Vil du være med å skape fremtidens helsetjeneste? Vi søker administrativ leder.Helseinnovasjonssenteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå
fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks
reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet
innovasjon, utvikling av helsenæring og økt bruk av velferds- og
mestringsteknologi, for å oppnå forbedring i
helsetjenestene. Senterets kjerneaktiviteter omfatter responstjenester
tilknyttet velferdsteknologi samt forskning på nasjonalt nivå.

Helseinnovasjonssenteret er i rask vekst, og ønsker å bli en enda større
bidragsyter til verdiskaping og innovasjonsvekst regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. I tett samarbeid med leder for FoUI, vil du som administrerende
direktør ha en viktig strategisk rolle i videre utvikling av senteret. Du vil
ha det juridiske ansvar for senterets økonomi, administrative drift og
utvikling. Stillingen vil innebære nær kontakt med kommuner,
spesialisthelsetjeneste, fylkeskommuner, politikere, næringsliv og sentrale
samarbeidspartnere som universiteter, høyskoler og andre
forskningsinstitusjoner. Som senterets ansikt utad må det påregnes en del
møteaktivitet og reising.

Hvorfor
akkurat du kan bli vår leder?

Helseinnovasjonssenteret har menneskene i sentrum og derfor forventes det at
du har forståelse for at ledelse henger sammen med kultur og er et fag som
utvises og endres i tråd med bedriftens og ansattes utvikling.

Du bør ha høyere utdannelse, 4-6 års ledererfaring og god økonomisk
forståelse.

Du må evne å sjonglere strategisk tenkning og administrasjon i en og samme
hånd. Takler du uforutsigbarhet, men klarer samtidig å tilføre struktur og
evner å treffe beslutninger, så er du den vi ser etter.

Det er nødvendig at du har kjennskap til og har ledet organisatoriske
endringsprosesser. Vi ønsker i tillegg at du har kjennskap til innovative
prosesser. Har du kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser så
kan det være et pluss.

Det kan være mulighet for en pendle ordning. Dette må i så tilfelle avtales
nærmere.

For å høre mer om stillingen, kontakt vår headhunter hos Sperre
Rekruttering Eirik Sperre på mobil 92607988 og
eirik@sperrerekruttering.no, eller Guro Løfaldli Prosjektleder helsenæring
på mobil 92042600.

Søknad og CV kan sendes: candidate@sperrerekruttering.no

Sperre Rekruttering: «Hvorfor skal noen bytte arbeidssted og
begynne hos dere?»

«Vi har et sprudlende og godt miljø med solid takhøyde. I tillegg får den
rette arbeide sammen med sterke fagfolk, med fremtiden og et vidt spekter av
spennende fremtidsrettede prosjekter. Stillingen og prosjektene vil gi den nye
noe både profesjonelt og personlig. Det vi arbeider med har stor betydning for
velferd og helse. I tillegg skal vi bli nasjonale. Dette er spennende – Bjarte
Bye Løfaldli (PhD), Prosjektleder FoUI.

0