innovative og bærekraftige helsetjenester i Norge.

Les mer om våre prosjekter

Siste nytt fra Helseinnovasjonssenteret

 • 21/11/2023 - Helseinnovasjonssenteret AS
  Hils på vår nye FoUI-leder

  Bli kjent med vår nye leder for forskning, utvikling og innovasjon ! Nadra begynner hos oss 1.januar 2024. 

   

  Les mer
 • 21/11/2023 - Helseinnovasjonssenteret AS
  Barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal

  EIT KART OVER TENESTENE FOR BARN OG UNGE

  Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.

  Les mer
 • 20/10/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Rapport omstilling i helse - og omsorgstjenesten i Møre og Romsdal 2023

  Analyse av kostnader ved helse- og omsorgstjenester utført av kommunene i
  Møre og Romsdal 2023

  Les mer
 • 04/10/2023
  Innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal på Høgskolen i Molde

  Årets tema var muliggjørende teknologi, og de fortalte om hvordan Helseinnovasjonssenteret jobber med akkurat det i våre prosjekter

  Les mer
 • 04/10/2023
  Prosjektet med håndholdt ultralyd og utvikling av veiledet ultralyd basert på maskinlæring er offisielt i gang!

  Det har vært oppstartssamling i Trondheim for AI POCUS AAA. Fastleger, spesialister, brukerrepresentant, kommuneledelse, samfunnsvitere og teknologer var samlet for å bli kjent, prøve ut teknologien og diskutere behov og utfordringer i videre arbeid

  Les mer
 • 04/10/2023
  Utfordringene innen helse og omsorg på dagsorden i samling for Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd

  På samling i Nordmøre IPR den 24 og 25 august var ett av temaene helse og omsorg. Ny styringsinformasjon og tid for endring var grunnlag for en nærmere dialog

  Les mer
 • 04/10/2023
  Oppstartsamling forprosjekt; «Lavterskel psykisk helsehjelp 6-12 år»

  Tirsdag 26. september var Silje og Finn Robert på oppstart samling for prosjektet Lavterskel psykisk helsehjelp 6-12 år med flere ulike tjenester i Molde kommune

  Les mer
 • 03/10/2023 - Forskningstorg for andre gang
  Forkningstorg for andre gang

  Forskningsmiljøene på Nordmøre samlet seg igjen for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning

  Les mer
 • 25/09/2023 - Rådgivere forskning Terese Nerbøvik, Silje R Torbentsson og Runa Overå Hide
  Innovasjon og tjenesteutvikling i eldreomsorg

  Film om Helseinnovasjonssenterets prosjekter «Inn på tunet» og «Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet». Skrevet av rådgiver forskning Silje R Torbentsson

  Les mer
 • 06/07/2023 - Rådgivere forskning Terese Nerbøvik og Runa Overå Hide
  Bli en RESER på prosess!

  Hvordan systematisere og måle effekt av arbeidet vi gjør? Bli kjent med RESER. 

  Les mer
 • 22/06/2023 - Runa Overå Hide og Terese Nerbøvik (rådgivere forskning)
  Vellykket diabetesprosjekt tas videre

  Prosjektet MinT2D ble avsluttet tidligere i år, og kunnskapen fra prosjektet tas i bruk i nye, ulike spor.

  Les mer
 • 20/06/2023 - Signe Sefland
  Årsrapport 2022

  Årsrapporten er et lettlest sammendrag av året 2022 på Helseinnovasjonssenteret. I årsrapporten løfter vi frem nøkkelinformasjon, utvalgte prosjekter, aktiviteter og hverdagsglimt fra året som gikk. Du blir kjent med ansatte, eiere, styre, hvordan vi kommuniserer med omverdenen og vår metode for helseinnovasjon. Når du blar i rapporten kan du enkelt klikke deg videre til aktuelle lenker, video og blogginnlegg med mer. Klikk deg inn for en kikk! 

  Les mer
 • 07/06/2023 - Lillian Karlsen, Signe Sefland
  Pårørendes rolle i hjemmesykehus

  Hvordan oppleves det å være pårørende for sin nærmeste som er pasient i hjemmesykehus? 17.mai ble PhD- kandidat Lillian Karlsen sin første vitenskapelige artikkel publisert i BMC Health Services Research.

  Les mer
 • 25/04/2023 - Signe Sefland
  Nyansatt: Grete

  Hils på vår nye sekretær, Grete!

  Les mer
 • 24/04/2023 - Silje Marie R. Torberntsson
  Kreftoverlevende barn og seneffekter

  Til tross for 80% langtidsoverlevelse etter kreft diagnostisert i barndommen, utvikler mer enn halvparten seneffekter senere i livet. I dag finnes det en rekke ulike rehabiliteringstiltak, men et koordinert oppfølgingstilbud av seneffekter etter fylte 18 år eksister ikke. Hva er seneffekter? Hvorfor bør seneffekter forebygges? Og hvordan kan oppfølging av kreftoverlevende barn være organisert i fremtiden?

  Les mer
 • 21/04/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Innbyggermøte på Tingvoll

  Dialog om fremtidens tjenester

  Les mer
 • 02/04/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Hjemmesykehus internasjonalt

  Helseinnovasjonssenteret har sammen med samarbeidspartnere fra Sintef og NTNU deltatt med presentasjoner på World Hospital At Home Congress 2023 i Barcelona.

  Les mer
 • 28/03/2023 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyansatt: Finn Robert

  Hils på vår nye rådgiver tjenestedesign og samhandling!

  Les mer
 • 23/03/2023 - Stephan Kristensen, helseingeniør og intern prosjektleder v/Helseinnovasjonssenteret
  Workshop kreftrehabilitering

  Innsiktsarbeidet har startet i prosjektet Carescreen. Vi er glade og spente for å kunne bidra til å gjennomføre et prosjekt som har potensiale til å forbedre en situasjon som i utgangspunktet er svært krevende for mange mennesker.

  Les mer
 • 20/03/2023 - Signe Sefland
  Pårørendeforskning på agendaen

  Lillian Karlsen presenterte foreløpige funn fra første del av sitt doktorgradsprosjekt som omhandler pårørendes rolle og involvering i hjemmesykehus for voksne

  Les mer