Et helseinnovasjonsmiljø med spesielt fokus på forskning og samhandling

Sammen for fremtidens helsetjeneste

Vår visjon er Sammen for fremtidens helsetjeneste.

Vi jobber for en mer bærekraftig organisering av helsetjenestetilbudet i Norge. Sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere søker vi å finne nye løsninger på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Vi tar utgangspunkt i lokale, reelle behov hos bruker og tjeneste, samskaper nye løsninger på tvers av nivå og sektorer, og leverer sluttverdi med nasjonal relevans.

Prosjekter

Vi har stadig nye spennende og viktige prosjekter på gang for å oppnå mer innovative og bærekraftige helsetjenester i Norge.

Les mer om våre prosjekter

Siste nytt fra Helseinnovasjonssenteret

 • 20/12/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Design for demens

  Hva kan vi gjøre for å forebygge demens? Dette ble studentene i interaksjonsdesign utfordret til å se på med tjenestedesign som metode.

  Les mer
 • 17/12/2021 - Signe Sefland / Helseinnovasjonssenteret
  Partner i nytt Pilot Helse- prosjekt

  Helseinnovasjonssenteret er samarbeidspartner i ett av de fire prosjektene som ble plukket ut til å få nasjonale midler gjennom Pilot Helse fra Forskningsrådet.

  Les mer
 • 11/11/2021 - Av Maria Therese Aasen- Stensvold (Illustrasjon: Signe Sefland)
  Helse- og velferdsteknologi ved demens

  Helse - og velferdsteknologi er løftet fram som et av virkemidlene for at personer som får demens kan bo lengre hjemme og utsette behovet for institusjonsplass. Men hvordan er egentlig erfaringene rundt utprøving av helse- og velferdsteknologi opp mot personer med demens?

  Les mer
 • 19/10/2021 - Runa Overå Hide, rådgiver forskning.
  Digitalt tilsyn

  Med knappe helseressurser som realitet, hvordan kan vi sørge for at personer som har behov for tidvis tilsyn føler seg ivaretatt og trygge?

  Les mer
 • 13/10/2021 - Ole David Brask (HiMolde), May Østby (HiØstfold) og Atle Ødegård (HiMolde/Helseinnovasjonssenteret)
  Er helse- og sosialarbeideres yrkesidentitet truet?

  Dagens helse- og sosialarbeidere møter nye forventninger til tverrfaglighet, samarbeid og selvbestemmelse. Det er bra, men hva om yrkesidentiteten trues samtidig? Vi trenger å snakke om den profesjonelle hjelperrollen.

  Les mer
 • 24/08/2021 - Signe Sefland
  Ny i styret

  Tom Anders Stenbro fra Kreftforeningen er valgt inn i styret for Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 10/08/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Statsrådsbesøk

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok turen til Kristiansund og besøkte Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 08/07/2021 - Signe Sefland
  Behersker språket R

  Har du hørt om språket R? I tillegg til persisk og engelsk kan Shohreh dette språket flytende. Denne kompetansen skal hun bruke inn i prosjekt ved Helseinnovasjonssenteret de neste 3 månedene. Vi snakker om programmeringsspråket R, som brukes til å analysere data.

  Les mer
 • 28/06/2021 - Geir Sylte og Maria Therese Aasen-Stensvold
  Hvordan skape suksess ved innføring av helse- og velferdsteknologi?

  Tjenesten, leverandørene og innbyggerne ønsker alle at helse- og velferdsteknologien (HVFT) skal gi brukerne bedre forutsetninger til å håndtere egen sykdom og livssituasjon i samhandling med tjenesten. Til tross for mye god vilje og mye innsats fra mange, så kan man likevel ikke si at man har funnet suksessoppskriften i innføringen av teknologien slik at både individuell og samfunnsmessig gevinst er optimalisert. Er bildet for komplekst? Lages det for store forventninger? Eller kan vi med mindre justeringer og grep øke verdien av teknologien i helsetjenesten?

  Les mer
 • 21/06/2021 - Av Oda Skjølsvold, rådgiver forskning. (Foto: Signe Sefland)
  Vektstigma

  Forekomsten av overvekt og fedme fortsetter å øke. Hvordan oppnå en bedre folkehelse – og hvor bør fokuset være?

  Les mer
 • 18/06/2021 - Runa Overå Hide, Andrea Valeria Farfan (tekst), Signe Sefland (video)
  Bærekraftsfylket Møre og Romsdal  

  FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som det skal fokuseres på i tiden fremover. Disse fungerer som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. “Bærekraftsrapporten” ser på hvordan Møre og Romsdal gjennomfører bærekraft i ulike sektorer, og hvor forbedringspotensialet ligger. Helseinnovasjonssenteret har sett nærmere på noen av bærekraftsmålene som spesielt er knyttet til helse og velferd.  

  Les mer
 • 15/06/2021 - Runa Overå Hide og Andrea Valeria Farfan
  Status 2: Fokus på helse i smartby og bærekraft

  Siden sist oppdatering (les her) har vi kartlagt flere kommuner som har prosjekt med fokus på helse og velferd i sin smartby eller bærekraft- satsing. Les mer om disse prosjektene under!

  Les mer
 • 14/06/2021 - Signe Sefland
  Ny kompetanse til senteret

  Vi har utvidet flokken med to nye, dyktige helseinnovatører! En forsker med internasjonal erfaring samt en rådgiver forskning. De har flyttet til Kristiansund for å jobbe hos oss.

  Les mer
 • 08/06/2021 - Signe Sefland /Foto: Mari M. Sandbakk
  Kan kunstig intelligens gjøre ultralyd mer tilgjengelig for flere?

  Cecilie fra vår samarbeidspartner SINTEF forteller om ett av våre nyeste samarbeid.

  Les mer
 • 03/06/2021
  Min T2D: Søker deltagere

  Kjenner du noen som vil være med å forske sammen med oss? Siste runde med å teste ny modell for oppfølging starter snart! 

  Les mer
 • 25/05/2021 - Signe Sefland
  Møte med finansministeren

  I dag har Helseinnovasjonssenteret hatt digitalt besøk av finansminister Jan Tore Sanner. Det ble en engasjert prat om hvordan vi kan møte fremtiden. I møtet var vi innom tema som utenforskap, friskere aldring, velferdsteknologi, forebygging og nye behov knytta til utdanning av helsepersonell.

  Les mer
 • 19/05/2021
  Norsk Sykepleierforbund på besøk

  - Arbeidet de gjør på Helseinnovasjonssenteret er viktig. Det er viktig med innovasjon som gir framtids sykepleiere mer tid til mennesket, for innovasjon må ikke brukes til å effektivisere bort sykepleierne, men gi de mer tid til sykepleie, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på besøk hos oss.

  Les mer
 • 03/05/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  APSD

  Adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens i siste fase av livet.

  Les mer
 • 03/05/2021 - Vår Kristine Silnes Straumsnes og Vilde Veslemøy Svela-Lunder, v/Innovasjon og ledelse, Romsdal VGS
  Unge innovatører – en gylden ressurs?

  Vi ungdommer er nysgjerrige og tørr å prøve ut nye løsninger fordi vi ikke vet hva vi kan feile på, og tørr å trå inn i ukjent land. Hva skjer når vi ungdommer uten erfaring blir inkludert i næringslivet? Kan vi som har valgt retningen mot innovasjon bidra til utvikling i arbeidslivet generelt og enklere løsninger på utfordringene i helsesektoren spesielt?

  Les mer
 • 30/03/2021 - Helseinnovasjonssenteret
  Midtveis i prosjektet Min T2D

  To år etter at prosjektet Min T2D startet og sju måneder inn i studien har vi gjort oss mange verdifulle erfaringer. Målet med den siste delen av prosjektet er å utvikle en modell som treffer en bredere målgruppe og kan tilbys i alle kommuner, uavhengig av om de har frisklivssentral eller ikke.

  Les mer