nye ideer helse helseinnovasjon forbedring av helsetjenester

Idémottak - et samarbeid for å ta i mot nye ideer innen helse

Sitter du med en god idé som kan gjøre helse- og omsorgstjenestene bedre? Nå går Helse Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Helseinnovasjonssenteret, ALV, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, NTNU Ålesund, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Møreforskning sammen om et Idémottak for å ta i mot de gode ideene. 

Idémottak er et samarbeidsprosjekt for å understøtte helseinnovasjon og positiv samhandling mellom ulike aktører i Møre og Romsdal. Det er derfor etablert et felles Idémottak.


En forbedrings- eller innovasjonsprosess fra idé til implementering kan være en lang og krevende reise. Idémottaket kan bistå med videreutvikling av din idé og gi støtte gjennom et unikt partnerskap mellom akademia, private, kommunale og offentlige aktører. Mottaksapparatet består av et team sammensatt at representanter fra Helse Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Helseinnovasjonssenteret, ALV (Arena for læring for velferdsteknologi), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre ogRomsdal, NTNU Ålesund, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Møreforskning. Alle kan komme med ideer, både brukere av tjenester, pårørende, ansatte eller samarbeidspartnere. 


Vi vil gjerne høre fra deg! 


Download PDF Idémottak
0