to ungdommer jenter som er i møte

Unge innovatører – en gylden ressurs?

Vi ungdommer er nysgjerrige og tørr å prøve ut nye løsninger fordi vi ikke vet hva vi kan feile på, og tørr å trå inn i ukjent land. Hva skjer når vi ungdommer uten erfaring blir inkludert i næringslivet? Kan vi som har valgt retningen mot innovasjon bidra til utvikling i arbeidslivet generelt og enklere løsninger på utfordringene i helsesektoren spesielt?

Innovasjon er viktig i alle yrker, og kanskje spesielt i helsevesenet. Andelen eldre i befolkningen vil øke, og behovet for ansatte i helse- og omsorgssektoren vil bli større. Helsearbeiderne vil trenge en avlastning, og den beste måten vi kan gjøre dette på er ved innovasjon. Under de mange årene med studier og arbeid innenfor helse opparbeider man seg mange ulike rutiner på hvordan ulike prosedyrer skal gjennomføres. Kan noe av det gjøres på en enklere måte? Vi uten en utdanning innenfor helse kjenner ikke disse rutinene, og det mener vi kan brukes til noe positivt. Med ferske øyne kan vi se på dette på en annen måte. Der fagpersonell vet hvordan man for eksempel skal gjennomføre den medisinske prosedyren som vi ikke kan noe om, kan vi utfordre de etablerte sannhetene.

 

En gylden ressurs for fremtiden 

Vi ungdom kan, med tankegangen vi har og våre “nye” perspektiver, være med å bidra med å finne innovative løsninger sammen med de som har flere år med erfaring og kompetanse. Det trengs stadig nye innovasjoner i helsesektoren etter hvert som nye utfordringer dukker opp. Derfor må vi tenke nytt og langsiktig, og det er her vi mener ungdommen kan komme inn og hjelpe til. Yngre og uerfarne møter utfordringene på nye måter og finner ofte unike løsninger. Derfor mener vi at samfunnet bør utnytte dette som vi ser på som en gylden ressurs for framtida.

 

Starten på et tettere samarbeid?

De siste 6 ukene har vi vært så heldige å få ha vår bedriftserfaring hos Helseinnovasjonssenteret. Vi har vært med på noe som kan være starten på et knytningspunkt mellom videregående skole og arbeidslivet. Samtidig har vi fått utvidet vår interesse innenfor helsesektoren.

Før vi startet denne bedriftserfaringen var Helseinnovasjonssenteret ganske ukjent for oss, men etter litt research fant vi ut at dette var en interessant mulighet. Det at vi kunne få muligheten til å kombinere interessen vår for både innovasjon og helse var noe som virket midt i blinken.

Vi har nå observert hvordan det jobbes her, samtidig som vi har fått være med å dele våre tanker om de ulike prosjektene. Vi har fått være med på oppgaver som omhandler alt fra administrasjon til innovasjon. Blant annet har vi har fått sett hvordan Helseinnovasjonssenteret går i møte noen av sektorens ulike utfordringer. Disse opplevelsene har ført til at vi har merket oss hvordan Helseinnovasjonssenterets innovative løsninger, i de ulike prosjektene, kan utgjøre en stor forskjell for helsevesenet.

 

Et unikt veivalg

Vi er elever ved det første året på Innovasjon og ledelse (IL). Et unikt studietilbud ved Romsdal videregående skole i Molde som setter søkelyset på å utvikle og forme ungdommen til fremtidige entreprenører og endringsaktører. Vi får bl.a. kunnskap om kommunikasjon, markedsføring, økonomi, innovasjon, ledelse, HMS og internasjonalisering. IL har flere ulike særpreg. Bedriftserfaringen som vi har gjennomført er én av disse. I tillegg har vi Ungdomsbedrift som metode på 2. året, der vi skal etablere, drifte og avvikle en virksomhet med en innovativ ide. Kanskje blir det i retning helse? Det siste året på IL blir vi tilbudt å ta to fag, tilsvarende 15 studiepoeng, ved Høgskolen i Molde. Fagene er Organisasjonsteori og Design Thinking.

 

“Ungdommene ser skogen!” 

- Ordtaket sier «Vi ser ikke skogen for bare trær». Unge innovatører står utenfor skogen. La de si hva de ser før de kommer inn! Å involvere unge menneskesinn i komplekse utviklings- og innovasjonsprosesser, bidrar til en ufiltrert tilnærming som kan styrke og komplementere allerede etablerte «sannheter», sier våre programfaglærere, Siri Løvaas og Arne Rusten Syltevig.

- Det sies «vi er ferdige når vi tror vi er ferdig utlært». Som lærere erfarer vi at våre elever transformerer kunnskapen vi besitter og sammen utvikler vi den i takt med tiden. En berikelse vi ikke ville vært foruten, tilføyer de med takknemlighet.

 

Vi er klare for framtida 

Verden står for våre føtter og vi er klare for å ta det neste steget, men er samfunnet klare for å inkludere oss? Det at vi har fått muligheten til å være på Helseinnovasjonssenteret, er noe vi er utrolig takknemlige for. Ikke bare har det vært en fantastisk opplevelse og god læring, men vi tror også at dette kan være starten på noe større. Helseinnovasjonssenteret har tatt oss imot med åpne armer og inkludert oss på en måte hvor vi kan få bruke våre kvaliteter, noe vi setter utrolig stor pris på. Dagens arbeidsliv bør kanskje i enda større grad samarbeide med ungdommen, for sammen skaper vi fremtiden!

 

0