Rekruttering til Min T2D

Vi søker deltagere til å teste ut tilbudet utviklet i Min T2D for personer med type 2 diabetes.

Bor du på Nordmøre eller i Romsdal og har diabetes type 2? Eller kjenner du noen som gjør det?  Vi søker flere deltagere til å teste ut tilbudet utviklet i prosjektet Min T2D. 48 deltagare har vært med i høst, og nå søker vi flere til å delta våren 2021 for en periode på 12 uker.

 

I denne videoen kan du få mer informasjon  og høre erfaringer fra koordinator og en som var deltager i høst. 

 

Meld interesse til Friskliv og mestring i Kristiansund eller Frisklivssentralen i Hustadvika. 

 

Mer info på prosjektets hjemmeside mint2d.no. 

0