Foredrag av Helseinnovasjonssenteret hos Tieto gammel dame og tieto

Utvikling av ny samtykkeløsning sammen med IT- giganten Tieto

Tieto er en ledende leverandør av programvare og tjenester i Norden, og er en samarbeidspartner i flere av Helseinnovasjonssenterets prosjekter. Tirsdag inviterte Tieto til frokostseminar i Oslo, om temaet «Et engasjerende og inkluderende digitalt samfunn». Etisk teknologiutvikling, prosjekt for registrering av oppmøte i skolen (future classroom) og ny samtykkeløsning ble presentert. Helseinnovasjonssenteret var tilstede, og vår egen Fride Bae holdt innlegg om hvordan Helseinnovasjonssenteret og Tieto har samarbeidet i prosjektet I agree om å teste og tilpasse en ny digital samtykkeløsning fra Tieto; Tieto Dynamic Consent.

I agree tok utgangspunkt i behovet for å innhente samtykke fra brukere av velferdsteknologi på en mer brukervennlig måte, som ivaretar GDPR, som gir god oversikt over samtykker som er gitt, varighet osv, både for bruker og tjenesteytere. Det er viktig at alle brukere skal kunne bruke løsningen, - de helt selvstendige, de med behov for assistanse, og de med verge. Sammen med Tieto har Helseinnovasjonssenteret videreutviklet og gjennomført testing, løsningen som ble brukt i prosjektet er nå et ferdig produkt fra Tieto; Tieto Dynamic Consent. Selv om opprinnelsen for samarbeidet oppstod rundt tematikk velferdsteknologi, har løsningen uendelige muligheter - dette er en digital samtykkeløsning som kan gjøre hverdagen lettere i både skoler, barnehager og ulike arbeidsplasser, - overalt der man har behov for å raskt og enkelt innhente samtykke. Prosjektet I agree er slik et godt eksempel på hvordan vi sammen kan finne de gode løsningene på tvers, skape nye produkt og gi konkrete forbedringer tilbake til bruker.

På bildet over forteller Fride Bae fra Helseinnovasjonssenteret om prosjektet I agree og samarbeidet med Tieto.

På bildet under er vi på omvisning hos Tietos dLab, hvor de jobber med å utvikle innovative løsninger til offentlig sektor. Fra venstre Fride Bae sammen med Unni Kvisvik fra Tieto og Signe Sefland fra Helseinnovasjonssenteret.

0